SI YESHUA DIN ANG LIWANAG AT ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM BEN T. SIYETE JUNJUN MANALO ALCALDE

patri_challenge

 

 

 

Junjun Manalo Alcalde * Bro.27… Palagay ko… hindi si Jesus yung “light” sa Gen. 1:3.

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

Juan 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Ben T. Siyeteread mo bro ang 2 cor. 4:6 at Juan 1:3-10 (KINAKALIMUTAN NG MADAMI YAN) napapagtuuunan puro john 1:1 at john 1:14 lang

MAS MATINDI ANG JOHN 1:3-9

Ben T. Siyete

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoBasahin nyo ng sabay gen 1 ….. juan 1…… at 1 juan 1…..

Para mas madali nyo makuha.
Eto basehang talata nyang latag ni Ben T. Siyete isaias 46:10

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoAng sinasabi sa genesis ay ang wakas ng lahat.

Inihiwalay ang liwanag sa kadiliman.

Ganun din sa wakas ihihiwalay ang liwanag o mabuti sa dilim o masama.

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. SiyetePAANO KA NAGING ILAW KUNG WALA KANG LIWANAG
ANO KA BOTE LANG AT BASAHAN NG GASERA
IKAW SULU LANG AT BASAHAN NG SULU?
IKAW LANG ANG BOMBILYA AT IBA ANG SISILAW?
NATAWAG KA PANG ILAW KUNG HINDI KA LUMILIWANAG DIBA?
MATATAWAG MO BANG ILAW ANG BOMBILYA LANG
KAYA TINAWAG YAN NA ILAW DAHIL SIYA YUONG LUMILIWANAGWHO IS THE LIGHT?Revelation 21:2323 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. [[[[[[[[[[[The LAMB is its light. ]]]]]]]]]]]]]]]]]GLORY OF GOD ILLUMINATED IT (THE LAMB IS ITS LIGHT)APOCALYPSIS 21:22-2322 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?
Sinabi ni HESUS ako ang ILAW (JUAN 8:12) nasusulat yan mga kapatid at SIYA MISMO ANG NAGNININGNING READ THE TRANSFIGURATION OF YESHUA/JESUS IN MATTHEW 17:1-13.https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-ilawan-ng…/

Inton R. Soriano

Inton R. Sorianosmile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaKung ganon paghiwalayin natin Pisikal/ literal…. Sa I spiritual…. Then reverse. Reverse of reverse… Para Di nakakalito.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEspiritu sa espiritu tawag jn.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba
Erik John MarambaBro Pisikal at spiritual dapat.
Paghiwalayin natin…. Then pagsamahin… Then reverse ulit for correction.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoMay mga bagay kase na mahirap ipaliwanag. Minsan double meaning bro. Kaya minsan ang isang talata ay nauulit na nagagamit sa ibat ibang paksa.

Erik John Maramba
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete
Hindi naman magkakaroon ng liwanag kung walang ilaw eh, diba?
Atsaka… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ben T. SiyeteREVELATION 21:23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

PAANO KA NATAWAG NA ILAW KUNG HINDI SA IYO MAGMUMULA ANG LIWANAG?

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde BASA

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Ikaw na din mismo ang sumang-ayon sa…
Description at distinction sa “liwanag” at “ilaw”… eh. PANSININ mo.
“at ang ilaw doon ay ang Cordero”21:23 At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero.21:24 At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. Pahayag***AGAIN… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSI YESHUA NA LIGHT AT LIWANAG DITO BASA ANO PA?

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaJohn 8:12 yan ang pinagsamang Pisikal at Ispiritual.

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde HUWAG NA KAYONG MANGAGPALUSOT PA AT PINATOTOHANAN NA NGA NI JUAN BAUTISTA YAN BASANG MABUTI

BAKA NAMAN GUSTO NYO PANG ISA-ISAHIN KO TALATA NA ITO SA INYO? EH MAY BASAHIN NINYO NG DAHAN DAHAN BAWA’T TALATA

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan

Inton R. Soriano

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteHISTORY KUHANIN MO…JOHN 1:1, JOHN 1:13, JOHN 1:14 JOHN 1:3-9 REVIEWHIN MONG MABUTI

Ben T. Siyete
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi ben at ako ay iisa.

Ano ulam mo? Ako eh nilagang okra. Nilaga ba to? Sunog eh

Ren Roville Delos TrinosSI HESUS DIN YUNG KAUSAP NI MOSES KAYA SI MOSES NAGNININGNING AT NAKATALUKBONG TUWING HAHARAP SA TAO. smile emoticon
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEh sunog. Yan ulam ko mamya. smile emoticon

Inton R. Soriano's photo.
Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos TrinosEto lang ang sa mga ilang description ni Hesus. Apoc. 1: 12-16 Amen!!!:)
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Magkaiba ang “ilaw” kaysa “tanglaw”.

1. Ang “ilaw” ng sanlibutan ay si Jesus.

2. Ang “tanglaw” ng lupa ay ang malaki at maliit na tanglaw (sun and moon)

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoTama po yun. Si Hesus yung nasa gen 1:3

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosYung binigay ko Literal hehe. .grin emoticon wala pa yung symbollical grin emoticon.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Kung si Jesus yung “liwanag” (araw).
Lalabas na… nauna pa yung “liwanag” (araw) kaysa kay Jesus.
Eh di… Kinontra niyo lang ni Bro.27 yung basehan ninyo (John 1:1-3)1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yun “gaas”…!
Kasi… kung walang gaas ang gasera… hindi i-ilaw yun.
Atsaka… Laging kasama ng mitsa ang gasera.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe. smile emoticon penge. . sino nagluto?.. hahaha. .grin emoticon

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe ang gulo namin ni Inton ulam pinag usapan . .ahahaha. .grin emoticon commercial break. grin emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoHindi iilaw ang gasera at gaas kung walang apoy.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Mga Bro. ginutom tuloy ako… kain muna tayo. Heheheh… BRB.

Like · Reply · 3 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosEto Apocalipsis 21: 11- 27 –NAPAKA GANDA BASAHIN. . AMEN!! LIWANAG ,O, KALIWANAGAN SA LAHAT NG BANSA. .smile emoticon

Like · Reply · 2 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Tama! Hahahah… posporo or lighter pa pala!

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ren Roville Delos Trinosoo si Hesua din ang apoy.. kakain nako gutom nako ,puro ngasab na ginagawa ko. hahahaha. Bakasyon. smile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi cristo yan mga kapatid. Siya ang tunay na liwanag. Kahit kadiliman pa ang pumuno sa mundo o hindi man sumikat ang araw. Si cristo ang ating ilaw o liwanag. Bagaman ang paligid ay madilim.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde Mario Navales
SAGOT ULIT KAILANGAN NG TALINO AT UNAWA
DADALIAN KO TANONG:SINO SOURCE NG LIWANAG YUONG BOMIBILYA O LIWANAG NIYA?

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshindi ko nabasa upper comments asa labas ako kanina. .hehe. Gen . 1:1-3 wala pa liwanag nuon wala pa lahat lahat ku si tubig lang at Liwanag ng Dios ang reflection sa tubig ng wala pang mundo. .

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteKAPAG ANG SAGOT NINYO AY BOMBILYA….
MAS HIGIT ANG BOMBILYA SA LIWANAG NIYA
DAHIL KUNG WALA ANG BOMBILYA NA ILAWAN WALANG LILIWANAG SA TEMPLO NIYA..See More

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteCASE CLOSE THE END!!! NYAHAHAHA!!! ANG BOMBILYA AY MAS MATAAS SA LIWANAG NIYA..YAN ANG KORDERO ANG ILAWAN.

Like · Reply · 2 · 58 mins · Edited
Mario NavalesSource ng liwanag???
.
.
.
.
E di si Jhonny….
Si Jhonny liwanag …
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetesource ng LIWANAG EH DI BOMBILYA NGA
Mario Navales
Mario NavalesAlam mo pala sabot ehhh
Ben T. Siyete
Write a reply…
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA BE THE GLORY!! AMEN!!!
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinosbye bye. .smile emoticon sa ibang group muna q may debate. grin emoticon. Godbless all.

Ben T. SiyeteKUNG HINDI NYO PA DIN MAKUHA PAG-ARALAN NINYONG MABUTI. YUONG BOMBILYA SA TALATA AMEN!!!

Like · Reply · 1 · 55 mins · Edited
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNGAYON KAYO ANG HUMUSGA:

SINO ANG BOMBILYA SA MGA TALATANG ITO

APOCALYPSIS 21:22-23

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON
AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteAPOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Erik John Maramba

Erik John MarambaAmen Bro. Ben.

Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA/YEHOSHUA/YEHUSHUA BE THE GLORY! AMEN!

ETO SI AMEN DIN SIYA
https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-hiwaga-ng…/

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yung kuryente.
Kasi… kung walang kuryente… hindi i-ilaw yung bombilya… diba?
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTWINITY AT TRINITY NA YAN
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteUSAPAN ILAW AT NASA LOOB NOONG BOMBILYA LANG
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete MADAMI ANG MANLILINLANG SA INTO PALAGING HUMINGI NG TALINO SA PANGINOONG YESHUA NG HINDI KAYO MAPAHAMAK SA KANYANG AT MAAGAW NG MGA KAAWAY SA INYONG KALIGTASAN.

SANTIAGO 1

4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan.

5 Nguni’t kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya.
6 Nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila.

7 Sapagka’t huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon;

8 Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad.

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Again… sang-ayon ka din na iba ang “liwanag” (araw) kaysa “ilaw” (Jesus or Cordero).

Eto yung talata (bombilya)… na ginamit mong basehan:

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteMAHILIG KAYO SA TWINITY
AT TRINITY TALAGA
GUSTO NINYO NA NAMAN NG ANOTHER PARTY SA ILAWAN

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … I-explain mo nga ito in detail.

* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteLIWANAG AT ILAW NA YAN ANO PA?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Ben T. SiyeteNAGING ILAWAN KA PA KUNG HINDI DIN IKAW LILIWANAG AT MAGIGING TEMPLO DOON?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde YANG INYO WALANG TEMPLO

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Alam mo, Bro.27… “Context matters”.

Ikaw din naman ang may besehan ng Gen. 1:3… tapos, itinukoy mo kay Jesus. Eh, naka describe naman sa Genesis chapter 1 kung ano yung liwanag (araw)… eh.

Sa John chapter 1… maliwanag naman na si Jesus ang dine-describe na “ilaw” (buhay)… eh.

Junjun Manalo Alcalde * Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Hide 21 Replies
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete GENESIS 1:16 4TH DAY IPOST MO BAKIT NAGKA-ARAW KA DIYAN EH DIYAN PA LANG SA 4TH DAY NALALANG ANG ARAW, BUWAN AT BITUIN
KAYA IBANG LIWANAG YAANG NASA GENESIS 1:3 NGANGA!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete BASAG!!! HAHAHA! Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 28 mins
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete MAY “ARAW” DAW SA GENESIS 1:1-9 NGANGA!
GENESIS 1:16 (4TH DAY) NILALANG NG DIYOS ANG “ARAW”, “BUWAN” AT BITUIN.See More

Like · Reply · 1 · 28 mins
Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Eto uli… KONTRAHIN mo ang Dios. Eto ang sabi niya:
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Erik John Maramba

Erik John Maramba Yan yung Pisikal na liwanag.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Paano naging si Jesus yan?
“at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.”
Hindi naman si Jesus nilikha at dine-describe na “liwanag” eh.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Di tayo matatapos tatlo nyan mga Bro…

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang stand mo?

Like · Reply · 1 · 22 mins
Erik John Maramba
Erik John Maramba Hiwalay natin liwanag pisikal Nakikita araw…
Liwanag spiritual Di nakikita… Kabutihan…
Ang Kristo Both pisikal at spiritual.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 29 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … I-explain mo kasi…
“Liwanag” (araw)… “at tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete 4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Pagkaalam ko Jan sa Genesis Literal. Kasi nakikita.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO

Ben T. Siyete
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … Huwag kang mag side comment.

Kung ayaw mo ng malalimang discussion within the context of the its text… mau-uwi lang ang talakayan sa “alaskahan blues”. See More

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Like · Reply · 1 · 20 mins · Edited
Erik John Maramba
Erik John Maramba Yan malapit na siguro na tayo sa katotohanan.
Napaghiwalay nanatin In literal… Now naman. Ispiritual Para kompleto.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete… Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.IPALIWANAG MO NGA ITO?1. At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw…
2. At tinawag niya ang kadiliman na Gabi.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

Like · Reply · 1 · 15 mins · Edited

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde isa-isahin mo john 1:3-14 dahan dahanin mo mauunawaan mo yan

lagyan mo ng unawa mo bawat talata from john 1:14 babasahin ko kapag may mali ka ipapaliwanag ko sa iyo.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete bro Junjun Manalo Alcalde KITA KO NA SA IYO HANGGANG REVELATION ANO PA GUSTO MO?
Ben T. Siyete NASUSULAT TO YESHUA/HESUS THERE IS VICTORY!!
TANDAAN NINYO HINDI NA NINYO MABABALI ANG NAKASULAT!!
AKO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES, SINABI NI ABRAHAM SA JOHN 8:58,
DAVID AT MGA PROPETA

Ben T. Siyete's photo.
Like · Reply · 1 · 30 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete MAKAPAGBIBILANG BA ARAW ANG DIYOS KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde LIWANAG NG ARAW SINABI MO SABLAY

4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 8 mins · Edited
Ben T. Siyete
Inton R. Soriano
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?
1. Araw – day
2. Araw – sun
***********
ben reply:
**********
for counting nga sa palagay mo makakabilang yan ng walang ganyan?
SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASAFIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon Inton R. Soriano

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon

Like · Reply · 1 · 21 mins
Juan Miguel

Juan Miguel anak ng!!! pag ganitong free data ako wag kayu post ng post ng picture!!!

nyaaa😅😅😅

Like · Reply · 1 · 8 mins
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinos nasa JW kame may manila zoo. . xD. .
JUNJUN ETO SAGOT KO:

ETO NA SAGOT KO

ANG UNANG CHAPTER NG AKLAT NI JUAN AY SAPAT
NA UPANG INYONG MAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS
AMEN!! TO GOD YESHUA BE THE GLORY

HINIHILING KO PO SA MAGBABASA NITO NA MANALANGIN MUNA
AT HINGIN ANG PANGUNAWA SA PANGINOONG YESHUA LANG!!

AT PAGKATAPOS AY BASAHIN NG DAHAN DAHAN AT MAKIKITA NINYO ANG AKING
NAKIKITA AMEN!!

JOHN 1:1-14

1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

********************************
PAPALITAN KO NG YESHUA ANG VERBO
********************************
1 NG PASIMULA SIYA NA ANG YESHUA, AT ANG YESHUA AY SUMASA DIYOS, AT SI YESHUA AY DIYOS.

********************************
ITO RIN MEANING HINDI NAGBAGO “SIYA RIN”
“SIYA RIN”…”RIN”..PLANO NG DIYOS
********************************
2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

********************************
ANG “LAHAT”/”ALL” LALABAN PA BA KAYO EH NILAHAT NA ANG MGA
BAGAY AY NILALANG SA PAMAMAGITAN NIYA
********************************
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

********************************
ETO NA ANG “BUHAY AT ILAW” NA NASA “KANYA”
HINDI SINABING BUHAY NA SA “KANILA”
********************************
4 Nasa [[[kaniya]]] ang buhay; at ang buhay ay siyang [[[ ILAW ]] ng mga tao.

********************************
ETO NAMAN ANG ILAW AY LUMILIWANAG SA KADILIMAN
AT ITO’Y HINDI DAW NINYO NAUNAWAANG MGA NASA KADILIMAN PA
********************************
5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

********************************
MAY NAPARITO DAW NA ISANG TAO HINDI SI YESHUA/JESUS
ANG TINUTUKOY KUNDI SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA
********************************
6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

********************************
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG
SAKSI AT NAGPAPATOTOO O PATOTOHANAN
ANG ILAW UPANG LAHAT KAYO AY
SUMAMPALATAYA NATURAL SA DIYOS
LANG KAYO SASAMPALATAYA DAPAT
********************************
7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang [[ilaw]], upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang

lahat.

********************************
HINDI!!!!!!!!!! DAW!!!!!!!!!!
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG ILAW!!!!!!!!
NAPARITO SI JUAN/ELIJAH PARA
PATOTOHANAN O MAGPATOTOO SA ILAW
INULIT LANG ANG NASA ITAAS
********************************
8 Hindi siya[[[SI JUAN/ELIJAH]]] ang [[[ILAW!!!!]], kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang [[ILAW]].

********************************
DAHIL DAW DIYAN SA GINAWA NI JUAN/ELIJAH
(ISAIAH 40:3 JUAN 1:22-23)
NAGKAROON NG TUNAY NA ILAW
NA LUMILIWANAG SA “BAWAT” TAO (SA LAHAT)
NA PUMARITO…PUMUNTA..DUMATING
SA SANLIBUTAN
********************************
9 Nagkaroon ng tunay na [[ILAW!!!]], sa makatuwid baga’y ang [[[ILAW]]] na [[[lumiliwanag sa bawa’t tao]]], na pumaparito

sa sanglibutan.

********************************
NG ANG “ILAW/SIYA” DAW AY NASA
SANLIBUTAN NA SIYA RIN ANG GUMAWA
NA HINDI NAMAN KINILALA NOONG MGA
NASA SANLIBUTAN MGA TAONG NANINIRAHAN DITO
********************************
10 [[[Siya’y]]] nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan [[niya/NI ILAW]], at hindi siya nakilala ng

sanglibutan.

********************************
DUMATING DAW SIYANG MAG-ISA AT
WALANG NAGSUSUGO KAYA DUMATING
NG SARILING KANYA AT SIYA NAMAN
AY HINDI TINANGGAP NG MGA HANGAL!!!
MGA MANGMANG NA ISRAELITA!!!
NA SARILING KANIYA!!! KING OF ISRAEL
********************************
11 Siya’y naparito sa sariling kaniya, at siya’y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.

********************************
KAPAG DAW ANG LAHAT AY TUMANGGAP
NA SA KANIYA AY BINIBIGYAN NIYA NG RIGHTS/KARAPATANG
“[[[MAGING ANAK NG DIYOS]]]”
YUON LANG NAGSISISAMPALATAYA
SA PANGALAN NIYA YEHOSHUA/YESHUA/YEHUSHUA/Hesus
********************************
12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa

makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

********************************
TAYO NGAYONG MGA NAGSITANGGAP
KAY LET THERE BE LIGHT/VERBO
NA DUMATING SA SARILI NIYA
AT WALANG NAGSUSUGO JOHN 1:11
AY HINDI NA SA DUGO,LAMAN O
KALOOBAN NG TAO LANG INUULIT KO
HINDI KALOOBAN NG TAO LANG
KUNDI NG DIYOS!!!!!!!!!!!!1
********************************
13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.

*************
NGAYON HINDI BA’T SINASABI KO
NA SA INYO NA WALANG IBANG NAGING TAO?
KUNDI ANG DIYOS NA ILAW
NA PINATOTOHANAN NI JUAN/ELIJAH
NA DUMATING NG MAG-ISA
AT WALANG NAGSUSUGO
AY ANG PANGINOONG YESHUA
GAYA LANG..GAYA GAYA NA PARANG
AMA..ANG TOTOO SIYA
YANG AMA NA NASA JOHN 10:30
**************************
14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian
gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

KAYA PATRIPASSIANISM
ANG IPINAKO SA KRUS AY HINDI ANAK
DAHIL HINDI NAIALAY ANG BUGTONG NA SI ISAAC
ANG IPINALIT AY RAM/SHEEP AT
ANG PINATAY NILA MISMO AY ANG
NAG-IISANG DIYOS NA PINAGMUMULANG NG BUHAY
NA NAG-ALAY NG KATAWAN NIYA PARA SA IKAPAGPAPATAWAD
NG ATING MGA KASALANAN (ISAIAH 53:1-12)
NA GUMAWA NG LAHAT AT HUMULA
SA KANYANG PAGDATING
AT TAYO NA SUMASAMPALATAYA
SA KANYA AY BINIGYANG KARAPATANG
MAGING ANAK NG DIYOS HINDI ANAK NG DEMONYO
AT HINDI ANAK NG TAO KUNDI ANAK NG DIYOS
AMEN!!!

One response to this post.

  1. Posted by Jerome on November 11, 2018 at 12:12 am

    May bagong JW?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: