Advertisements

HINDI PA ISINISILANG SI ISHMAEL AT ISAAC AY NAKAHULA NA ANG LIPI NI ABRAHAM/ISAAC AT JACOB=ISRAEL NA AALISIN NI MOSES SA EGIPTO!!

Alam ba ninyo ayon sa prophecies at katuparan ng aming prophetic book (ta biblia – koine greek) the book (english) ay hindi pa isinisilang si ISAAC AT ISHMAEL…..SINABI NA NG HULA NA MGA ANAK NI ISAAC ANG MAGHIHIRAP SA EGIPTO..BASA

ANG HULA AT KATUPARAN SA LUMANG TIPAN!!

GENESIS 15:12-14

12 At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing; at, narito, ang isang kasindaksindak na malaking kadiliman ay sumakaniya.

13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang apat na raang taon. (400 YEARS)

14 At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan: at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari.

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN!!

 

GENESIS 47:27 Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. YUMAMAN SILA DOON roon at dumami ang kanilang lahi. 28 Labimpitong taong (17 YEARS) tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. (JACOB/ISRAEL DIED 147 YEARS OLD)

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

SILANG LAHAT AY 70 NG MAGPASIMULANG DUMAMI

 

JACOB IS ISRAEL

TAGALOG!

GENESIS 32:28 …..MULA NGAYON AY “ISRAEL” NA ANG ITATAWAG SA IYO HINDI NA “JACOB“.

GENESIS 34:10  At sinabi sa kaniya ng Dios, Ang pangalan mo’y Jacob; ang pangalan mo’yHINDI!!! na tatawagin pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo: at tinawag ang kaniyang pangalan na Israel.

KING JAMES VERSION

GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

EXODUS 1:5 silang lahat ay pitumpu. (70)

ALMOST 500 YEARS NG PATAY SI ISHMAEL BAGO INALIS SA EGIPTO MGA INAPO NI ABRAHAM/ISAAC/JACOB=ISRAEL SA EGIPTO..

PROPHECY TO ISAAC

matutupad kay isaac

REAL ALSO  PROPHECY TO ISHMAEL

ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA TO BUILD THE KAABAH IN MEKKAH 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: