INTON R. SORIANO (PATRIPASSIANISM) VS SONNY ABDULLAH AKA HARBALLAH ISLAM TOPIC SPLIT PERSONALITY

Formal Debate Topic: Sino ang Diyos na may split personality? Allah ng muslim o Diyos ng Kristyano?

Muslim Side: Sonny Abdullah
Christian side: Inton R. Soriano

Sources: Bible, Quran and Hadith

Language: Filipino (Tagalog) or English. Taglish.

Moderators sa debate: Muslim side: Fareez, Chan Mae Thor
Christian side: Patutine, Mario Navales, Irene Santiago

Moderators para sa group. All Admins and Moderators

FORMAL DEBATE SEQUENCE:

1. Introduction of the Debater A

2. Introduction of the Debater B (opposition/Negative)

3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

4. Presentation of the debater B (Opposition/Negative) — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

*sequence

A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.

And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.

*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

6. Debater B(opposition/negative) rebuttal

7. Debater A Rebuttal

8. Debater B (opposition/negative) counter rebuttal

9. Debater A counter rebuttal

10. Rejoinder/Conclusion by the Debater B (opposition/negative).

11. Rejoinder/Conclusion by the Debater A.

Note: Each item/post should be a maximum of 1,500 words except where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.

RULES
These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.

Start date:

This debate starts at the moment that this post has been posted. The Debater A is given two days to make his first posting

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)

1. No Adhom

2. Presentation posts must be used by each side to present the arguments.

3. Cross-examination rules:

a) You must quote the post or the verse/verses presented
b) You cannot use your own presentation for your cross-examination
b) The debater can cross-examine the opponent presentation, the opponent answer or related to the topic.
c) The debater being cross-examine is expected to answer the questions directly.
d.) A question asking just a “Yes” or “No” answer is not allowed (It’s just a trick question).

4. No side comments allowed, focus on the topic being discussed.

6. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

7. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words.FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

9. The Moderator can demand the debater to change his/her post in the Q&A or Rebuttal if the moderator believes that the post violates the rules stated earlier about relevance, focus, and appropriateness.

GUIDELINES:

1. Only KJV, ADB Bible and Quran (Saheeh International) are allowed books to be used in formal debates.
2. Links are not allowed for answering the debate, unless If the debater uses the hadith or any other sources, the debater must present the links for references.
3. Photo comments are not allowed.
4. English or Tagalog can be used. Arabic words or any other languages are not allowed, you must translate it to avoid confusion.
5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate.
7. Group Admins and moderators only role is to keep the debate clean from side comments from comments sections and replies by kicking ang blocking troll members.

Image may contain: text
Comments
Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah, ikaw una magpopost ng introduction. Salamat

 · 

1

 · October 2 at 7:20pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo puwede ko ba ipost muna ang intro ko at bukas na ang stand ko after magpost ng kadebate ko, kasi hanggang 5pm lang po ako at gagawin ko pa ang stand ko para deretso po ang latagan at hindi madelay.

 · 

1

 · October 2 at 8:49pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo sige po at offtime ko na po, bukas po kapag nalatag na ni Inton R. Soriano ang intro niya ay ilalatag ko rin po ang magagawa ko na stand bukas, tutal ito po ang rules.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent.See More

Remove

Inton R. Soriano
Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sa formal debate nito lang ni Sonny ang bawal. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tagal ng latag. Pa request naman Job Mateo si Ben T. Lador papasok dito para masaya si Patutine DepabPatutine Depablo

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Introduction lang mailalatag ni Sonny ngayon dahil offtime na niya.

Sige ipasok mo basta makikinotif lang siya.

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Yes, ganon RoseMarieFrancisco.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 1. Introduction of the Debater A

Qalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.

Assalamo alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa lahat ng mga kapatid sa agama islam at magandang araw naman po sa mga kaibigan natin kristiyano na nasa grupong ito lalo na po ang aking kadebateng si Inton R. Soriano at ganoon din po pinasalamatan ko si sir Job Mateo sa pagbigay ng oras na ilatag ang debateng ito at sa aking mga moderator na sila akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor

Ako bilang mananampalataya ng ISLAM ay hindi po isang iskolar ngunit sa abot ng aking konting kaalaman ay aking patutunayan sa debate na ito sa topic na :-

“Sino ang Diy0s na may SPLIT PERSONALITY, Allah ng mga muslim o Diyos ng mga kristiyano”

na ang Allah (swt) ay tanging Diyos lamang at hindi walang ibang katauhan na katulad ng aral ng aking kadebate na si Hesus ay siya rin Diyos na kanyang tinatawag.

Alhamdolilah dahil sa usapin na ito ay ating maipahayag ang aral ng islam at maipakita natin sa lahat lalo na sa aking kadebate na si Inton R. Soriano na ang Allah (swt) ay Allahu Ahad (Bukod tangi na ang pagsamba ay para lamang sa kanya, na wala siyang katambal na kahit na sinuman).

Naway ang sinuman makakabasa po sa debateng ito ay buksan lang po ninyo ang inyong puso at isipan upang pagtibangin ninyo ang latag ng bawat isa sa amin ng aking kadebateng si Inton at doon ay kayo na po ang humatol kung saan aking idinadalangin na naway dumating ang hidaya ng Allah (swt) sa inyong lahat ng mga kapatid namin na kristiyano.

Hanggang dito na lang po at hinihiling ko lang po na sana maging mapayapa ang debateng ito at maiwasan ang personalan.

Sonny Abdullah aka Harballah Islam

 · 

12

 · October 2 at 9:00pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Wa ‘alaikumus Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuho bro. Jazzakallah

Remove

Islam Deen Islam Rades
Islam Deen Islam Rades Wa alaykom salam wa rahmatullahi taa’alaa wa barakatuh bro sonny abdullah

Remove

Abdulrahkman Eraham Onutan
Abdulrahkman Eraham Onutan Waälaykumus’Salam Warahmatullahi Wabarakatuh”Lillah mga bro kbabalik kulang,bc masyado sa trabahu,bka sandali lang ako dto kc maaga ako mamaya,Musta bro Abdullah?Salam sayO Sister Nicole Fuentes?pcensiya na kayo pinakialaman ng pamangkin ko ang account ko,hehe

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano, maari ka na magpost ng introduction mo. Salamat.

 · 

1

 · October 2 at 9:04pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Intro :

Patutunayan ko na walang split personality ang Dios naming (Patripassianism). Na kung saan madaming sekta ang di nakaka unawa ng hiwaga ng kaniyang pagka Dios at ng kaniyang kamangha manghang mga gawa mula pa noong una.

At sana sa debateng ito ay may mapulot ang iba o matutunan man lang kahit isang kudlit.

Magandang umaga.

 · 

8

 · October 3 at 1:21am

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah, maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat.

 · 

1

 · October 3 at 3:46pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nakalatag na po sir Job Mateo at pasensiya na po tinapos ko ang work ko dito sa opisina bago ko inilatag

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

Part 1.

Bismillahirarrahmanir raheem (sa ngalan ng Allah ang mahabagin at maawain).

Una sa lahat ay akin muna ipakilala ang Allah (swt) sa kanyang kapahayagan sa banal na Quran mula sa suratul ikhlas.

========================================================
112: Say, “He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge, He neither begets nor is born, Nor is there to Him any equivalent.”
========================================================

Malinaw po na ang Allah subhana wa ta’ala ay iisa , na bukod tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha, hindi siya nagkaroon ng anak o hindi siya ipinanganak at siya ay walang katulad o hindi puwedeng itulad sa kanyang mga nilikha.

Ngayon nakita natin po sa isang ayah ng quran ang malinaw na batayan natin na ang Allah (swt) ay hindi puwedeng magkaroon ng ibang katauhan (split personality) sapagkat kung papaano siya ipinakilala ng mga propheta ay ganoon din po siya ipinakilala ng propheta Muhammad (saw).

Kung gayon ay ano ba ang ipinangaral ng mga propheta na siyang isinugo ng Allah (swt), ating alamin po sa mga ito.

>>> Una si Noah (as)

========================================================
7: 59 We had certainly sent Noah to his people, and he said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous Day.
========================================================

>>> si Abraham at Jacob ay kanilang ipinag-utos kung sino ang sasambahin.

========================================================
2: 132-133 And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], “O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims.” Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship after me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac – one God. And we are Muslims [in submission] to Him.
========================================================

>>> Si Hud (as)

========================================================
7:65 And to the ‘Aad [We sent] their brother Hud. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Then will you not fear Him?”
========================================================

>>> Si Salih (as)

========================================================
7:73 And to the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. This is the she-camel of Allah [sent] to you as a sign. So leave her to eat within Allah ‘s land and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment.
========================================================

>>> Si Shuaib (as)

========================================================
7:85 And to [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu’ayb. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers.
========================================================

>>> Si Luqman.

========================================================
31:13 And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, “O my son, do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with him] is great injustice.”
========================================================

>>> Si Moses (as) ay mismong nakausap ng Allah (swt) at nagpakilala dito.

========================================================
20:14 Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.
========================================================

>>> Si Hesus ay kanyang ipinakilala ang Allah (swt) na kanyang panginoon at panginoon ng lahat.

========================================================
43:64 Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight path.
========================================================

>>> At ang panghuli ay ang propheta Muhammad (saw).

========================================================
21:106-108 Indeed, in this [Qur’an] is notification for a worshipping people, And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds, Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him]?”
========================================================

Napakalinaw po mga kapatid na ang mga propheta at mga sugo ng Allah (swt) ay nagtuturo po na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos at walang katuruan na sumamba bukod sa kanya, kung kaya ating tingnan kung mayroon bang split personality na ipinikilala ang mga isinugo ng dakilang lumikha.

Alam ko po na ang nais tukuyin ng aking kadebate ay ang nakasaad sa quran na ipinahayag ng Allah (swt) gamit ang pangmaramihan salita na ayon sa salitang Arabic ay nahnu or we kung saan ito ay plural of respect at bakit sapagkat ang saksi sa paglikha ng Allah (swt) ay mga anghel tulad po ng ayah na ito kung saan po tinukoy po ng Allah (swt) mismo ang mga anghel.

========================================================
38:71-72 [So mention] when your Lord said to the angels, “Indeed, I am going to create a human being from clay, So when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration.”
========================================================

Ngayon bakit po nabanggit po ang plural o pangmaramihan, ito ba ay dahil may split personality po ang Allah (swt), hindi po sapagkat malinaw po na ang mga anghel na saksi ay isa po sa mga sinusugo po niya, basa.

========================================================
19:64 [Gabriel said], “And we [angels] descend not except by the order of your Lord. To Him belongs that before us and that behind us and what is in between. And never is your Lord forgetful –

97:4 The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter.

78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
========================================================

Ngayon tandaan po natin na sinabi ng Allah (swt) sa banal na quran.

========================================================
16:51-52 And Allah has said, “Do not take for yourselves two deities. He is but one God, so fear only Me. And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him is [due] worship constantly. Then is it other than Allah that you fear?
========================================================

Huwag daw sumamba sa dalawang diyos dahil bukod tangi na ang Allah ay nag-iisa at kararapat-dapat na sambahin at tanging dapat katakutan.

At ang Allah ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, siya na bukod tanging dapat na sambahin at huwag matakot sa iba kung hindi sa kanya lamang.

Sa madaling salita ay ating natutunghayan na bukod tangi lamang siya at wala siyang katambal o walang ibang katauhan na i-uugnay sa kanya.

continuation….

 · 

9

 · October 3 at 4:22pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Part 2.

Ngayon dumako naman po tayo sa aral ng aking kadebateng si Inton Soriano kung saan malinaw po na ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao bilang si Hesus.

Ayon po sa bibliyang pinanghahawakan ng aking kadebate ay ating mababasa po na ang Diyos na ito ay tanging siya lamang at wala ng iba.

==========================================================
2 Mga Hari 19:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ngayon nga, Oh Panginoon naming Dios, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kaniyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Dios, ikaw lamang.

Isaias 43:10-12Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.
11 Ako, sa makatuwid baga’y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.
12 Ako’y nagpahayag, at ako’y nagligtas, at ako’y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya’t kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios.

Isaias 45:20-22Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
20 Kayo’y mangagpipisan at magsiparito; magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa: sila’y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan, at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas.
21 Kayo’y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin.
22 Kayo’y magsitingin sa akin, at kayo’y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka’t ako’y Dios, at walang iba liban sa akin.
==========================================================

Napakalinaw po ang pagpakilala ng Diyos sa sarili niya at wala po kayong mababasa na siya ay mayroon ibang katauhan o split personality na matatawag at mismong sa isang talata ay kanyang ipinahayag.

==========================================================
Deuteronomio 6:4Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:
==========================================================

Ngayon sino ang Diyos na nabanggit si Hesus din ba tulad ng aral ng aking kadebate, ang sagot ay hindi po dahil sa isang pagtatanong kay hesus ay kanyang winika.

==========================================================
Marcos 12:29Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:
==========================================================

So, inulit po ni Hesus kung sino ang Diyos na tinutukoy sa nasabing talata at ito ay sinuportahan ng isa pang talata mula rin po sa juan.

==========================================================
Juan 17:3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

Juan 20:17Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
==========================================================

Kung gayon po ay na mayroon po ipinakilala si Hesus na Diyos na tinatawag pa niyang ama, ay papaanong mangyari na si Hesus din ang Diyos sa unang tipan gayong alam naman natin na si Hesus ay ipinanganak lang ni Maria.

Isa pang nakakatawa na aral ay iyong sabihin mo na si Hesus iyong Diyos sa lumang tipan ngunit mayroon siyang tinatawag na Diyos at tulad po sa talatang ito kung saan sinisisi pa ang Diyos na siya daw ay pinabayaan.

==========================================================
Marcos 15:34Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
34 At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig: Eloi, Eloi, lama sabacthani? na kung liliwanagin ay, Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?
==========================================================|

So, papaano mo sasabihin na iisa lang po ang Diyos sa lumang tipan at si Hesus, maliban kung mayroon po itong SPLIT PERSONALITY o dalawang katauhan.

Ngayon si Hesus ba ay siyang Diyos sa lumang tipan, ating tunghayan ang patunay sa usapin na ito.

1. ANG KANYANG IPINANGARAL AY GALING SA DIYOS, HINDI PO SIYA ITO.

==========================================================
Juan 8:40Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.
==========================================================

2. ANG KANYANG GINAGAWA AY NANGGALING SA NAGSUGO SA KANYA, HINDI NAMAN PUWEDENG SARILI NIYA ANG NAGSUGO SA KANYA MISMO.

==========================================================
Juan 5:30Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
30 Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.
==========================================================

3. MAS DAKILA DAW IYONG AMA O DIYOS KAYSA KANYA, SO IBA NGA PO SI HESUS.

==========================================================
Juan 13:16Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya

Juan 14:28Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako’y inyong iniibig, kayo’y mangagagalak, dahil sa ako’y pasasa Ama: sapagka’t ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.
==========================================================

4. NAKAKABUHAY SIYA NG PATAY NG DAHIL SA TINAWAG NIYANG AMA O SA MADALING SALITA AY YAONG DIYOS, KASI NGA PO HINDI NAMAN PO SIYA IYONG DIYOS NA TUNAY NA BUMUHAY KAY LAZARO.

==========================================================
Juan 11:38-43Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
38 Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga’y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon.
39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka’t may apat na araw nang siya’y namamatay.
40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios?
41 Kaya’t inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako’y iyong dininig.
42 At nalalaman ko na ako’y lagi mong dinirinig: nguni’t ito’y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila’y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.
43 At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka.
Ngayon nakita po natin ang ilan po sa patunay natin na walang split personality ang Diyos, ang unawa lang po ng aking kadebate ang nagsasabing ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao na si Hesus.
==========================================================

continuation…

 · 

10

 · October 3 at 4:25pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah PART 3:

Subukan nga natin tanungin si Pablo na kanilang pinagkukunan ng aral kung ang Diyos ba sa lumang tipan ay siyang si Hesus, ano ba ang tutuo mang Pablo.

Ang sagot ni Pablo.

==========================================================
Filemon 3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.

Roma 15:6Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
6 Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo.

Efeso 1:2-3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:

1 Timoteo 2:5Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,
==========================================================

Siguro naman po ay malinaw po kung sino si Hesus at iba po siya sa Diyos na ipinakilala ni mang Pablo, at kailan at sino ang gumawa na panginoon at kristo kay Hesus, basa.

==========================================================
Mga Gawa 2:36Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
36 Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.
==========================================================

Naway alam na natin kung bakit po sinasabi ko na ang paniniwala ng aking kadebate na SPLIT PERSONALITY ay walang katotohanan at ginamit na po natin ang bibliya nila bukod sa quran na ating sandigan ng katotohanan.

Sa muli ay aking iiwan po ang nasa banal na quran kung saan nilinaw po ni Hesus or Isa ibn Maryam na ang Diyos ay ang Allah (swt) at hindi po siya ang Diyos na ito.

==========================================================
Surah Imran 3:
And [I have come] confirming what was before me of the Torah and to make lawful for you some of what was forbidden to you. And I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is the straight path.”
==========================================================

Ang Allah (swt) o ang Diyos ay siyang Diyos ni Hesus at hindi po sila iisa or SPLIT PERSONALITY.

Naway ang aking inilatag na batayan ay magkaroon ng kabuluhan sa lahat at buksan ninyo ang inyong isipan at damdamin patungkol sa ISLAM.

Masalama.

 · 

11

 · October 3 at 4:26pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat

 · 

2

 · October 3 at 5:56pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Compose lang ako

 · 

1

 · October 3 at 6:06pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Assalamo Alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa aking moderator na si akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor gayundin sa head admin na si Job Mateo tapos na po ang aking oras (Office hours) at kapag makalatag na ang aking kadebate at magtanong po siya ay bukas ko na po masasagot o matutugunan, salamat po.

 · 

5

 · October 3 at 10:03pm · Edited

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Aba nag fb ka habang sa opicina…buti di ka napuna ng boss mo…tapos bawal ang weekend?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Opo Elma puwede po ako mag fb basta po wala po ako work at alam ng boss ko at mga kasama ko in fact po alam nila na nagdadawah po ako at sila pa nga ang saksi sa maraming nagshahada sa pamamagitan ko po, kaya nga po kung sinasabi ko na work muna ako ay ibig sabihin may trabaho po ako sa opis.

Ngayon po ay cp po ang gamit ko at minsan mahina pa ang signal kaya sa opisina lang po ako nakakapagpost dahil malakas ang net at desktop gamit ko.

Hayan po nagpaliwanag na po ako at kung weekend po ay nasa rules po at para sa pamilya po iyan, ok na po ba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Binabayaran ka….buong araw…tapos fb ka?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Elma hindi malinaw ang paliwanag ko at bakit nga pala ako nagpapaliwanag sa iyo, sino kaba. 😏

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Medyo nag wonder ako lagi mo sinasambit ang oras mo…hahaha! Tapos lagi ka man fb panay post mo.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Elma kasi after office hours ay cp gamit ko at sinasabi ko ang hours ko para alam ng kausap ko, hindi kasi ako katulad ninyo na nagbadbad sa fb, nakakatuwa lang ang dami mong napupuna gayong hindi mo naman ako kilala personally, sino kaba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Hahaha alam ko modus mo…hihihi…i rest my argument to you…ty.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tama rest muna kasi nais mo lang yata makipagchatting sa akin, tingnan mo Elma Soloveres Tagaduar nasa opis na ako kaya natagged na ang name ko.

tandaan mo at basahin masyado ang sabi ko, kasi hindi ka naman nagbabasa.

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 5 at 3:37pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Constructive post : 1

Split personality nga ba ang Dios gayong iisa lang naman ang Dios.

Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin #natin ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang #human_manifestation o si Cristo Hesus.

Reasonable o matalino ang Dios namin. Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng #BLUEPRINT , sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.

So paano sinabi ng Dios lalangin natin ang tao sa kanyang sarili sa hinaharap? Roma 4:17- na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

So ka natin niya ung sarili niya na nasa hinaharap. Bakit? Kase si Cristo ang #blueprint ng mga tao -Roma 8:29. Kaya siya tinawag na panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa sa kanya si Adam (colosas 1:15) kahit na 1st century lang siya #nagkatawang tao.

Kaya sa Genesis 1:27 singular na lang. Nilalang ng Dios ang tao ayon sa #kaniyang sariling larawan.

Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.

Then bago siya umakyat sa langit, ni reveal din naman niya sa mga alagad na gaganapin lang talaga niya lahat ng nasusulat tungkol sa kaniya (LUKaS 24:25-27,44). At buhat noon ay naliwanagan ang mga apostol tungkol sa kasulatan.

Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si #ugat at si #supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.

Isa pang pagpapatunay para sa ikalilinaw ng lahat tungkol sa paksa.

Tungkol sa Dios na nangako kay Abraham

Noong unang panahon ang lahat ng usap ay ipinanunumpa sa Dios, (ex.22:11)

subalit ng nangako siya kay Abraham…Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang #kaniyang_sarili,

Bakit kaya sarili na nya ang ipinangako nya? Kase siya na ang pinaka mataas sa lahat at siya pa mismo ang nangako.

Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.

 · 

3

 · October 4 at 10:09am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Constrictive post : 2

#identity_theft

Bakit pagnanakaw ng isang personalidad ang ginawa ng allah na ito?

Unang una : wala siyang personality. Kase isa lang naman siyang dios diosan (moon god).

At kung babasahin natin ang quran , Malalaman natin doon na ang ibig sabihin ng allah ay #god base sa kwento na kung babasahin natin ay hawig ang kwento ni moises sa biblia na ang Dios naman na nakausap ni Moises ay nagpakilalang si YHWH o (God or Lord).

Al -lah means ” the god”

#kinanya_ni_allah_ang_torah

Surah 32:23 we certainly gave moses the scripture (torah)

Pero bakit walang allah na pangalan na binabanggit si moises sa TORAh? (5 books of moses)

At ang nakakalungkot po diyaan. Nabasa ni moises ang kaniyang kamatayan sa binigay daw na aklat ni allah. (Deut chapter 34). So ang magiging palusot ng aking katunggali diyaan. Hindi daw iyan ang tunay na torah. Kung hindi iyan ang tunay na torah, bakit hindi alam ni allah kung nasaan? Hindi ba allah is allknowing the most wise? Hmmmm.

At kung si allah nga ba talaga ang nagbigay ng torah kay moises. Bakit wala si seth? Bakit nalunod si Ham/cham. At bakit nakalimutan niya na may anak siya sa torah?

Genesis 6:2 Na nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.

And say, “Praise to Allah, who has not taken a son and has had no partner in [His] dominion and has no [need of a] protector out of weakness; and glorify Him with [great] glorification.” 17:111

Pretending lang pala itong si allah na wise at allknowing. Dami nyang nakalimutan. Kase naman identity theft lang ginawa ng magaling na sumulat ng kuran.

Ang tatay ni abraham sa quran ay azar.
And [mention, O Muhammad], when Abraham said to his father  Azar, “Do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error.”

Samantalang dito ay thare… So halata na panggap na all knowing and wise itong si allah.

Genesis 11:27 Ito nga ang mga lahi ni Thare. Naging anak ni Thare si Abram, si Nachor, at si Haran; at naging anak ni Haran si Lot.

Ang injeel or gospel ni allah
SAHIH INTERNATIONAL
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous. 5:46
Para sa kanilang baluktot na paniniwala at dahil nga kinanya na ni allah lahat. Silipin natin kung sino ba talaga ang sumulat ng 4 gospel si allah nga ba?

Katunayan na isang bluffer itong quran ni allah ay mga apostol ang sumulat ng gospel na kinanya nya ulit.

Lucas 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin,Lucas 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita,Lucas 1:3 Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula nang una, na isulat sa iyong sunodsunod, kagalanggalang na Teofilo;

Katunayan ang book of john ay inamin nya na siya ang sumulat noon.

Juan 21:24 Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito; at nalalaman namin na ang kaniyang patotoo ay totoo.

Ang magiging palusot na naman ng aking katinggali at sasabihin. Ang hawak naming biblia ay korap at peke.

So syempre sentido kumon. Itanong natin kay allah kung alam nya kung nasaan ang original na injeel kase all knowing at wise sya. Pero ang magiging tugon ay #case_closed alam mo na.

Subalit dahil ang Dios namin ay totoong Dios at matalino sa hindi sinasadyang pagkakataon ay hindi niya pinapayagan na maligaw ang kaniyang mga anak.

Dahil nga sa lahat na lang ay #inangkin ni allah, pati si satanas na identity theft din nya.

 Q 3:54 – allah the best deceiver

Pahayag 12:9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Ang masakit jan ang heaven ni allah ay may mga apoy.

sahih International: And we have sought [to reach] the heaven but found it filled with powerful guards and burning flames.

Tapos eto pa.

O you who believe! Strong drink and games of chance and idols and divine arrows are only an infamy of Satan’s handiwork. Leave it aside that you may succeed.
— Sura 5:

Un pala…

A similitude of the Garden which those who keep their duty (to Allah) are promised: Therein are rivers of water unpolluted … and rivers of wine delicious to the drinkers.
— Sura 47:15

So si allah ay walang sariling personality. Kase identity theft lang ang kanyang ginawa.

Ang tunay na pangalan niya ay HUBAL.

 · 

6

 · October 4 at 10:11am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano End of my constructive post.

 · 

4

 · October 4 at 10:16am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Patutine Depablo pa add nga po mare si tatang ben. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj NEXT:

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).
*sequence
A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.
And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.
*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

 · 

1

 · October 4 at 1:40pm · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj naghihintay ako sa cross exam ng kadebate ko.

notify Job Mateo

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Okey bro…may time limit naman ho, At yon po ung magiging guide niyo (both debater) na iwasang lumagpas.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sige po akh Fareez Rajah Hajj baka lang kasi nasasayang ang oras lalo mamaya ay offtime ko naman po

 · 

1

 · October 4 at 4:52pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj We’ll hope na mababasa to ni Inton at ng makapagbigay na siya ng kanyang tanong….inshaa Allah.

 · 

1

 · October 4 at 4:54pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano pwede mo na simulan ang cross examination mo kay Sonny Abdullah. SalSonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo nais ko lang ipaalam na hanggang 5pm lang po ako dito sa opisina at logout na ako, kung sakali po na abutan ako ay bukas na po ako magtatanong.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Bukas na ako mag cross examine. Tnx

 · 

2

 · October 4 at 8:36pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano bukas ba at baka abutan ka ng limit time natin, sayang naman ang oras brad.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

notify Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah last po niya ang presentation niya. Salamat.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj WE WILL NOTE LANG NA INTON’S time was elapsed…di po siya nakalatag ng TANONG NIYA sa loob ng 24 hours after his last post.

ITO PO YONG NAKASAAD SA RULES NG DEBATE:

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

 · 

1

 · October 5 at 10:57am · Edited

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Wala namang last post by the opponent Fareez Raja na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …😂

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Ask Admin Job Mateo 4 that matter brad Mario. Thanks

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj PAKIUNAWA NA LANG ITO BRAD:

Sonny AbdullahSee More

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 2loy pa rn

 · 

1

 · October 5 at 5:14pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sabi ko today ako maglalatag ng cross examine. Medyo busy lang.
So panalo na kayo ganun ba?

 · 

3

 · October 5 at 10:58am

Remove

Hide 14 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Depende na sa kadebate mo ang disisyon. As of the moment, pwede ka namang makapaglatag ng tanong…

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Wala namang last post by the opponent Fareez Rajah Hajj na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …😂

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Pakibasa na lang ung reply portion na nakapagkoment siAdmin Job Mateo…about sa time limit.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj HETO:

Sonny AbdullahSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Naka post nako ng unang question.
So naka ready na ung iba. Wait ko na lang sagot. Baka kase di masagot yung unang question ko baka magakaroon pa ng paglilinaw. So to follow na lang ung iba.

 · 

1

 · October 5 at 11:40am

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Nabasa mo na brad Mario?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Oo nbasa ko Fareez Rajah Hajj …last post nga niya ang presentation nya….Agree nman ako don 😂

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales pede pasuyo pre. Pa add naman si tatang arman sa group si Ben T. Lador. Kokopyahin lang itong whole debate para mai post sa website nya. Salamat in advance.

 · 

2

 · October 5 at 12:13pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Nai add ko na siya kagabi ..nag ask to Join cgeci add ko ulit

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Baka nasa blocked siya. Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mamaya sagutin ko ang tanong nandoon kasi sa opisina ang listahan ng mga tanong ko at ok lang kung nareplase si inton pagbibigyan ko

 · 

1

 · October 5 at 2:07pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Para makasunod sa rules.

Sa part 1 na latag ni Sonny Abdullah may sinabi siya doon na #sa_ngalan_ng_allah_ang_mahabagin_at_maawainSee More

 · 

5

 · October 5 at 11:01am

Remove

Ash Dawud
Ash Dawud ALLAH means name of God

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

Ang sagot #1

Ang pangalan ng Allah (swt) ay siyang nabanggit mo diyan mismo.

Kung nagtaka ka kung bakit ang sabi doon ay sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at maunawain, dahil ito ang unang salitang ginagamit namin sa pambungad na pananalita, ngayon iyan ba ang pangalan, basa.

===========================================================
20:14
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

ENGLISH: Sahih International
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.

FRENCH: Muhammad Hamidullah
Certes, c’est Moi Allah: point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salât pour te souvenir de Moi.

INDONESIAN:
Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.

SPANISH: Sheikh Isa Garcia
Yo soy Al-lah, y no hay más divinidad que Yo. Adórame solo a Mí y haz la oración para recordarme.

GERMAN: Bubenheim & Elyas
Gewiß, Ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer Mir. So diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem Gedenken.
===========================================================

Ang linaw po nagpakilala siya na ang pangalan niya ay Allah at walang ibang diyos maliban sa kanya.

sa pagsalin po ng ibang bansa ay malinaw po na hindi po inalis ang pangalan Allah sapagkat ito ay pangalang pantangi, salamat po.

 · 

5

 · October 5 at 3:16pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Unang tanong #1:

Ayon po sa aking katunggali na kanyang sinabi:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin #natin ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang #human_manifestation o si Cristo Hesus.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung si Hesus po ang nabanggit na NATIN doon sa Genesis 1:26

Sino iyong nagsalitang Diyos “At sinabi ngDios” at nagsabing lalangin natin ang tao sa ating larawan?

Si Hesus po ba?

 · 

3

 · October 5 at 3:17pm

Remove

Joel Ramon
Joel Ramon Hind yan masasagot ng tama!!
Dahil ang ama at anak sa kanila ay iisang persona lamang..😃😃

Maling pananampalataya

 · 

1

 · October 5 at 4:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sa tanong mong kung sino ang nagsalitang Dios sa Gen. 1:26.

Sagot sa iyong tanong :

Ang pangalan ng Dios na nagsalita doon ay YHWH o mas kilala sa tawag na Ama.

Na noong siya ay nagkatawang tao nakilala bilang si Hesus.

Sa katotohanan niyan ang iba ay nasa constructive post ko na.

Hebreo 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.

Siya din si alpha at omega. Pahayag 1:8

At siya ang walang hanggang Ama. Isaias 9:6

Kaya kapag kami ay TUMATAWAG sa PANGALANG HESUS….. Kami ay tumatawag sa Ama.

Dahil kami ay Kaniyang mga Anak at siya ay aming Dios. >Pahayag 21:6-7

 · 

2

 · October 5 at 7:09pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no 2:

Sa sinabi mong ito , sino ang tinutukoy ni allah na #He tapos biglang sinabi na only Me?

Image may contain: text

 · 

1

 · October 5 at 7:19pm · Edited

Remove

Hide 34 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo Fareez Rajah Hajj Mario Navalespuwede po ba ang may image?

kasi kung alam ko na puwede ay sana gumamit na ako.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo hindi ba violation ito sa rules namin.

No automatic alt text available.

 · 

2

 · October 5 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SA GUIDELINES, GANITO ANG NASABI SA #3

3. Photo comments are not allowed.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ang laman lang nyan ay yung sinabi mo. Cp lang kase ang gamit ko. So kapag kokopyahin ko lang yang part sa comment mo ay makokopya ko lahat. So yan lang ung alternative na alam ko para makopya ko ng tumpak ang sinabi mo.

In fact kahit verses ko nga walang laman ung iba kase naka cp lang ako. Sira kase ung monitor ng computer ko.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano kilala ninyo ako na mahilig maglagay ng ilustrasyon pero may rules tayo kaya hindi ko ginawa ito, kaya wait natin ang moderator mo na si Mario Navales at head admin na si Job Mateo dahil dalawang violation muna ito.. ako nga pilit ko ini-copy paste ang post mo para masunod ko ang rules

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Diko kase alam kung yung photo comment ay kung unrelated sa paksa. Kase ung laman ng photo na yan ay latag mo lang mismo.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano bago ka sumalang sa debate ay dapat alam mo ang rules, minsan na ginamit namin iyan sa debate ko with kaet aka judah

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Pero kung sa ikagaganda at ikababasa ng marami. I edit ko na lang.

Sa late posting ko. Nakiusap ako kahapon na today ako maglalatag. Tsaka minuto lang ako na delay. So wala naman doong problema.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Mas maiging written Inton kasi may iba rito ay free data…bukod sa ipinagbawal nga yong PHOTO COMMENTS according sa GUIDELINES #3

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano So i edit ko na lang. Para wala na kayong masabe. Para lang matapos tong debate. Maganda dulo nito e

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Kung photo comment lang ..hindi nga siguro Pwde Sonny Abdullah pero hindi lang nman Photo comment ang nakalagay sa comment …nanjan kasi nakapaloob ang tanong niya

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wala naman problema sa akin kasi gusto ko matuloy ang debate kahit ilang beses mo pa malabag, pero nais ko malaman din ang desisyon ng head admin at mga moderator.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj HINDI RIN NAMAN NAKASTATE NA PAG RELATED AY PWEDE ANG PHOTO COMMENTS…..OR YONG UNRELATED SA PAKSA ANG HINDI PWEDE NAPHOTO COMMENTS. Thanks

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales iyan po ang ipinagbawal ni Job Mateonoon kasi naglagay ako ng sampol pero hindi niya tinanggap ito at sabi bawal talaga ang photo comment

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ang unawa ko kase doon ung photo na may mga nakalagay na trolls etc.

So para walang away. Edit ko na lang.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Maigi sigurong idouble check niyo ang Rules, Format at Guidelines ng debateng ito….address ko po yan both sides

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano I edit ko na lang. Para smooth tayo.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Quran 16:51-52 ang naka Photo comment

Na nanggaling sa Constructive post Ni Sonny Abdullah …..

Wala akong nakikitang masama sa Photo comment na yan..

 · 

1

 · October 5 at 7:55pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 3. Photo comments are not allowed.

MAGING ANUMANG LAMAN NIYAN AY BAWAL.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales kung puwede pala iyan ay bakit pa ako magpakahirap magpost o magkowt, wait lang natin si sir Job Mateo para maliwanagan po tayo.

dapat kasi nagbabasa po si Inton R. Soriano sa rules bago siya sumalang, tingnan mo hindi ako makapaglatag ng tagalog quran kasi ang inilagay ni Job Mateo ay sahih international, hindi man lang ako nakapagsabi na puwede ang tagalog quran

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Yamu na brad Mario Navales. Maki fit muna tayo. Just for now. Para next time lagyan na yan ng fixed rules. No photo comment at anytime and any kind.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano nasa rules po at huwag na po tayo magkunwaring kami pa ang mali, sumunod lang tayo sa rules, PERIOD!

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi kase naka indicate jan kung unrelated photos and memes ang pinagbabawal.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano malinaw po NO PHOTO COMMENT, so tatanungin kita ang latag mo ba photo or hindi?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 4 me as moderator of broSonny ay okey lang na iedit niyo yan INTON…pero ang concern naman ni bro ay hintayin ang FINAL SAY ng MAINADMIN….Siya kasi gumawa niyan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano I edit ko na nga lang. Para matuloy lang.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ok lang ba o hindi?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Cge Inton e edit mo na..i lagay mo n lang ang mismong Verse na yan sa quran

 · 

1

 · October 5 at 8:03pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah so para hindi madelay ang debate ay edit muna Inton R. Soriano kasi hanggang 5pm lang ako at bukas ay weekend at itutuloy lang natin ito sa sabado or linggo.

 · 

1

 · October 5 at 8:05pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj sis Chan Mae Thor parang nakalimutan ni sir Job Mateo ito pero doon sa objection ng kadebate ko ay hindi niya nakalimutan, nagtatanong lang po.

 · 

1

 · October 8 at 4:23pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi na kase maaalis ung picture jan.

Isang paraan na lang jan ay burahin ung comment.

Pero pasok sa rules yan kung #qoute lang naman yung purpose not to insult.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano pasensiya kana nais ko lang din malaman ang pananalita dito ni Job Mateo medyo napansin ko lang na medyo hindi niya yata nakita ang ilang beses na pagmention ko sa kanya dito.

hindi pa namin nakuha ni akh Fareez Rajah Hajj kung ano baSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nasa intension kase un. Nasa rules naman yun. #Qoute

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #2

Sapagkat ang kapahayagan ng Allah (swt) ay ipinahayag sa pamamagitan ni Anghel Jibril/Gabriel, ang nagsalita diyan ay si Jibril kapag pantukoy sa Allah (swt) at kung pantukoy naman sa Allah (swt) na kanyang ipinahayag na salita nito ay pumapatungkol sa kanya.

Kaya nga sabi pa sa banal na Quran.

==========================================================
78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
==========================================================

 · 

3

 · October 5 at 7:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj MAY NAPANSIN TAYONG PHOTO COMMENTS ang Christian side…whichis against sa GUIDELINES #3.

 · 

4

 · October 5 at 7:44pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tanong na ako bro Fareez Rajah Hajj kasi baka abutan ako ng offtime ko

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nailatag ko na bro

 · 

1

 · October 5 at 8:18pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikalawang Tanong #2

Ayon po sa tindig ng aking kadebateng si Inton.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reasonable o matalino ang Dios namin. Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng #BLUEPRINT , sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung ang Diyos mismo ay si hesus at ginamit po ninyo ang Filipos 2:6 ngayon nais ko ilatag ang kasunod na mga talata.
=================================================
Filipos 2:11Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.
=================================================

Ayon po sa talata ay si Hesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Sino po iyong Diyos Ama sa talata?

 · 

3

 · October 5 at 8:15pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa ikalawang tanong mo :

Sino ang Dios Ama sa talata (filipos 2:11)?

Sagot no. 2

Si Hesus din.

Sa sequence ng sulat ni Pablo, hindi niya isinulat ang mga bagay sa biblia ng pa #buking para lang maka-unawa ang mga walang tiyaga. Isinulat niya iyan sa #hiwaga.

I Corinto 2:7 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:

I Corinto 2:8 Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Dahil ang ipinangungusap ni Pablo sa filipos 2, ay ang pagkakatawang tao ng Dios (Hesus).
upang patunayan na SIYA (DIOS) ay totoo.

Sabi nga : He make Himself visible to human to prove them He was true.

So sa talata na iyan, Pinakikilala ni Pablo na ang Dios ay totoo sa pamamagitan ni Hesus. Na ang sabi : “bagaman siya ay nasa anyong Dios”

 · 

3

 · October 5 at 8:44pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

 · 

5

 · October 5 at 9:17pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj May Private Message (PM) po pala sa akn si broSonny kagabi na ngayon ko lng nabasa. ITO PO YON:

Sonny Abdullah
Salam bro sa sabado siguro ako makasagot kasi offtime ko na kanina at bukas ay day off ko, paki inform lang si inton at job mateo
Yesterday at 10:53pm · Sent from Mobile

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Jazak Allahu khairan akh Fareez Rajah Hajj in sha Allah sa bukas ay masasagot ko ang tanong at ready narin tanong ko doon sa opisina.
Nasa rules naman ang weekend.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++See More

 · 

5

 · October 7 at 3:13pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikatlong tanong #3:

Ayon sa iyong naging tindig patungkol sa mga nasusulat kuno kay Hesus na kinumpirma ang kanyang pagkakatawang tao.

+++++++++++++++++++++++++++++++++==========++++++++++++++++
Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Nabanggit mo na hinulaan siya gamit mo ang nasa lumang tipan, kung kaya nais ko magbigay ka sa akin ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Diyos na siya ay magkatawang tao sa hinaharap, takenote po talata po tulad nagkowt ka sa lumang tipan na sinasabi mo na may nakasulat tungkol sa kanya o kung wala po ay pakisagot lang po ng “WALA”.

 · 

5

 · October 7 at 3:15pm

Remove

Avira McAfee
Avira McAfee Notification. R Zep 3:14-16. Hihi

 · 

1

 · October 7 at 4:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Job Mateo Mario Navales hindi nasagot ng direcho ung tanong ko.

Anyway lalagyan ko na lang ng note :

Kase sa mga nilatag niya sa constructive post niya nababanggit ng mga propeta doon ang allah.

Tapos sa nilatag nya gamit ang bible, hindi daw nababanggit.

So dalawang version yan. Contradict sa nilatag nya.

Paki silip konti. Tapos abante tayo.

 · 

2

 · October 7 at 6:24pm

Remove

Hide 14 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tutal objection ito at dito na lang din ako magpost, hanggang 3pm lang po ako dito sa opisina at sakali po na may sagot na po kayo Inton R. Soriano sa tanong ko at may tanong kayo, kung hindi ko man po maabutan ay bukas ko na masasagot, salamat po!

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj may objection daw ang kadebate ko, bahala kana makipag usap at kung sakali sa inbox mo lang ako magsend para hindi po mauwi sa side comment.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Indirect answer yung sagot mo. Ginawa mong rebuttal.
Nirebuttal mo yung tanong ko.
Pati ung constructive mo kinontra mo sa sagot mo. See More

 · 

2

 · October 7 at 6:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kung gusto mo iisa isahin ko. #Kinontra mo latag mo. Tapos #nirebuttal mo tanong ko.

 · 

1

 · October 7 at 6:34pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano paki-screenshot lang po sa post ko kung saan ang indirect answer, kasi ako ang linaw ng sagot ko in fact ang tanong mo nga nawala sa paksa na SPLIT PERSONALITY, hindi pangalan ng Allah (swt) ang paksa

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Oo split personality ung paksa dito. Kase may #paratang ako sa constructive post ko. At isa un sa main objective ko. Sabi nga : there’s so many ways to catch a fish.

So meron akong estilo sa pamamaraan na alam ko.

 · 

1

 · October 7 at 6:37pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano in sha Allah pagpasok ni akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor baka maipakita nila ang deretsahan sagot ko, may basihan sa bibliya mo at sa quran.

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah deretsahan sagot iyan at hindi po laway lang

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Wait natin ung mga moderators.

Kung lulusot ung indirect answer.

Job Mateo Mario Navales

 · 

2

 · October 7 at 6:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Since hinihingi ni Inton ang side ni Mario at Job, ay hihintayin natin kung anong masasabi nila… in shaa Allah. Wait muna natin bro Sonny. And okey yang may SS ka here para maipakita mo sa kanila ur side.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Of course akh Fareez Rajah Hajj malinaw kasi ang sagot ko.

una ang tanong ay kung may Allah daw sa Torah, so if ang tinatanong niya na torah ay nasa bibliya niya, nandiyan ang batayan ko sa jeremias at sofonias.. plus ang nasa 20:14..

 · 

1

 · October 7 at 6:47pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah work muna ako akh Fareez Rajah Hajj kasi malapit na ang offtime ko, isang oras na lang at pauwi na ako ng bahay

 · 

1

 · October 7 at 6:48pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sige bro….i PM na lang kita later if maycomments nasiAdmin Job at Mario….and if online din ako maya in shaa Allah. Massalama

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sorry ngayon lang ako naka online

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo post : for bases only — Inton R. Soriano Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah. See More

No automatic alt text available.

 · 

3

 · October 7 at 6:47pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nilatag eh quran. Ang Tanong ko saan sa TORAH?

Paki check mga mod. Wait ko nalang. Nirebuttal ung tanong ko eh.

 · 

2

 · October 7 at 6:51pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Bago siya naglatag ng QUR’AN sa sagot niya, naglatag muna siya from OT….db? Sinuportahan lang niya ung sagot niya from OT with the verses from Qur’an para mas matibay….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Basahin mo muna tanong ko. Tapos sagot nya. Tapos sabihin mo kung nasagot o hindi.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Nasagot niya….batay sa inilahad niya ay walang letra por letra na Allah….ANG PALIWANAG KUNG BAKIT WALA ay mababasa ngasa isinagot sau…2 verses from ur Bible ginamit niyang basehan sa sagot niya….then he supported it from Qur’an…para mas matibay sagot niya…YAN UNG UNAWAKOSASAGOT SAU NI BRO SONNY.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hahahaha. Basahin mo mabuti tanong ko.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Marahil, kung may teknik ka sa presentasyon mo, may teknik din siya sa pagsasagot niya….with supportimg verses from ur Debate SOURCES na BIBLE AND QUR’AN.

 · 

1

 · October 7 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj pasensiya na at baka bukas na ito dahil wala pa si sir Job Mateo at ilang minuto na lang ay uwian na namin, nais ko lang ipakita nito na mali ang sinasabi niya na quran lang ang talag ko.

ang quran ay suporta ko na sa islam lang nagkaroon ng katuparan ang nasa bibliya niya na binanggit.

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 7 at 7:12pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano torah ba ito?

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 7 at 7:15pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah
Cross examination rule C.

The debater being cross examine is expected to answer the question directly.

Sana nilagay mo na walang mababasa sa Torah na Allah dahil sa ganito…saka ipost mo yung answer mo. Salamat.

By the way, may rebuttals naman kaya okay na yan. Proceed na kayo. Let the readers decide na lang. Salamat

 · 

5

 · October 7 at 8:19pm · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo pasensiya na po hindi ko na po nalagay ang talata mismo kasi hahaba pa kung ilalagay ko po, pero ang tinutukoy ko ay ito pong AKO NGA, alam naman ninyo kung saan po iyan hindi po ba sa exodus but ito ay hindi mo masasabing pangalan ng Diyos..

so papaano mo nasabing hindi ako sumagot ng deretso gayong may paliwanag naman po ako

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor may objection parin si Inton R. Soriano at kung kailangan na ilagay ko pa ang sinasabi niyang nasa torah ay ilalagay ko po, in fact ang tinutukoy ko na nasa torah po ay ito po.

Image may contain: text

 · 

1

 · October 8 at 4:22pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano (((((( Re-post ))))

Medyo may problema sa sagot ng ka debate ko. Mukang di nya naintindihan ung tanong ko.
Ang isinagot po niya ay QURAN na may salitang allah.

Ang hinihingi ko po ay sa TORAH.

#admin Job Mateo Mario Navales Patutine Depablo

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Actually wala pala akong nasabi sa sinasabi mo na constructive post na Allah ang pangalan ng Diyos sa TORAH.

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah o ayan Inton R. Soriano moderator mo na ang nagsabi

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbito gud job mr moderator….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales ung mga #character sa bible na binanggit nya sa constructive post nya ay mga character sa TORAH.

So considered un para i match ang dalawang aklat.

Nilinaw ko naman kung saan galing yung tanong.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano moderator muna ang nagsabi pero binabalewala mo yata

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales

Paki check muna.

Dito kase ako bumatay.

Sa quran verses na nilatag nya.

 Sabi mo :!

Una si Noah

7:59 o my people worship allah

Si abraham

2:132-133 allah has chosen for you this religion.

Etc…

Kaya lumabas yang tanong ko na ikatlo (3).

################

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

 · 

1

 · October 8 at 6:42pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah okey na Inton R. Soriano mali si Job Mateo na ang ilagay ay SPLIT PERSONALITY malinaw na kung ano ang nais mo idebate at next time puwede natin iyan idebate

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 8 at 6:43pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sayang hindi pinapakinggan si Mario Navales at ilang paglabag na kaya ginagawa ni Inton R. Soriano

ano sa tingin mo sis Job Mateo akh Fareez Rajah Hajj sis Chan Mae Thor

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ahh may paratang ako sa constructive post ko. So wag mang hula Sonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano ito nga huli ka, wala sa ayah na kinowt mo iyong torah, naghahanap ka lang ng palusot

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nagsabi na ang moderator mo pero sige ka parin sa pagkakalat

No automatic alt text available.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sa Ayah na un nakalagay TORAH IS A GUIDANCE TO ISRAEL ..hindi Rin sinabi Na ALLAH ANG NAME NYA DON SA TORAH …..

 · 

2

 · October 8 at 6:52pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah bro Mario Navales wala naman kasi pangalan ang Diyos dahil ang AKO NGA ay hindi naman pangalan, kaya nga ang sagot ko ay nandoon sa jeremias at sofonias or zephania… siguro kung hindi ko man inilagay ang exodus ay dahil ayaw ko na humaba lang ang post ko, ito nga iyong laman ng post ko

Image may contain: text

 · 

1

 · October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Kaya hindi Mo pwde pilitin PASAGUTIN ANG kadebate mo sa bagay na Hindi nman un ang Sinabi mismo…un lang Inton R. Soriano ….

 · 

1

 · October 8 at 6:53pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Eto oh kalinaw.

Mario Navales See More

 · 

1

 · October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Basta ang ma Aadvise ko Inton R. Soriano ipagpatuloy na lang Ang debate …kasi yang mga punto na ipinupunto mo pwde mo nmang i POINT yan sa Rebuttal ehhh

 · 

1

 · October 8 at 7:11pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah wala na bro Mario Navales kumain kana kasi nalaman na natin kung ano pala ang nais niya idebate

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbito pede nmn dun nalang ilabas s rebuttal ang hinaing at dalamhati eh….kaso mukhang di n aabot dun dito plng umaatungal n eh…😊

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj MAY DECISION NA ANG HEADADMIN NA ITULOY ANG DEBATE…ganun din ang mismong moderator mo Inton, at ako’y ganun din ang maipapayo ko.

Sa REBUTTAL mo na lang ilalabas yang tutol mo sa sagot ng kadebate mo. See More

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj GUIDELINES:

5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano proceed na tayo. Kung feeling mo hindi nasagutan ng direct answer pwede mo na lang gawin sa rebuttals. Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo offtime ko na po, at kung sakali ay bukas na matutuloy ito, wait lang din ako sa sagot ng aking kadebate.

tapusin ko muna ang report ko, babay po

 · 

1

 · October 8 at 9:28pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa question no. 3 ni Sonny Abdullah.

Nais daw niya na magbigay ako ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Dios na siya ay magkatawang tao sa hinaharap.

Sagot

Isaias 9:6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

Mikas 5:2 Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.

 · 

4

 · October 8 at 10:46pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 4

Sabi mo si Hesus ay kaniyang ipinakilala ang allah() na kanyang panginoon at panginoon ng lahat ( 46:63)

Ngayon may verse na ganito sa quran : 19:30

[Jesus] said, “Indeed, I am the servant of Allah . He has given me the Scripture and made me a prophet.

5:46
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.

Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?

 · 

2

 · October 8 at 11:06pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Itatanong ko lang bilang moderator ni bro….at para na rin sa kalinawan ng lahat d2, ANONG ‘GOSPEL” YANG TINUTUKOY MO BRAD, ANG NEW TESTAMENT na nasa Biblya niyo?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj ANOTHER TO BE CLEARED, nasa paksa niyo pa rin ba ito? Dahil Split Personality ng Diyos ng mga Kristyanos at Split Personality ng Allah ng mga Muslims ang ireresolba db?

 · 

1

 · October 8 at 11:15pm · Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Basahin mo constructive no. 2 ko. At sa rebuttal lalabas lahat yan. Basta need ko lang sagot.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sabagay…open facts naman yan now if ano ang Kasalukuyang tinutukoy raw na Gospel. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki basa na lang mabuti ang tanong. Wait ko sagot. Baka tomorow ko na makita.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo matanong lng kita Fareez Rajah Hajj kung may Gospel ka ng islam na Jesus saan na itong book nato? ILATAG MO… baka quran ilatag mo ha?

 · 

1

 · October 10 at 7:33pm

Remove

Guadalupe Ejercito
Guadalupe EjercitoGroup Admin Fareez Rajah Hajj sensys kna kung di kita matutulungan ok bz lang talaga ako sa hukid

 · 

1

 · October 9 at 7:38am

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot#4

Ang tanong ng aking kadebateng si Inton R. Soriano kung saan nagkowt ng talata mula sa 19:30 and 5:46 .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang nasabing talata mula sa 19:30 at 5:46 ay kapahayagan ng Allah (swt) sa pamamagitan ni Anghel Jibril kung saan isinasalaysay niya ang paghirang niya kay Isa ibn Maryam (as) bilang propheta, at ayon sa aking kadebate ay hinahanap nya kung saan sa GOSPEL na sinabi ni Hesus ang pangalan ng Diyos ay Allah.

Una sa lahat ay kung binasa ni Inton R. Soriano ang nasa ayah sa quran na kinowt niya mula sa 5:46 ay mababasa po natin ay ganito.

===========================================================
5:46 And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.
===========================================================

pakibasa lang po ang litanyang ito.

“confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel”

Ang INJIL po ay pagkumpirma po sa naunang kasulatan ang TAURAT, sa madaling salita po ay ang INJIL na tinutukoy dito ay hindi po ang NEW TESTAMENT kung saan isinulat po ng apat na ebanghelyo at ang mga sulat ni pablo kung saan ni hindi nakita o nasaksihan ni Hesus or Isa ibn Maryam (as).

Kung kaya ang sagot ko na deretsahan ay wala po sa NEW TESTAMENT na nabanggit ang pangalan na ALLAH, pero basi sa aramikong katawagan sa Diyos nila ay Elah na katunog ng Allah. salamat po!

Notify Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

 · 

4

 · October 9 at 3:23pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikaapat na tanong #4:

Ayon muli sa iyong naging tindig ay ganito.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si #ugat at si #supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Bagaman ang inyong salin sa awit ay may dagdag (nasa open and close parenthesis) Ayon sa Markus kung saan kanyang binanggit ito.

===========================================================
Marcos 16:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila’y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Dios
===========================================================

Ang tanong ay sino iyong Diyos na tinutukoy kung saan si Hesus ay doon lumuklok sa kanan ng Diyos?

 · 

3

 · October 9 at 3:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa ika apat (4) mong tanong :

Ginamit mo ang talatang markos 16:19 na ang sabi doon, si Hesus tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Dios.

Ang nakalagay diyaan ay -lumuklok sa kanan ng Dios.

Hindi yan literal na right o kanan na tumutukoy sa location na kanan.

Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.
Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.

Hebreo 1:3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan;

Ang kanan ng Dios pala ay nandiyaan ang KARANGALAN sa kaitaasan.

Saan kaya yang KANAN na iyan?

Awit 74:11 Bakit mo iniuurong ang iyong kamay, ang iyong kanan? Ilabas mo sa iyong sinapupunan, at iyong lipulin sila.

Ibig sabihin…  Bumalik siya sa KAnIYAng #karangalan sa kaitaasan.

Katunayan.

Juan 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una?

Yan ung tinutukoy ni MARCOS.

 · 

1

 · October 9 at 4:40pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ika limang (5) tanong

Sabi mo, si moises ay mismong nakausap ng allah.

At dahil nga SILA allah ang nagbigay ng TORAH kay moises. 32:23

Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?

 · 

1

 · October 9 at 4:58pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #5

Ayon po sa inyong naging tanong na ito na ang ikadalawang beses na itanong sa akin mula sa iyong stand at hindi sa stand ko.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ito po ang laman ng ayah.
==========================================================
32:23 And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
==========================================================

Sapagkat kinumpirma po ng quran ang taurat dahil hindi na po ito exist sa panahon ngayon, ating tutugunan basi po diwa kung saan nakipag-usap po ang Allah sa kay Moses, basa.

==========================================================
Exodo 3:15Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
15 At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abraham, ng Dios ni Isaac, at ng Dios ni Jacob: ito ang aking pangalan magpakailan man, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi.
==========================================================

Iyan po ay makikita natin sa Quran na nakipag-usap po ang Allah (swt) kay Moses (as) ayon po sa kapahayagan na ipinahayag ng Allah (swt) sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni anghel Jibril.

===========================================================
4:164 And [We sent] messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech.
===========================================================

Naway nasagot ang paulit-ulit na tanong mo mula sa stand mo at hindi sa stand ko.

Notify: Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

 · 

3

 · October 9 at 5:08pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki sagot ng direcho yung tanong ko.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sonny Abdullah Mako-Confirm mo ba na HINDI MABABASA SA TORA NA NAKAUSAP NI ALLAH SI MOSES …kasi ito ung sa tingin ko balakid para makausad ang DEBATE na ito …..

Salamat

 · 

1

 · October 9 at 8:50pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales ang tanong kasi niya doon ay saan mababasa sa torah, hindi naman itinatanong kung ano ang pangalan noong nakausap ni moses sa torah, pakibasa ulit ang tanong niya…

in fact, kung tutuusin ang iskolar ninyo ay nagsalin na Allah iyong kausap ni moses, basa..See More

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah actually ilang beses na sinira ng kadebate ko ang guidelines na ginawa ni Job Mateo bukod pa sa nasa stand na niya ang nais niya na isagot ko basi sa haka-haka niya,….

wala ako nakita na SPLIT PERSONALITY sa cross exam niya

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikalimang tanong#5

Ayon muli sa iyong naging tindig.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Ang sabi mo ay walang split personality dahil kamo mahiwaga ang diyos, pero kukunin natin ang sinasabi mo na si Kristo ay binhi ni Abraham.

Ngayon ilatag natin ang talatang ito patungkol sa BINHI.

===========================================================
Genesis 17:7Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako’y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.
===========================================================

Ang Diyos ba nakipagtipan kay Abraham ay siyang binhi ni Abraham sa nasabing talata?

Notify: Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

 · 

3

 · October 9 at 5:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki sagot kung wala eh wala. Kung meron. Ilatag mo. Debate ito kaya walang takbuhan. Nalibre na nga yung tanong no 3 ko e.

 · 

1

 · October 9 at 5:40pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same question din ang #3 at 5 mo db Inton?

 · 

1

 · October 9 at 6:26pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same question din ang #3 at 5 mo db Inton?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SAME DECISSION ANG MAIAAPPLY ULIT NAMIN DIYAN….AT SA REBUTTAL MONA LANG ILALABAS SA PAGTUTOL MO SASAGOT NG KADEBATE MO. SUMAGOT DIN KASI SIYA KUNG ANO UNG TORAH NA BINANGGIT SA QUR’AN…

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Anong same question. Magkaiba yan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Eto no. 3

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 9 at 6:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj TULOY NA PO ULIT ANG DEBATE….decided by Admin Mario Navales (moderator of Inton) and I seconded his motion. Thanks.

IF DI PA SATISFIED ANG ISANG SIDE SA DECISION, pwede niyo pong ipalabas yan sa REBUTTALS niyo.

Pakisagot na Inton ang Tanong #5 ng iyong kadebate.

Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj puwede naba ako magpaalam at malapit na ang aking offtime at tapusin ko na ang report ko, baka lang kasi nagsasayang tayo dito ng oras

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Okey bro….pwde na rin po! We understand.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki linaw ung desisyon na tinutukoy ni Fareez Rajah Hajj.

May rules sa debate

Number 4. Cross examination rules:

Letter C : the debater being cross examined is expected to answer the questions DIRECTLY.

Patutine Depablo Avira McAfee Mario Navales Job Mateo

 · 

1

 · October 10 at 4:41pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa tanong no 5 ng kabila :

Kung ang Diyos daw ba nakipapagtipan kay abraham ay siyang binhi ni abraham?

Gen. 17:7

Sagot : OO.

Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili,

Galacia 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo.

So noong nangako ang Dios kay Abraham na dadami ang binhi niya ay ipinanimpa ng DIOS ang Kaniyang SARILI.

Na sa pamamagitan ng kaniyang sarili ay dadami ang binhi ni abraham.

Sino ung sarili niya na yun? Si CRISTO. (Gal.3:16)

Dumami ba o natupad ang pangako?

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

 · 

2

 · October 10 at 6:09pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Thanks sa sagot Inton. Pakibgay #6 na tanong mo sa iyong kadebate. Salamat. SIDE COMMENTS WILL BE DELETED soon.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ayusin ko daw ung question.

Question no. 6

Inilatag mo ang 2:132-133 na ang sabi doon:

abraham instructed his sons and jacob.

allah has chosen for you this religion.

dahil panahon ni abraham at jacob yan.

At dahil din si allah ang nagbigay ng torah (32:23)

Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?

Edited question no 6:

Tanong : anong religion ang tinutukoy diyan?

 · 

3

 · October 11 at 1:17am · Edited

Remove

Hide 102 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Bilang moderator, papaano napapasok yang tanong mo sa nirersolba niyong paksa? Pakilinaw po. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Napansinko ring dalawang tanong ang gusto mong masagot diyan….tama?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj sa tingin ko wala na sa paksa si Inton R. Soriano at nakakalungkot at naawa ako kay bro Mario Navales dahil sa hindi niya napasunod ay siya pa ang pinarantangan na kumakampi sa akin, gusto kasi niya maging moderator ay iyong mga kSee More

 · 

1

 · October 10 at 6:34pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Your objection bro is noted.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah salamat akh Fareez Rajah Hajj sabihin mo lang kung may tanong na siya basi sa paksa ko at sa dami ng aking nailatag ay aywan ko kung bakit bumabalik palagi siya sa stand niya

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Fareez Rajah Hajj dalawang bagay lang yan.

Kung wala sa torah fallacy ang quran.

Yan ang diwa ng 32:23 kaya laging naka dikit yan.

Or ibang abraham,moises,noah,jqcob etc. Yan na nabuhay noong 610 AD.

Patutine Depablo Avira McAfee

 · 

1

 · October 10 at 6:48pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Remember : abraham is a torah character. So dapat pareho nandoon yan sa quran at bible.

Gets?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano next time sana iklaro mo ang kaya mo tindigan kasi hindi na split personality ang tinutungo mo kung hindi comparison ng quran at bibliya hehehe

wait lang natin si Job Mateo kasi nahalata ko na wala na patutunguhan ang tindig mo, baka sinasayang mo lang ang oras namin at kaya mo ba nais sipain si Mario Navales sa moderating .

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Dimo ba nabasa. Wala siyang interes sa debateng ito.
Kaya sumagot kna. Basic yung tanong :

Actually meron o wala lang yan.

Comparison between two books yan.

Wag kang mag alala sa split personality.

Problema ko na yun. Wag mong problemahin ung problema ko.

Diba Job Mateo?

 · 

1

 · October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Uy sonny dapat magdebate one on one…pano yun sasagutin sa sunod na araw….dapat sagutan…yun maghanap pa ng sagot kung saan2..ang tunay na debater on the spot…sa oras na yun..side by side.

 · 

1

 · October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar At saka yung debate na to dami sumasawsaw…eh di wala.

 · 

1

 · October 10 at 7:06pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Chill ka lang ate Elma Soloveres Tagaduar baka maisama sa violation ko side comments mo. Mag inbox ka na lang 😁😁😁

 · 

1

 · October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Kng totoong may alam ka at memorize mo ang koran…sabay kayo dapat sa oras…pokus sa tanong…yun lang.

 · 

1

 · October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Ah ok….hihihi! Di ko matiis.

 · 

1

 · October 10 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano problema mo ba iyon, hindi po problema po sa debate kasi out of topic ka.

tumabi ka muna Elma Soloveres Tagaduar dahil hindi ka kasama sa moderator ni inton..See More

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Dalawang bagay lang yan Sonny Abdullah.

1: kung dimo makumpirma sa torah ang sinabi sa quran mo, lalabas kwentong barbero quran mo.

2. Ibang noah, abraham, jacob etc ang nasa quran mo.

Kung babasahin mo mula no. 2 hanggang 6

Puro comparison lahat tanong ko.

Kaaimple sagutin. #meron o #wala

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang mga moderator at admin sapagkat malinaw na wala ka nga sa paksa, salamat sa pag amin.

comparison pala ang gusto mo at bakit napunta tayo sa split personality

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Job Mateo pinoproblema ni Sonny Abdullah yung problema ko sa split personality na paksa.

Salamat sa concern sonny. Pero paki sagot tanong ko para matapos nato. Kumampi na nga sayo si mario e. 😁

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang mga moderator kasi bukod sa compariso ang topic mo at dalawa pa yata ang tanong mo, wait lang natin sila..

Si Patutine Depablo emoticon lang ang ginagawa niya, mas mabuti pa si Mario Navales na inaayawan ni Inton R. Soriano dahil may ginagawa siya bilang moderator..

anyway, wait lang natin ang aking moderator na si Fareez Rajah Hajj

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sonny Abdullah talata lang naman un na kasama ung religion.

Remove

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr. Sa tunay na debate lagpak na ito si inton dahil twisting sa ibang topic ang ginagawa niya!! split napunta sa Qur’an vs bible??

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj About sa 2 QUESTIONS in one ay di po pwede yan…ONE AT A TIME DAPAT.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo PANO MO NASABI NA TWISTING Mario C Magallanes Jr., TAPUS NABA ANG DEBATE?🤣🤣

 · 

1

 · October 10 at 7:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano There’s so many ways to catch a fish. 😁

 · 

1

 · October 10 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same tayo ng obserbasyon Mario with Inton’s way of QUESTIONING…na dapat sanay patungkol sa SPLIT PERSONALITY NG ALLAH AT NG DIYOS NIYA ANG TUTUMBUKIN at hindi ”comparing the Qur’an and Bible”…ibang issue nayan.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj kung sakali na mabago ang tanong ay aking tutugunan ito, kung relihiyon ba ang gusto niya na ilatag o naghanap lang siya ng talata mula sa sinasabi niyang torah.

nakakalungkot lang na umamin na siya na comparison ang argumento niya, wala na sa topic hindi katulad sa akin na mababasa mo na nasa topic ako dahil itinatanong ko ay about doon sa diyos and jesus..

No automatic alt text available.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo Fareez Rajah Hajj KINAKALKAL NI Inton R. Soriano ANG BASIHAN NG ARGUEMENT NI Sonny Abdullah HINDI SA LAHAT NA ORAS PURO SPLIT NALANG ITANONG NYA…. MAY ORAS YAN …

 · 

1

 · October 10 at 7:40pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Patutine Depablo nabasa mo ba ang latag ko, sa tingin mo kaya lahat ng tanong niya nandoon sa stand ko?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Pats, IISA BA ANG MENSAHE NG ”SPLITPERSONALITY OF GOD” at ang ”COMPARING THE QUR’AN AND THE BIBLE”?

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo E YUNG BASIHAN MO Sonny Abdullah SA LATAG MO WALA BA SA TANONG NI Inton R. Soriano?

 · 

1

 · October 10 at 7:41pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj ang nasa utak kasi nila ay ganito.

kapag walang word na Allah doon sa tinatawag nilang torah ay mali na tayo..See More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Galing sa latag mo yung tanong ko.

Tsaka wag mong problemahin ung side ko. Wag pakialamero 😂

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo SINABI KO BANG IISA Fareez Rajah Hajj? STRATEGY NI Inton R. Soriano YAN HINDI SYA ROBOT

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj kung ang tanong niya ay about sa religion ni abraham, eh bakit may religion ba si abraham sa torah niya..

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sana kung sinabi mismo rito ni Inton na MAY CONNECTION YAN SA SPLITPERSONALITY…perohindipoganun sinabi niya….KUNDI COMPARING THE TWO (QUR’AN ANDBIBLE) pala aim niya. OUT OF TOPIC.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo SO KUNG CONTROLIN NYO YUNG TANONG NI Inton R. Soriano SA DEBATE NATO Fareez Rajah Hajj ABA DI NA DEBATE TAWAG DITO KUNDI OPO SIR OPO MAAN NA 🤣

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sana kung sinabi mismo rito ni Inton na MAY CONNECTION YAN SA SPLITPERSONALITY…perohindipoganun sinabi niya….KUNDI COMPARING THE TWO (QUR’AN ANDBIBLE) pala aim niya. OUT OF TOPIC.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paano humuli ng isda?

1: netSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Oo may connection yan Fareez Rajah Hajj.

Wag kang masyadong kabahan. Relax ka lang

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo BAKIT HINDI PWEDE E COMPARE ANG QURAN AT BIBLE REGARDING SA SPLIT NA TOPIC Fareez Rajah Hajj E ITO ANG BASIHANA NG ARGUMENTO NILA ALANGAN SA LIWAYWAY E COMPARA ANG BIBLE O QURAN?

 · 

1

 · October 10 at 7:46pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Alam na ni Patutine Depablo ung punto ko jan e. Kaya chill lang wag masyado nerbyoso.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Maraming posibleng maitatanong si Inton about SPLIT PERSONALITY OF ALLAH kung un ung tutumbukin niya….unless no way na niyang mapatunayan na merong SPLIT PERSONALITY kaya OUT OF TOPIC mga itinatanong niya.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj kapag malinaw na ang tanong ni Inton R. Soriano pm mo lang ako at sayang ang oras dito, maski ang moderator niya walang alam sa paksa.

 · 

1

 · October 10 at 7:47pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo KUNG AYAW MO E COMPARE ANG QURAN SA BIBLE Fareez Rajah Hajj SANA QURAN LNG GINAMIT NYO

 · 

1

 · October 10 at 7:48pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Malinaw naman ung tanong ko. Talata Ng kung anong religion at kung anong verse sa torah

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj PANSININ NIYO MGA TANONG NI BRO SONNY…TUMUTUMBOK TALAGA LAHAT SA PAKSA NILA D2…

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo ANG PROBLEMA Fareez Rajah Hajj INIIWAS NYO ANG QURAN…. NA DI MAHAGIP NG BIBLE…

 · 

1

 · October 10 at 7:49pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj PANSININ NIYO MGA TANONG NI BRO SONNY…TUMUTUMBOK TALAGA LAHAT SA PAKSA NILA D2…

 · 

1

 · October 10 at 7:49pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hahahaha natumbok mo pats 😂

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Patutine Depablo alam mo ba ang dapat na debate namin, tingnan mo then hanapin mo kung nasa stand ni Inton R. Soriano ito.

ano ang nabasa mo

No automatic alt text available.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo TUMBOK PALA E BAT NAG RERECLAMO SI Inton R. Soriano NA AYAW SUMAGOT NI KUYA Sonny Abdullah Fareez Rajah Hajj?

 · 

1

 · October 10 at 7:50pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah ang linaw ng idebate namin dahil si Inton R. Sorianomismo ang pumili Patutine Depablo

No automatic alt text available.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Gamitin ni Inton mga presentasyon ng opponent niya atkukuha siya ng mga tanong na related sa Split Personality ng God para after ng debate nila d2eh mapapatunayan niyang MERON TALAGANG SPLIT PERSONALITY ANG ALLAH.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nakakatuwa nga mismong si mario alam niya na lumabag noon sa question 3 si Inton R. Soriano

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sonny Abdullah Fareez Rajah Hajj

Question no. 6 palang po tayo 😂😂😂😂😂

WagSee More

 · 

1

 · October 10 at 7:52pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo KAYA NGA SANA SAGOTIN NYO SI Inton R. Soriano KASI SA SAGOT NYO DYA E BABATAY NI Inton R. SorianoANG PAG LUBAG LOOB NYA SA INYO… DI PA TAPOS ANG DEBATE…

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah then nagtanong ulit sa stand din niya 🙂

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kakampi nyo na nga si mario Sonny Abdullah wag ka ng umiyak.

Sagot kna. See More

Image may contain: text

 · 

1

 · October 10 at 7:53pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi sa 32:23 galing tanong ko Sonny Abdullah.

Basehan ko yan para ikumpara dalawang aklat.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano huwag ba atat ni nakalimutan mo yata sa stand mo iyong usapin sa WE akala ko pa naman diyan mo ako babanatan hehehe

iyon kasi ang sabi ni Job Mateo na pagdebatihan, natakot ka yata na ilatag ito kasi naunahan kita sa stand ko about WE hehehe

No automatic alt text available.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Pansinin mo mga sagot ni Bro Sonny Pats, MAY GALING SA BIBLIYA AT QUR’AN….para lalong matibay sagot niya….at nasa paksa mga tanong niya….WALANG REKLAMO SIINTONSAMGA TANONG NI BRO….ONTHE TOPIC KASI, UNLIKE INTON’S QUESTIONS…..

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano kaya inayawan mo si mario kasi hindi mo matanggap na nais niyang maging neutral hehehe

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tama naman ung paksa Sonny Abdullah.

Diko pa syempre ilalabas ung alas ko.

Tsaka bakit atat na atat ka eh question no 6 palang yan.

May 4 pa 😁

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj ako kasi masunurin sa rules, ang topic namin ay split personality at iyon ang tinatanong ko sa kanya about God and Jesus, pero siya sa umpisa pa parang si kaet na pangalan na Allah ang tanong niya, iyon pala nais niya ikumpara sa bibliya niya, pero sa mga iskolar niya ay word Allah ang nakalagay hehehe

Image may contain: text

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Masunurin kaba sa rules Sonny Abdullah?

Paki basa rule no 3 letter c.See More

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano anong alas ang pinagsasabi mo, kaya tayo may rules kasi dapat nasa topic tayo, pero nakakatuwa ka tinawag mo na bias si Mario Navales gayong hindi mo ba alam na ilang beses kami nagdebate niyan at kung tutuusin ay dapat kakampihan ka pa niya kung bias siya hehehe

gusto mo gawin moderator iyong kapwa mo trolls sa ibang thread

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Talaga naman bias yang ginawa nya.

Gulat nga ako eh iba sinabi nya sa sinabi ko

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano ang problema sa iyo ay kapag hindi sang-ayon sa gusto mo ay bias na hehehe

balikan mo ang mga sagot ko puro may basihan at hindi laway na tulad mo

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj NEED MONG AYUSIN TANONG #6 MO INTON DAHIL HINDI PWEDE NA DALAWANG TANONG ANG NILALAMAN NIYAN.

ADVICE KO, PAKIRELATE SA SPLIT PERSONALITY NI ALLAH/DIYOS….yan kasi nireresolba niyo.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj BTW INTON, NANINIWALA KA BANG MAY ”SPLIT PERSONALITY” ANG ALLAH? WHY? HOW?

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Fareez Rajah Hajj moderator ka diba?

Ano yan question no 6?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj NILILINAW KO AS ADMIN/MODERTOR IF MAY PANINIWALA KA BA TALAGA NA MAY ”SPLIT PERSONALITY ANG ALLAH O WALA”? PAGLILINAW LANG ITO…HINDI KASALI SA DEBATE NIYO ITO….SALAMAT

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Patutine Depablo Avira McAfee

Nanghihingi ng tinapay ung mod.

 · 

1

 · October 10 at 8:17pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SO DI MO YAN LILINAWIN SA AKIN? AS ADMIN NG GRUPO?

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo LALABAN PA BA NG DEBATE SI Inton R. SorianoKUNG DI SYA NANINIWALA NA SPLIT PERSONALITY SI ALLAH Fareez Rajah Hajj TINGNAN MO ANG THREAD

 · 

1

 · October 10 at 8:19pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SO DI MO YAN LILINAWIN SA AKIN? AS ADMIN NG GRUPO?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Patutine Depablo subukan mo lang na hindi tinatakpan ang mata mo, may nabasa kaba sa mga latag niya at cross exam about sa split personality?

pakisagot lang then refer mo dito sa dapat pagdebatihan namin na sinang-ayunan ng head admin…

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Iyan Patutine Depablo ay galing mismo sa idol mo

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tsaka no. 6 palang. Tapos naba?

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo ANO YAN Sonny Abdullah PURO COLOR YELLOW

 · 

1

 · October 10 at 8:24pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo BAKIT TAPOS NABA ANG DEBATE Sonny Abdullah SA SPLIT PERSONALITY DI NA BA MAKA LATAG SI Inton R. Soriano?

 · 

1

 · October 10 at 8:25pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hanggang no. 6 lang ba ang questioning?

 · 

1

 · October 10 at 8:26pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Patutine Depablo hindi iyan puro color bagkus minarkahan ko para naman alam mo kung ano ang nais ko ipunto, pero nabasa mo ba at ano ang nabasa mo?

Inton R. Soriano ayusin mo daw ang tanong mo ayon sa moderator ko na si Fareez Rajah Hajj baka kasi abutan naman ako ng offtime

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo PURO NALANG ATA PICTURE NA NAKA NAKA YELLOW?🤣 WALA BANG IBANG KULAY?\

 · 

1

 · October 10 at 8:29pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Patutine Depablo sa kulay ka lang yata nakatingin at hindi laman ng kulay, okey lang iyan Patutine Depablo nag magkunwari ka dahil sanay naman ako diyan na kampihan mo ang mali kapag muslim ang kausap mo 🙂

 · 

1

 · October 10 at 8:30pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Baka kase #dilawan sila.

 · 

1

 · October 10 at 8:30pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano dilawan ba, hindi kasi puwede kung itim at pula baka hindi ma klaro iyong mensahe 🙂

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kita mo sakin pulahan

Image may contain: text

 · 

1

 · October 10 at 8:31pm

Remove

Jamaloding Macatoman Balas
Jamaloding Macatoman Balas Sorry po taga subaybay po aa ng debatw nyo at hndi sa kinakampihan ko si sonny pero labas na nga talaga sa topic ang tanong #6 ginamitan ko po ng utak at talagang out of topic na

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano So anong utak ang ginamit mo? Gaano kadaming utak?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sige Inton R. Soriano at Patutine Depablo pray muna ako at kapag maayos na ang tanong ay pakimention lang ako

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Maayos tanong ko galing yan sa latag mo.

Natural noh hahanapin ko sa torah kung nakasulat un.

Kwentong barbero kase e

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano ang torah po sa quran ay hindi ang hawak mo, pero pinagbigyan nga kita minsan basi lang sa diwa at hindi po iyan basi sa sinabi ng quran na torah, hindi po iyan hawak mo ang torah at sana iyan na lang ang idebate natin tutal wala po kayo sa paksa aminin mo man o hindi

Remove

Rein Martin
Rein Martin ito po ang topic ohhh👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Topic: Sino ang Diyos na may split personality? Allah ng muslim o Diyos ng Kristyano?

Remove

Rein Martin
Rein Martin ang tanung mo (INTON) ay ITO👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇…… Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?….. ANG LAYU SA TOPIC.

Remove

Rein Martin
Rein Martin ang tanung mo (INTON) ay ITO👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇…… Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?….. ANG LAYU SA TOPIC.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Rein Martin mas magaling kapa sakin?

Ikaw na kaya maki debate?

 · 

1

 · October 10 at 9:17pm

Remove

Rein Martin
Rein Martin dapat saakin ka muna dumaan bago kay #big_bossSonny. continue the debate. baka lulusot kapa.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Lolz. Dina nga alam ng boss mo isasagot e. Minsan e dalin ang kayabangan sa tamang usapan.

 · 

1

 · October 10 at 9:21pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo ANO BA ITO ?

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 10 at 8:35pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Diko din alam

 · 

1

 · October 11 at 2:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj PWEDE NA RAW SASAGUTIN BRO SONNY ANG TANONG BILANG PAGSUNOD SA HEAD ADMIN’S DECISION:
~~~~~~See More

 · 

1

 · October 11 at 11:51am · Edited

Remove

Manan Guiapal
Manan Guiapal Why vatican created islam.. Panoorin niyo sa youtube

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj FORMAL DEBATE ITO KUNG KAYA’T BAWAL PO MUNANG MAKISAWSAW ang mga membro, maliban lang sa mga MODERATORS/ADMINS para mailagay sa maayos ang takbo ng talakayan ng both DEBATERS.

Paumanhin

 · 

1

 · October 11 at 9:44am · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #6

Ang tanong po ng aking kadebateng si Inton R. Soriano mula sa 2:132-133See More

 · 

2

 · October 11 at 3:14pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ika-anim na tanong #6

Ayon sa iyong tindig against islam ay ganito.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#identity_theft

Bakit pagnanakaw ng isang personalidad ang ginawa ng allah na ito?

Unang una : wala siyang personality. Kase isa lang naman siyang dios diosan (moon god).

At kung babasahin natin ang quran , Malalaman natin doon na ang ibig sabihin ng allah ay #god base sa kwento na kung babasahin natin ay hawig ang kwento ni moises sa biblia na ang Dios naman na nakausap ni Moises ay nagpakilalang si YHWH o (God or Lord).

Al -lah means ” the god”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Maari po ba pakibigay sa akin kung saan mababasa na ang Allah (swt) ay Moon God?

Notify: Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa kaniyang tanong number 6:

Saan daw mababasa na ang allah ay moon god.

Dito po nati. Mababasa at sa ibat ibang websites.

http://www.bible.ca/islam/islam-moon-god.htm

 · 

1

 · October 11 at 3:22pm

Remove

Macmac Soloveres
Macmac Soloveres But it served as an evidence.

Remove

Rein Martin
Rein Martin actually di kami naniniwala sa website na gawa ng kuffar. kasi full of error and liar.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Objection:

6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate.

Calling Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

ang sagot ng aking kadebate ay paglabag sa rules.

No automatic alt text available.

 · 

2

 · October 11 at 3:33pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor malapit na ang offtime ko at tatapusin ko ang report ko, just incase masagot ako ng deretso at maiwasan ang paglabag sa rules ay bukas na matutuloy, salamat po

 · 

1

 · October 11 at 9:36pm

Remove

Chan Mae Thor
Chan Mae ThorGroup Admin OK Sir….
Mg iingat kau palagi jan,…

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah I am back at bukas po ay day off ko, sana matuldukan na ito ng matapos po kahit man lang ang cross exam, ano ang desisyon ninyo lalo na si Job Mateo sa ipinakita ko na objection

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sonny Abdullah bakit dimo binasa tanong mo?

Tapos may #unless jan.

Wala namang nakalagay sa tanong mo kung bible o quran.
So I made my choice.

Ang tanong mo lang naman ay saan mababasa.

So ang sagot ko : dito natin mababasa.

Malabo tanong mo e.

 · 

3

 · October 11 at 4:07pm

Remove

Hide 16 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano pakiusap lang wait natin ang mga moderator at iwasan mo ang pagpost ng pagpost, sila ang mag uusap tungkol sa objection ko kung saan nandiyan ang paglabag mo sa rules.

next time doon ka magkomento sa objection ko, sana nandito si Job Mateo

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah btw, iyong tanong ko ay dapat mababasa mo sa sources kasi ako may mababasa ako sa quran about moon, pero hindi ako ang tinatanong

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ammar Abbas ang tinutukoy jan ay sources ng constructive post. See More

 · 

1

 · October 11 at 4:19pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang moderator at head admin, salamat po.

our objection ay malinaw na paglabag mo sa rules

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Marunong ako magbasa e kahit medyo nosebleed sa english.

Pag sumagot ako ng quran or hadith at nilagay ko ung link kung san ko kinuha, lalabas nilabag ko ung ginuhitan mo ng DILAWAN. See More

 · 

2

 · October 11 at 4:28pm

Remove

Ammar Abbas
Ammar Abbas Inton R. Soriano ang pagkakaalam ko ay dapat hanggang matapos ang debate ay don lang sa source na nabanggit kumuha ng isasagot sa tanong .

sorry sa comments . antayin mo nalang ang moderator brad! .

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang moderator kasi malinaw naman ang tanong na hinahanap ko ay dapat nakabasi sa source at maari mo ilagay ang link kapag ako ang naghanap o nagpalatag sa iyo, basa ulit sa rules brad..

akh Ammar Abbas hayaan muna ang moderator huwag kana sumali baka sipain kapa nila.See More

 · 

2

 · October 11 at 4:31pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Bakit dimo basahin ung tanong mo Sonny Abdullah?

Wala kang nilagay na quran bible or hadith doon.

Ingat na ingat ako sa ganyang bagay. Kaya laging #specific ung tanong ko.

Malabo tanong mo eh. So diko na iyan kasalanan. Regarding sa rules kamo. Meron doon #or any other sources.

Kitamo. Kaya nilagay ko link

 · 

1

 · October 11 at 4:34pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano hindi na kailangan sabihin ko pa kung sa quran, bible or hadith kasi malinaw naman kung saan po mababasa ang aral ng islam, huwag na natin bigyan ng rasons ang paglabag mo sa grupo, again wait natin ang moderator para hindi naman matabunan ang objection ko

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sonny Abdullah.

Sample :

Tanong mo : saan mababasa si allah ay moon god?

Alangan naman isagot ko lang…

Sagot : dito mababasa.

Na ah

 · 

2

 · October 11 at 4:57pm

Remove

Macmac Soloveres
Macmac Soloveres Uo nga…tama ka Inton R. Soriano it means indi ka tsismoso.

 · 

1

 · October 11 at 5:01pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano alam mo ba ang logical fallacy?

bakit hindi mo balikan ang mga sagot ko pawang may batayan sa sources at hindi laway o link, basahin mo lang brad.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi naman ung LINK ung sagot ko eh.

TINURO ko lang.

Get mo Sonny Abdullah?

 · 

2

 · October 11 at 5:07pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano hindi ba link ang sagot mo, sige nga saan ang sagot mo bukod sa link?

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 7

Sabi mo ((( hindi siya nagkaroon ng anak)))

Ngunit ang sabi sa 32:23 ((sila allah ang nagbigay ng TORAH kay Moises.

Tanong : nakalimutan ba ni allah ang nakasulat sa torah na may anak siya? ( Gen. 6:2 )

 · 

2

 · October 11 at 5:05pm

Remove

Irene Santiago
Irene Santiago Fareez Rajah Hajj, ano reklamo niyo sa mga tanong ni Inton R. Soriano. Ako moderator niya tayo mag-sagutan. Niyahaha 😂😂😂

 · 

3

 · October 11 at 8:01pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Irene Santiago mas madalas pa umulan kesa sa pag sipot mo 😂

 · 

1

 · October 11 at 8:18pm

Remove

Irene Santiago
Irene Santiago Busy lang. Niyahaha 😂😂😂

Remove

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Isali na din si espiritu ni chitae este warly 😂😂

 · 

2

 · October 11 at 8:10pm

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Gusto daw ng formal debate ni warly Espiritu.. Pag bigyan nio na sya para hindi masayang ung laway nya..

 · 

1

 · October 12 at 3:19pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah debate thread ito rose at huwag mo dalhin ang pagiging trolls mo

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Sinabi ko lng. Para magawan ng formal debate si Warly Espiritu

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah so bakit dito ka nagkalat gayong debate thread ito, sa tingin mo kaya tama ang ginawa mo?

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Sonny Abdullah wala p naman ung debate ah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah rosemarie anong wala pa ang debate, alam mo ba ang pinasok mo dito?

hindi ito chatting thread

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Sonny Abdullah hahaha nasan n ung debate… Wala p nmn ah

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Sonny Abdullah tapos n ata ung debate nio…

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sige po rosemarie alam ko na gusto mo lang ng chatting

Remove

陳玟瑰
陳玟瑰 Sonny Abdullah hahaha 😂 😂 😂 wala p ung debate eh… Tapos n ata..

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Makinotif at read mode lang po muna ang mga members na di po kasali sa debateng ito. Salamat.

AT LATER ON, IBIBIGAY PO NATIN UNG DECSION PARA SA PAGPAPATULOY NITO (IN SHAA ALLAH). SALAMAT

 · 

1

 · October 12 at 4:35pm · Edited

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj NAPANSIN PO NATIN NA ANG ISINAGOT NI INTON SA TANONG NG KATUNGGALI NIYA AY ISANG #LINK na kung saan ang laman nito’y walang kinalaman sa MAIN SOURCES NG DEBATENG ITO.

Nabanggit po kasi sa thread na BIBLE, QUR’AN AT HADEETH lamang po ANG PAGMUMULAN NG ANUMANG ARGUMENTO RITO NA MAGSISILBING BASEHAN o PAGKUHANAN PARA SA PRESENTATION NG BAWAT PANIG.

Bukod diyan, may GUIDELINES din po na bawal sumagot using #LINKS:

KAYA MAY BASEHAN ANG OBJECTION NI SONNY ABDULLAH.

Ganun pa man, para matuloy na ulit ang debateng ito ay advice natin na tanggapin na lang ni Sonny ang kasagutan ni Inton at sa Rebuttal na lang ilalabas ang di pagkasatisfied sa sagot ng opponent.

Salamat po.

PAKISAGOT NA PO BRO SONNY ANG TANONG #7 NI INTON.

PEACE.

 · 

3

 · October 12 at 5:12pm · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sige po akh Fareez Rajah Hajj dahil malinaw ang desisyon na may nalabag nga ang aking kadebate ay pausadini ko po ang kanyang sagot at tugunan ko na ang kanyang tanong, salamat po

 · 

1

 · October 12 at 5:08pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot#7

Ang tanong ng aking kadebateng si Inton R. Soriano
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tanong no. 7

Sabi mo ((( hindi siya nagkaroon ng anak)))

Ngunit ang sabi sa 32:23 ((sila allah ang nagbigay ng TORAH kay Moises.

Tanong : nakalimutan ba ni allah ang nakasulat sa torah na may anak siya? ( Gen. 6:2 )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hindi po nakalimutan ng Allah (swt) dahil malinaw na wala po anak ang Diyos dahil ang nasa talatang mula sa stand mo ay hindi literal na anak, ito po ang nasa talata.

===========================================================
Genesis 6:2Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
2 Na nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.
===========================================================

Mga anghel po ito at hindi po sila anak ng Diyos tulad din po ng mga ito.

si Jeremias daw ay anak ng Diyos.
==========================================================
Jeremias 31:9Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
9 Sila’y magsisiparitong may iyakan, at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila; akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran; sapagka’t ako’y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay.
==========================================================

Si Jacob or Israel ay anak daw ng Diyos (alam natin na si Isaac tatay niya).
==========================================================
Exodo 4:22Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking anak, aking panganay:
==========================================================

Si Adam ay anak ng Diyos.
==========================================================
Lucas 3:38Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.
==========================================================

Maraming anak ang Diyos.
==========================================================
Mateo 5:9Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka’t sila’y tatawaging mga anak ng Dios.
==========================================================

Kaya tama po ang sabi ng Allah (swt) sa banal na Quran.
===========================================================
112:3He neither begets nor is born.
===========================================================

Notify : Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

 · 

2

 · October 12 at 5:38pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikapitong Tanong#7

Ayon sa iyong tindig ay binigyan mo ng kahulugan ang pangalan Allah na THE GOD.
===========================================================
Al -lah means ” the god”
===========================================================

Saan po sinasabi sa Quran na ang Allah ay ang kahulugan ay “the god”, pakilatag po ang batayan?

Note: hindi po link kung hindi po basi po sa aral ng Islam kung saan nasa arabikong lenguwahe po ipinahayag ang quran.

Notify: Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

 · 

2

 · October 12 at 5:43pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot ko sa ika 7. Na tanong ng kabila.

Walang mababasa sa quran,

Subalit kung susuriin ang mga sulat sa quran lumalabas na ang ibig sabihin ng allah ay #god or the god. At kahit hanapin mo ang meaning niyan sa wikang arabik lalabas na ang ibig sabihin ng al ay THE. At ang Lah na mula sa salitang ugat na (ilah/elah) ibig sabihin ay god.

Malalaman natin iyan sa pag basa sa 99 names daw ni allah.

 · 

1

 · October 12 at 7:21pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 8

Sa nilatag mong 20:14 See More

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah pakilagyan lang po ng numero, salamat po

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #8

Ayon po sa tanong ni Inton R. Soriano.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sa nilatag mong 20:14

Sabi doon. Indeed, I am allah. There is no deity except me, so worship me and establish prayer for my remembrance.

Tanong :
Sino ang sumulat ng quran?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nais ko muna ipaalam sa aking kadebate na ang kahahayan o ang quran ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagsaulo ng propheta Muhammad (saw).

==========================================================
Chapter 75:16-19 Move not your tongue with it, [O Muhammad], to hasten with recitation of the Qur’an. Indeed, upon Us is its collection [in your heart] and [to make possible] its recitation. So when We have recited it [through Gabriel], then follow its recitation.Then upon Us is its clarification [to you].
==========================================================

Kung ang tinutukoy mo na isinulat ay ang pagsalin po sa salita ng Allah (swt) mula po sa kapahayagan nito kay Muhammad (saw) bilang aklat or mushaf ay ang sumulat po ay mga eskriba, basa.

==========================================================
Vol. 6, Book 60, Hadith 201

Narrated Zaid bin Thabit Al-Ansari:

who was one of those who used to write the Divine Revelation: Abu Bakr sent for me after the (heavy) casualties among the warriors (of the battle) of Yamama (where a great number of Qurra’ were killed). `Umar was present with Abu Bakr who said, `Umar has come to me and said, The people have suffered heavy casualties on the day of (the battle of) Yamama, and I am afraid that there will be more casualties among the Qurra’ (those who know the Qur’an by heart) at other battle-fields, whereby a large part of the Qur’an may be lost, unless you collect it. And I am of the opinion that you should collect the Qur’an.” Abu Bakr added, “I said to `Umar, ‘How can I do something which Allah’s Apostle has not done?’ `Umar said (to me), ‘By Allah, it is (really) a good thing.’ So `Umar kept on pressing, trying to persuade me to accept his proposal, till Allah opened my bosom for it and I had the same opinion as `Umar.” (Zaid bin Thabit added:) `Umar was sitting with him (Abu Bakr) and was not speaking. me). “You are a wise young man and we do not suspect you (of telling lies or of forgetfulness): and you used to write the Divine Inspiration for Allah’s Messenger (ﷺ). Therefore, look for the Qur’an and collect it (in one manuscript). ” By Allah, if he (Abu Bakr) had ordered me to shift one of the mountains (from its place) it would not have been harder for me than what he had ordered me concerning the collection of the Qur’an. I said to both of them, “How dare you do a thing which the Prophet has not done?” Abu Bakr said, “By Allah, it is (really) a good thing. So I kept on arguing with him about it till Allah opened my bosom for that which He had opened the bosoms of Abu Bakr and `Umar. So I started locating Qur’anic material and collecting it from parchments, scapula, leaf-stalks of date palms and from the memories of men (who knew it by heart). I found with Khuza`ima two Verses of Surat-at-Tauba which I had not found with anybody else, (and they were):– “Verily there has come to you an Apostle (Muhammad) from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty He (Muhammad) is ardently anxious over you (to be rightly guided)” (9.128) The manuscript on which the Qur’an was collected, remained with Abu Bakr till Allah took him unto Him, and then with `Umar till Allah took him unto Him, and finally it remained with Hafsa, `Umar’s daughter.
==========================================================

naway po ay natugunan ang inyong katanungan na may batayan po mula sa quran at hadith.

notify: Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj akin lang po itatama ang numero ng aking sagot, nasa #8 na pala ito, hindi ko kasi nakita iyong numbering ni Inton R. Soriano

Remove