Advertisements

HINDI BA NAGPAKILALANG SI HESUS ANG ESPIRITU SANTO?

Akala mo lang yan iho basa SUPALPAL HAHAHA
IISANG ESPIRITU

1 Corinto 12:4 Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t [[[IISANG Espiritu.]]]

1 Corinto 12:9 Sa iba’y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa [[IISANG Espiritu]].

ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni HESUS))).

SI YEHUSHUA/YESHUA/HESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: