Advertisements

BELIEFS

TO GOD YESHUA/YEHUSHUA/JESUS BE THE GLORY!!!

(JOHN 19:19-20) HEBREW/ARAMAIC, GREEK, LATIN (INRI)

“RELIGION IN THE HEART OF MAN! 2 COR. 3:3”

2 CORINTHIAN 3:3 Maliwanag na kayo ang sulat ni Cristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa [[[[[[[[[[[[puso ng mga tao]]]]]].

BAPTISM IN THE NAME OF YESHUA/JESUS ALONE!!!!!

2 Corinto 3: 1-18

Mga Lingkod ng Bagong Tipan

1 Akala ba ninyo’y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba’y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? 2 Kayo na mismo ang aming rekomendasyon, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. 3 Maliwanag na kayo ang sulat ni Cristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng mga tao.

4 Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo. 5 Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito; subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. 6 Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu’y nagbibigay-buhay.

7 Nang ibigay ang Kautusang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa Kautusang nakaukit sa bato, at nagdadala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, 8 gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? 9 Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang-sala. 10 Dahil dito, masasabi nating ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. 11 Kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman.

12 Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. 13 Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. 14 Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya’t hanggang ngayo’y nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Cristo. 15 Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. 16 Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. 17 Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. 18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo’y maging kalarawan niya.

 

THIS IS OUR BELEIF

EARLY CHRISTIANS ARE:

REVIEW SABELLIANISM, PATRIPASSIANISM, MODALISM, MONARCHISM

YESHUA/JESUS IS GOD INCARNATE!! NANINIWALANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabellianism

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabellius

http://en.wikipedia.org/wiki/Modalism

http://en.wikipedia.org/wiki/Monarchianism

https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/02/ang-kahindik-hindik-ni-araw-ni-yahweh-ano-ito/

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MGA MINAMAHAL KUNG MGA KAPATID SA PANGINOONG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS CLICK HERE: DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO NAIS KO PONG IPAUNAWA SA ATING LAHAT KUNG SINO ANG MGA NASA HULA AT TUMUPAD NG MGA ITO. SA AKIN PONG GINAWANG PAG-AARAL AY MAKIKITA NATIN NA ANG BAGONG TIPAN AY KATUPARAN LAMANG NG LAHAT NG MGA BANAL NA HULA SA LUMANG TIPAN. AT IISANG DIYOS ANG GUMANAP NG LAHAT NG ITO

ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG “NAGING” TAO (hindi TAO LANG kundi NAGING TAO may pinagmulan)

READ THIS: (1 JOHN 4:2-3 ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI).

JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA. Ang AMA na binanggit doon ay DIYOS. VISIT: AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA!

Mga minamahal kong mga kapatid sa ating Panginoong Jesus/Yeshua of Nazareth. Maki-isa po tayong lahat sa ating IISANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS (I PETER 1:1 & TITO 2:13) na si JESU-CRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA NAGING TAO (I JOHN 4:2-3, I TIMOTEO 3:16) ANG PANGINOON NATING LAHAT. SA KANYA LAMANG ANG KAPURIHAN, KARANGALAN, KADAKILAAN AT KAPANGYARIHAN, MULA PA NOONG UNA, NGAYON AT MAGPAKAILAN PA MAN! AMEN! (JUDAS 1:25) MANUMBALIK PO TAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS ANG DIYOS NA NAGING TAO (ISAIAH 9:6 “MAKAPANGYARIHANG DIYOS” AT “WALANG HANGGANG AMA” ISAIAH 7:14 (EMMANUEL) NATUPAD SA MATEO 1:22-23.
TINATAWAG PO BA NATIN NGAYON NA MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA ANG SANGGOL NA ISINILANG SA MGA HULA NA NABANGGIT?)

IISA LAMANG PO ANG DIYOS BIGYAN PO NATIN NG PANGALAN DAHIL ANG ATING DIYOS AY MAPANIBUGHUIN “YESHUA/JESUS THE GOD ALMIGHTY”.

CLICK THIS LINK: MAPANIBUGHUIN ANG DIYOS

SI YAHWEH AT SI YESHUA/JESUS AY IISA

(READ ALL MY POST AND YOU WILL DISCOVER THE TRUTH- ANG KATOTOHANAN!).

Wala po akong hangad magtayo ng SEKTA o RELIGION para magpayaman tayo pong lahat ay CHRISTIANO kapag nakilala na ninyo si YESHUA/JESUS bilang DIYOS tayo pong lahat ay MAGKAKAPATID SA KANYA AT SIYA ANG ATING MAGIGING AMA. (REVELATION 22:12-13) WALANG IBANG DARATING KUNDI SIYA. Bilang bunga ng mga ito ang pagiging tahimik ng  ating mga pananampalataya (PEACE BE WITH US) kahit hindi po tayo nagki-kita kita ng personal TAYO NAMAN PONG LAHAT AY MAGKAKAPATID SA ATING DIYOS NA BUHAY. Walang abuloyan tumulong ang gustong tumulong sa kanyang kapwa. Magtrabaho para sa ikabubuhay ng pamilya nila o siya habang naglilingkod kay Kristo-Jesus katulad ni Pablo/Saulo. ANG TAWAG PO SA ATING LAHAT AY KRISTIANO KAPAG NA KAY KRISTO tayo po ay KRISTIANONG TOTOO.

KAPAG NAG-KAISA PO TAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS. MAWAWALA ANG SUMPA NG DIYOS SA ATING BANSA AT SA ATING SAMBAHAYAN MISMO (DEUTORONOMY 28:15-68).

MGA SUMPA! (BASAHIN NYO NA LAMANG PO BUONG CHAPTER)

HALIMBAWA:

DEUTORONOMY 28:22 “Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, pagkatuyot, agihap at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hangga’t hindi kayo nalilipol.

DEUTORONOMY 28:27 Pahihirapan kayo sa pamamgitan ng bukol, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egipcio. Tatadtarin niya kayo ng pigsa, buni at galis na hindi mapapagaling.

DEUTORONOMY 28:61 Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nakatala sa aklat na ito ng Kautusan hanggang sa kayo’y mapuksa.

BASAHIN NYO NA LAMANG PO AT MAKIKITA NINYO NA NAGAGANAP ANG MGA SUMPA NA YAN SA ATING BAYANG PILIPINAS AT SA IBA PANG MGA BANSANG HINDI NAKAKAKILALA SA KANYA.

MATATANGGAL LAMANG PO ANG SUMPA PATI NA ANG A-Y NA BAGYO NA NANINIRA NG MGA PANANIM AT IBA PANG MGA KALAMIDAD. KAPAG NANUMBALIK PO TAYO SA ATING IISANG PANGINOONG JESU-CRISTO/YESHUA.

NAWA’Y PATNUBAYAN TAYO NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO/YESHUA.

AMEN!

Advertisements

8 responses to this post.

 1. Posted by hennie on July 15, 2011 at 1:12 pm

  amen

  Reply

 2. Posted by hennie on July 15, 2011 at 1:13 pm

  i would like to shout that i’m the christian.

  Reply

 3. Posted by gavino on July 30, 2011 at 2:48 am

  Bakit kayong mga oneness kino qoute nyo ang Isaiah 9:6 bilang batayan nyo na ang darating na Mesiah ay Siya mismo ang Dios pero bkit di nyo naman Siya tinatawag sa name na binanggit sa talatang yon kundi tinatawag nyo naman Siyang Hesus? Dahil ang sabi nyo yan ang name ng Dios.Pero teka mukhang binalewa nyo ang sinabi ni Isaiah a kasi ito ang sinabi ng pangalan na dapat itawag sa Kanya. Basahin nyo maigi to; Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang PANGALAN ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. NAGTATANONG LANG!!!

  Reply

 4. EMMANUEL 2 HEBREW WORDS YAN EMMANU=”WITH US” EL= “GOD” KAYA “GOD IS WITH US hindi “MAN IS WITH US”..TINAWAG NI MATEO SI JESUS NA EMMANUEL SA MATEO 1:22-23 DAHIL ANG KANYANG PANGALAN AY TATAWAGING EMMANUEL. YUONG PANGALAN ANG TATAWAGING EMMANUEL. MAG-KAIBA ANG SALITANG PAPANGALANAN SA TATAWAGIN KAPATID.

  ANG PAGSILANG NG “EVERLASTING FATHER”, “MIGHTY GOD” AT “EMMANUEL” GOD IS WITH US.
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-pagsilang-ng-makapangyarihang-diyos-at-walang-hanggang-ama-2/

  MGA DIVINE PROPHECIES NA GINANAP NG PANGINOONG JESUS WALA SIYANG GINANAP NA HINDI NAKASULAT.
  https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/24/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/

  AMEN!

  Reply

 5. Posted by FiX_mE on March 19, 2012 at 8:56 am

  weeh??

  are you sure that God the FAther and Jesus are ONE??

  where?

  katekista-ako2007.blogspot.com

  Reply

 6. Posted by Armandecastro on October 19, 2012 at 5:45 am

  Basahin mo itong link na ito.

  Eto ang kabubuuan ng pangako at sumpa.

  Deuteronomio 28: 1-68
  Ang Pagpapala ng Pagiging Masunurin
  (Levitico 26:3-13) (Deuteronomio 7:12-24)
  1 “Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. 2 Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh.

  3 “Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid.

  4 “Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop.

  5 “Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon.

  6 “Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin.

  7 “Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas.

  8 “Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain; pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo.

  9 “Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo’y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. 10 Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo’y kanyang bayan, at matatakot sila sa inyo. 11 Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak, at mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. 12 Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. 13 Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa, at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. 14 Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga diyus-diyosan.

  Ang Ibubunga ng Pagsuway
  (Levitico 26:14-46)
  15 “Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito:

  16 “Susumpain niya kayo, ang inyong mga lunsod at ang inyong mga bukid.

  17 “Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon.

  18 “Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani, at kaunting alagang hayop.

  19 “Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin.

  20 “Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo’y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. 21 Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. 22 Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nagaapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat; padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. 23 Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. 24 Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo’y lubusang mapuksa.

  25 “Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. 26 Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. 27 Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egipcio. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. 28 Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo at lilituhin. 29 Parang bulag kayong mangangapa sa katanghaliang-tapat, at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo.

  30 “Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas ngunit iba ang makikinabang. 31 Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo’y sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. 32 Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. 33 Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin 34 hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. 35 Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa.

  36 “Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang diyos na yari sa kahoy at bato. 37 Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan.

  38 “Maghahasik kayo ng marami ngunit kaunti lamang ang maaani sapagkat sisirain ngmga balang. 39 Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. 40 Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. 41 Magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. 42 Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punongkahoy at pananim.

  43 “Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo ngunit ang kabuhayan ninyo’y patuloy na babagsak. 44 Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo’y tagasunod nila.

  45 “Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo’y lubusang mapuksa. 46 Ang mga ito’y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. 47 Hindi ninyo pinaglingkuran nang buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. 48 Kaya, ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. 49 Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. 50 Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon, at walang awa sa matanda man o bata. 51 Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan, hanggang sa kayo’y malipol. 52 Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo’y magliligtas sa inyo.

  53 “Kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. 54 Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. 55 Sinuman sa kanila’y hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. 56 Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati’y hindi tumutuntong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa’t mga anak. 57 Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway.

  58 “Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang ang kahanga-hanga at kakila-kilabot na pangalan ni Yahweh, 59 kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. 60 Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Egipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. 61 Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo’y mapuksa. 62 At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. 63 Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo.

  64 “Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo’y sasamba sa mga diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga diyus-diyosang kailanma’y hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. 65 Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. 66 Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi’y paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. 67 Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong sana’y gumabi na, at kung gabi naman sana’y mag-umaga na. 68 Ibabalik kayo ni Yahweh sa Egipto, sakay ng mga barko, kahit naipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway ngunit walang bibili sa inyo.”

  Reply

 7. Posted by Armandecastro on October 19, 2012 at 5:50 am

  Basahin mo itong link na ito. FixMe…https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/24/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/

  Eto ang kabubuuan ng pangako at sumpa.

  Deuteronomio 28: 1-68
  Ang Pagpapala ng Pagiging Masunurin
  (Levitico 26:3-13) (Deuteronomio 7:12-24)
  1 “Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. 2 Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh.

  3 “Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid.

  4 “Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop.

  5 “Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon.

  6 “Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin.

  7 “Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas.

  8 “Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain; pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo.

  9 “Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo’y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. 10 Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo’y kanyang bayan, at matatakot sila sa inyo. 11 Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak, at mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. 12 Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. 13 Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa, at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. 14 Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga diyus-diyosan.

  Ang Ibubunga ng Pagsuway
  (Levitico 26:14-46)
  15 “Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito:

  16 “Susumpain niya kayo, ang inyong mga lunsod at ang inyong mga bukid.

  17 “Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon.

  18 “Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani, at kaunting alagang hayop.

  19 “Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin.

  20 “Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo’y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. 21 Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. 22 Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nagaapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat; padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. 23 Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. 24 Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo’y lubusang mapuksa.

  25 “Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. 26 Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. 27 Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egipcio. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. 28 Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo at lilituhin. 29 Parang bulag kayong mangangapa sa katanghaliang-tapat, at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo.

  30 “Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas ngunit iba ang makikinabang. 31 Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo’y sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. 32 Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. 33 Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin 34 hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. 35 Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa.

  36 “Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang diyos na yari sa kahoy at bato. 37 Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan.

  38 “Maghahasik kayo ng marami ngunit kaunti lamang ang maaani sapagkat sisirain ngmga balang. 39 Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. 40 Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. 41 Magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. 42 Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punongkahoy at pananim.

  43 “Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo ngunit ang kabuhayan ninyo’y patuloy na babagsak. 44 Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo’y tagasunod nila.

  45 “Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo’y lubusang mapuksa. 46 Ang mga ito’y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. 47 Hindi ninyo pinaglingkuran nang buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. 48 Kaya, ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. 49 Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. 50 Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon, at walang awa sa matanda man o bata. 51 Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan, hanggang sa kayo’y malipol. 52 Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo’y magliligtas sa inyo.

  53 “Kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. 54 Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. 55 Sinuman sa kanila’y hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. 56 Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati’y hindi tumutuntong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa’t mga anak. 57 Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway.

  58 “Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang ang kahanga-hanga at kakila-kilabot na pangalan ni Yahweh, 59 kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. 60 Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Egipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. 61 Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo’y mapuksa. 62 At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. 63 Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo.

  64 “Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo’y sasamba sa mga diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga diyus-diyosang kailanma’y hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. 65 Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. 66 Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi’y paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. 67 Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong sana’y gumabi na, at kung gabi naman sana’y mag-umaga na. 68 Ibabalik kayo ni Yahweh sa Egipto, sakay ng mga barko, kahit naipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway ngunit walang bibili sa inyo.”

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: