Advertisements

ISHMAEL IS UNDER ABRAM/SARAI BUT NOT THE CHANGE NAME TO ABRAHAM/SARAH!!

NG SI ABRAHAM AY SUPOT PA AT HINDI PA TULI

Roma 4:12

12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya [[[[[nang siya’y nasa di-pagtutuli.]]]]]]]

ISHMAEL CIRCUMCISED AT THE AGE OF 13 AND ABRAM IS 99 CHANGE TO ABRAHAM…DUE TO THE COMING OF ISAAC!!

*****************************************************
SEE THE DIFFERENCE OF ABRAM TO ABRAHAM AND SARAI TO SARAH
*****************************************************

SI ISHMAEL AY GALING DIN KAY ABRAM SA KANILANG ALIPING NANAY NA TAGA EGIPTO NA SI HAGAR.

SA UR/IRAQ PA LANG ANG TUNAY NG ASAWA NI ABRAM AY SI SARAI
YAN PA NAME NILA NOONG HINDI PA NAIBIBIGAY SI ISAAC.

GENESIS 11

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. [[[[[[[[[[29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa]]]]]]]]] naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

ISINILANG SI ISHMAEL AY ABRAM PA ANG PANGALAN NI ABRAHAM
GENESIS 16:1 HINDI NAGKAANAK SI SARAI NA ASAWA NI ABRAM.

Genesis 16: 1-16

Si Hagar at si Ismael

1 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang [[aliping babae]]] na [[[taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar]]]. 2 Sinabi niya, “Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!” Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. 3 At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang-lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari. 4 Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang-tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai.

***********************************************
NAGING ABRAHAM LANG YAN NG IPANGKO ANG PAGDATING NI ISAAC
***********************************************

KAYA “HINDI” PASOK SI ISHMAEL SA PANGALAN NIYANG ABRAHAM!!!

GENESIS 17:5 NGAYON AY ABRAHAM NA PANGALAN MO (KASI DARATING NA SI ISAAC)

AT PINALITAN NA DIN ANG NAME NA SARAI SA SARAH!!
GENESIS 17:15 SARAI TO SARAH CHANGE NAME!!!

KAYA SI ISHMAEL EXISTING NA SA PANGALANG ABRAM AT ANG PANGALANG ABRAHAM AY PARA KAY ISAAC.

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: