Advertisements

CHALLENGE TO ALL RELIGIONS ANSWER THESE 3 QUESTIONS

CHALLENGE NAMIN SA INYO AT SA MGA LEADER NINYO KUNG TOTOO RELIGION NINYO ANG WALANG SAGOT WALA SA KATOTOTHANAN
CHALLENGE #1. SAAN DARATING AMA/ALLAH/JEHVOAH/YAHWEH SA AKLAT NG REVELATION. 

CHALLENGE #2 SAAN MAY APOSTOL AMA NINYO SA NEW TESTAMENT?

CHALLENGE #3 SAAN EKSAKTONG TALATA NG NEW TESTAMENT BUMANGGIT SI HESUS NA SAMBAHIN NINYO SI ALLAH/JEHVOAH/YAHWEH?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: