Advertisements

NAME OF MUHAMMAD IN THE BIBLE IS “LOVELY” FROM HARBALLAH ISLAM

AYAN O BASA NAGING BAKLA SI MUHAMMAD
NYAHAHAHA NAGING MGA ANAK NA BABAE NG JERUSALEM NA INIIBIG NG DIYOS NA SI YEHUSHUA/YESHUA/HESUS PERSONIFICATION NYAHAHAHA IYAK NA

SINO BA DUMATING SA KANYANG HALAMANAN EH DI SI Y/HESUS

SONG OF SOLOMON 5:1

5 Ako’y dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko: aking dinampot ang aking mira pati ang aking especia; aking kinain ang aking pulotpukyutan pati ang aking pulot; aking ininom ang aking alak pati ang aking gatas. Magsikain kayo, Oh mga kaibigan; magsiinom kayo, oo, magsiinom kayo ng sagana, Oh sinisinta.

SINISINTA NG DIYOS NI HESUS ANG JERUSALEM NYAHAHAHA NGANGA!!

SONG OF SOLOMON 5 :6-7

6 Aking pinagbuksan ang aking sinta: nguni’t ang aking sinta ay umurong at nakaalis, napanglupaypay na ako ng aking kaluluwa nang siya’y magsalita: aking hinanap siya, nguni’t hindi ko nasumpungan siya; aking tinawag siya, nguni’t hindi siya sumagot sa akin.

7 Nasumpungan ako ng mga bantay na nagsisilibot sa bayan, sinaktan nila ako, sinugatan nila ako, inalis sa akin ang aking balabal ng mga tanod ng mga kuta.

 

SONG OF SOLOMON 5:8
Pinagbibilinan ko kayo, [[[[Oh mga anak na babae ng Jerusalem]]]], kung inyong masumpungan ang aking sinta, na inyong saysayin sa kaniya, na ako’y may sakit, na pagsinta.

SONG OF SOLOMON 5:16 Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis: Oo, siya’y totoong kaibigibig. [[[[[[[[Ito’y aking sinta at ito’y aking kaibigan, Oh mga anak na babae ng Jerusalem.]]]]]]]

Awit ng mga Awit 5:16

16 Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis: Oo, siya’y totoong [[ kaibigibig/muhamadin.]]] Ito’y aking sinta at ito’y aking kaibigan, [[[[[Oh mga anak na babae ng Jerusalem.]]]]]

Song of Solomon 5:16

16 His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my [[[beloved]]], and this is my friend,[[[[[ O daughters of Jerusalem.]]]]

 

name_of_muhammad_is_lovely

Advertisements

One response to this post.

  1. Bakit si Mohammad ipinanganak 4 na taon pagkatapos namatay ang tatay nya? Milagro ba ito?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: