Advertisements

KANINO LULUHOD ANG BAWA’T TUHOD?

KANINO LULUHOD ANG BAWA’T TUHOD?
ISAIAH 45:23Ako’y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na [[[[[[[ sa akin ay luluhod ang bawa’t tuhod, bawa’t dila ay susumpa. ]]]]]]

FILIPOS 2:10 Upang sa pangalan ni Jesus ay [[[[[[iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, ]]]]]]]]]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: