Advertisements

“ANG HINDI SA SUMASA AKIN AY LABAN” SA AKIN ITOY PARA SA MGA SINUNGALING AT MANDARAYA!!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN</br>

PROVERBS 13:26</br>

Bawa’t mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni’t ang mangmang ay nagkakalatng kamangmangan.</br>
PROVERBS 16:28</br>

Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.</br>
MATTHEW 12:30</br>

Ang hindi sumasa AKINNNNNNN ay laban sa AKINNNNN; at ang hindi nagiimpok na kasama KOOOOOOOOOO ay [[[ nagsasambulat./NAGKAKALAT]]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: