PARA SA MGA NAGSISIPAGKALAT MATHHEW 12:30

PROVERBS 13:26

Bawa’t mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni’t ang mangmang ay nagkakalatng kamangmangan.
PROVERBS 16:28

Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.
MATTHEW 12:30

Ang hindi sumasa AKINNNNNNN ay laban sa AKINNNNN; at ang hindi nagiimpok na kasama KOOOOOOOOOO ay [[[ nagsasambulat./NAGKAKALAT]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: