Advertisements

Archive for the ‘TALAKAYAN’ Category

SI YESHUA DIN ANG LIWANAG AT ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM BEN T. SIYETE JUNJUN MANALO ALCALDE

patri_challenge

 

 

 

Junjun Manalo Alcalde * Bro.27… Palagay ko… hindi si Jesus yung “light” sa Gen. 1:3.

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

Juan 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Ben T. Siyeteread mo bro ang 2 cor. 4:6 at Juan 1:3-10 (KINAKALIMUTAN NG MADAMI YAN) napapagtuuunan puro john 1:1 at john 1:14 lang

MAS MATINDI ANG JOHN 1:3-9

Ben T. Siyete

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoBasahin nyo ng sabay gen 1 ….. juan 1…… at 1 juan 1…..

Para mas madali nyo makuha.
Eto basehang talata nyang latag ni Ben T. Siyete isaias 46:10

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoAng sinasabi sa genesis ay ang wakas ng lahat.

Inihiwalay ang liwanag sa kadiliman.

Ganun din sa wakas ihihiwalay ang liwanag o mabuti sa dilim o masama.

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. SiyetePAANO KA NAGING ILAW KUNG WALA KANG LIWANAG
ANO KA BOTE LANG AT BASAHAN NG GASERA
IKAW SULU LANG AT BASAHAN NG SULU?
IKAW LANG ANG BOMBILYA AT IBA ANG SISILAW?
NATAWAG KA PANG ILAW KUNG HINDI KA LUMILIWANAG DIBA?
MATATAWAG MO BANG ILAW ANG BOMBILYA LANG
KAYA TINAWAG YAN NA ILAW DAHIL SIYA YUONG LUMILIWANAGWHO IS THE LIGHT?Revelation 21:2323 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. [[[[[[[[[[[The LAMB is its light. ]]]]]]]]]]]]]]]]]GLORY OF GOD ILLUMINATED IT (THE LAMB IS ITS LIGHT)APOCALYPSIS 21:22-2322 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?
Sinabi ni HESUS ako ang ILAW (JUAN 8:12) nasusulat yan mga kapatid at SIYA MISMO ANG NAGNININGNING READ THE TRANSFIGURATION OF YESHUA/JESUS IN MATTHEW 17:1-13.https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-ilawan-ng…/

Inton R. Soriano

Inton R. Sorianosmile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaKung ganon paghiwalayin natin Pisikal/ literal…. Sa I spiritual…. Then reverse. Reverse of reverse… Para Di nakakalito.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEspiritu sa espiritu tawag jn.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba
Erik John MarambaBro Pisikal at spiritual dapat.
Paghiwalayin natin…. Then pagsamahin… Then reverse ulit for correction.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoMay mga bagay kase na mahirap ipaliwanag. Minsan double meaning bro. Kaya minsan ang isang talata ay nauulit na nagagamit sa ibat ibang paksa.

Erik John Maramba
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete
Hindi naman magkakaroon ng liwanag kung walang ilaw eh, diba?
Atsaka… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ben T. SiyeteREVELATION 21:23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

PAANO KA NATAWAG NA ILAW KUNG HINDI SA IYO MAGMUMULA ANG LIWANAG?

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde BASA

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Ikaw na din mismo ang sumang-ayon sa…
Description at distinction sa “liwanag” at “ilaw”… eh. PANSININ mo.
“at ang ilaw doon ay ang Cordero”21:23 At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero.21:24 At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. Pahayag***AGAIN… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSI YESHUA NA LIGHT AT LIWANAG DITO BASA ANO PA?

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaJohn 8:12 yan ang pinagsamang Pisikal at Ispiritual.

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde HUWAG NA KAYONG MANGAGPALUSOT PA AT PINATOTOHANAN NA NGA NI JUAN BAUTISTA YAN BASANG MABUTI

BAKA NAMAN GUSTO NYO PANG ISA-ISAHIN KO TALATA NA ITO SA INYO? EH MAY BASAHIN NINYO NG DAHAN DAHAN BAWA’T TALATA

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan

Inton R. Soriano

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteHISTORY KUHANIN MO…JOHN 1:1, JOHN 1:13, JOHN 1:14 JOHN 1:3-9 REVIEWHIN MONG MABUTI

Ben T. Siyete
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi ben at ako ay iisa.

Ano ulam mo? Ako eh nilagang okra. Nilaga ba to? Sunog eh

Ren Roville Delos TrinosSI HESUS DIN YUNG KAUSAP NI MOSES KAYA SI MOSES NAGNININGNING AT NAKATALUKBONG TUWING HAHARAP SA TAO. smile emoticon
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEh sunog. Yan ulam ko mamya. smile emoticon

Inton R. Soriano's photo.
Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos TrinosEto lang ang sa mga ilang description ni Hesus. Apoc. 1: 12-16 Amen!!!:)
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Magkaiba ang “ilaw” kaysa “tanglaw”.

1. Ang “ilaw” ng sanlibutan ay si Jesus.

2. Ang “tanglaw” ng lupa ay ang malaki at maliit na tanglaw (sun and moon)

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoTama po yun. Si Hesus yung nasa gen 1:3

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosYung binigay ko Literal hehe. .grin emoticon wala pa yung symbollical grin emoticon.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Kung si Jesus yung “liwanag” (araw).
Lalabas na… nauna pa yung “liwanag” (araw) kaysa kay Jesus.
Eh di… Kinontra niyo lang ni Bro.27 yung basehan ninyo (John 1:1-3)1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yun “gaas”…!
Kasi… kung walang gaas ang gasera… hindi i-ilaw yun.
Atsaka… Laging kasama ng mitsa ang gasera.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe. smile emoticon penge. . sino nagluto?.. hahaha. .grin emoticon

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe ang gulo namin ni Inton ulam pinag usapan . .ahahaha. .grin emoticon commercial break. grin emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoHindi iilaw ang gasera at gaas kung walang apoy.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Mga Bro. ginutom tuloy ako… kain muna tayo. Heheheh… BRB.

Like · Reply · 3 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosEto Apocalipsis 21: 11- 27 –NAPAKA GANDA BASAHIN. . AMEN!! LIWANAG ,O, KALIWANAGAN SA LAHAT NG BANSA. .smile emoticon

Like · Reply · 2 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Tama! Hahahah… posporo or lighter pa pala!

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ren Roville Delos Trinosoo si Hesua din ang apoy.. kakain nako gutom nako ,puro ngasab na ginagawa ko. hahahaha. Bakasyon. smile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi cristo yan mga kapatid. Siya ang tunay na liwanag. Kahit kadiliman pa ang pumuno sa mundo o hindi man sumikat ang araw. Si cristo ang ating ilaw o liwanag. Bagaman ang paligid ay madilim.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde Mario Navales
SAGOT ULIT KAILANGAN NG TALINO AT UNAWA
DADALIAN KO TANONG:SINO SOURCE NG LIWANAG YUONG BOMIBILYA O LIWANAG NIYA?

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshindi ko nabasa upper comments asa labas ako kanina. .hehe. Gen . 1:1-3 wala pa liwanag nuon wala pa lahat lahat ku si tubig lang at Liwanag ng Dios ang reflection sa tubig ng wala pang mundo. .

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteKAPAG ANG SAGOT NINYO AY BOMBILYA….
MAS HIGIT ANG BOMBILYA SA LIWANAG NIYA
DAHIL KUNG WALA ANG BOMBILYA NA ILAWAN WALANG LILIWANAG SA TEMPLO NIYA..See More

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteCASE CLOSE THE END!!! NYAHAHAHA!!! ANG BOMBILYA AY MAS MATAAS SA LIWANAG NIYA..YAN ANG KORDERO ANG ILAWAN.

Like · Reply · 2 · 58 mins · Edited
Mario NavalesSource ng liwanag???
.
.
.
.
E di si Jhonny….
Si Jhonny liwanag …
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetesource ng LIWANAG EH DI BOMBILYA NGA
Mario Navales
Mario NavalesAlam mo pala sabot ehhh
Ben T. Siyete
Write a reply…
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA BE THE GLORY!! AMEN!!!
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinosbye bye. .smile emoticon sa ibang group muna q may debate. grin emoticon. Godbless all.

Ben T. SiyeteKUNG HINDI NYO PA DIN MAKUHA PAG-ARALAN NINYONG MABUTI. YUONG BOMBILYA SA TALATA AMEN!!!

Like · Reply · 1 · 55 mins · Edited
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNGAYON KAYO ANG HUMUSGA:

SINO ANG BOMBILYA SA MGA TALATANG ITO

APOCALYPSIS 21:22-23

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON
AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteAPOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Erik John Maramba

Erik John MarambaAmen Bro. Ben.

Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA/YEHOSHUA/YEHUSHUA BE THE GLORY! AMEN!

ETO SI AMEN DIN SIYA
https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-hiwaga-ng…/

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yung kuryente.
Kasi… kung walang kuryente… hindi i-ilaw yung bombilya… diba?
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTWINITY AT TRINITY NA YAN
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteUSAPAN ILAW AT NASA LOOB NOONG BOMBILYA LANG
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete MADAMI ANG MANLILINLANG SA INTO PALAGING HUMINGI NG TALINO SA PANGINOONG YESHUA NG HINDI KAYO MAPAHAMAK SA KANYANG AT MAAGAW NG MGA KAAWAY SA INYONG KALIGTASAN.

SANTIAGO 1

4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan.

5 Nguni’t kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya.
6 Nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila.

7 Sapagka’t huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon;

8 Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad.

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Again… sang-ayon ka din na iba ang “liwanag” (araw) kaysa “ilaw” (Jesus or Cordero).

Eto yung talata (bombilya)… na ginamit mong basehan:

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteMAHILIG KAYO SA TWINITY
AT TRINITY TALAGA
GUSTO NINYO NA NAMAN NG ANOTHER PARTY SA ILAWAN

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … I-explain mo nga ito in detail.

* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteLIWANAG AT ILAW NA YAN ANO PA?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Ben T. SiyeteNAGING ILAWAN KA PA KUNG HINDI DIN IKAW LILIWANAG AT MAGIGING TEMPLO DOON?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde YANG INYO WALANG TEMPLO

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Alam mo, Bro.27… “Context matters”.

Ikaw din naman ang may besehan ng Gen. 1:3… tapos, itinukoy mo kay Jesus. Eh, naka describe naman sa Genesis chapter 1 kung ano yung liwanag (araw)… eh.

Sa John chapter 1… maliwanag naman na si Jesus ang dine-describe na “ilaw” (buhay)… eh.

Junjun Manalo Alcalde * Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Hide 21 Replies
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete GENESIS 1:16 4TH DAY IPOST MO BAKIT NAGKA-ARAW KA DIYAN EH DIYAN PA LANG SA 4TH DAY NALALANG ANG ARAW, BUWAN AT BITUIN
KAYA IBANG LIWANAG YAANG NASA GENESIS 1:3 NGANGA!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete BASAG!!! HAHAHA! Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 28 mins
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete MAY “ARAW” DAW SA GENESIS 1:1-9 NGANGA!
GENESIS 1:16 (4TH DAY) NILALANG NG DIYOS ANG “ARAW”, “BUWAN” AT BITUIN.See More

Like · Reply · 1 · 28 mins
Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Eto uli… KONTRAHIN mo ang Dios. Eto ang sabi niya:
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Erik John Maramba

Erik John Maramba Yan yung Pisikal na liwanag.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Paano naging si Jesus yan?
“at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.”
Hindi naman si Jesus nilikha at dine-describe na “liwanag” eh.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Di tayo matatapos tatlo nyan mga Bro…

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang stand mo?

Like · Reply · 1 · 22 mins
Erik John Maramba
Erik John Maramba Hiwalay natin liwanag pisikal Nakikita araw…
Liwanag spiritual Di nakikita… Kabutihan…
Ang Kristo Both pisikal at spiritual.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 29 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … I-explain mo kasi…
“Liwanag” (araw)… “at tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete 4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Pagkaalam ko Jan sa Genesis Literal. Kasi nakikita.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO

Ben T. Siyete
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … Huwag kang mag side comment.

Kung ayaw mo ng malalimang discussion within the context of the its text… mau-uwi lang ang talakayan sa “alaskahan blues”. See More

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Like · Reply · 1 · 20 mins · Edited
Erik John Maramba
Erik John Maramba Yan malapit na siguro na tayo sa katotohanan.
Napaghiwalay nanatin In literal… Now naman. Ispiritual Para kompleto.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete… Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.IPALIWANAG MO NGA ITO?1. At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw…
2. At tinawag niya ang kadiliman na Gabi.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

Like · Reply · 1 · 15 mins · Edited

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde isa-isahin mo john 1:3-14 dahan dahanin mo mauunawaan mo yan

lagyan mo ng unawa mo bawat talata from john 1:14 babasahin ko kapag may mali ka ipapaliwanag ko sa iyo.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete bro Junjun Manalo Alcalde KITA KO NA SA IYO HANGGANG REVELATION ANO PA GUSTO MO?
Ben T. Siyete NASUSULAT TO YESHUA/HESUS THERE IS VICTORY!!
TANDAAN NINYO HINDI NA NINYO MABABALI ANG NAKASULAT!!
AKO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES, SINABI NI ABRAHAM SA JOHN 8:58,
DAVID AT MGA PROPETA

Ben T. Siyete's photo.
Like · Reply · 1 · 30 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete MAKAPAGBIBILANG BA ARAW ANG DIYOS KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde LIWANAG NG ARAW SINABI MO SABLAY

4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 8 mins · Edited
Ben T. Siyete
Inton R. Soriano
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?
1. Araw – day
2. Araw – sun
***********
ben reply:
**********
for counting nga sa palagay mo makakabilang yan ng walang ganyan?
SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASAFIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon Inton R. Soriano

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon

Like · Reply · 1 · 21 mins
Juan Miguel

Juan Miguel anak ng!!! pag ganitong free data ako wag kayu post ng post ng picture!!!

nyaaa😅😅😅

Like · Reply · 1 · 8 mins
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinos nasa JW kame may manila zoo. . xD. .
JUNJUN ETO SAGOT KO:

ETO NA SAGOT KO

ANG UNANG CHAPTER NG AKLAT NI JUAN AY SAPAT
NA UPANG INYONG MAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS
AMEN!! TO GOD YESHUA BE THE GLORY

HINIHILING KO PO SA MAGBABASA NITO NA MANALANGIN MUNA
AT HINGIN ANG PANGUNAWA SA PANGINOONG YESHUA LANG!!

AT PAGKATAPOS AY BASAHIN NG DAHAN DAHAN AT MAKIKITA NINYO ANG AKING
NAKIKITA AMEN!!

JOHN 1:1-14

1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

********************************
PAPALITAN KO NG YESHUA ANG VERBO
********************************
1 NG PASIMULA SIYA NA ANG YESHUA, AT ANG YESHUA AY SUMASA DIYOS, AT SI YESHUA AY DIYOS.

********************************
ITO RIN MEANING HINDI NAGBAGO “SIYA RIN”
“SIYA RIN”…”RIN”..PLANO NG DIYOS
********************************
2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

********************************
ANG “LAHAT”/”ALL” LALABAN PA BA KAYO EH NILAHAT NA ANG MGA
BAGAY AY NILALANG SA PAMAMAGITAN NIYA
********************************
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

********************************
ETO NA ANG “BUHAY AT ILAW” NA NASA “KANYA”
HINDI SINABING BUHAY NA SA “KANILA”
********************************
4 Nasa [[[kaniya]]] ang buhay; at ang buhay ay siyang [[[ ILAW ]] ng mga tao.

********************************
ETO NAMAN ANG ILAW AY LUMILIWANAG SA KADILIMAN
AT ITO’Y HINDI DAW NINYO NAUNAWAANG MGA NASA KADILIMAN PA
********************************
5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

********************************
MAY NAPARITO DAW NA ISANG TAO HINDI SI YESHUA/JESUS
ANG TINUTUKOY KUNDI SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA
********************************
6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

********************************
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG
SAKSI AT NAGPAPATOTOO O PATOTOHANAN
ANG ILAW UPANG LAHAT KAYO AY
SUMAMPALATAYA NATURAL SA DIYOS
LANG KAYO SASAMPALATAYA DAPAT
********************************
7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang [[ilaw]], upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang

lahat.

********************************
HINDI!!!!!!!!!! DAW!!!!!!!!!!
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG ILAW!!!!!!!!
NAPARITO SI JUAN/ELIJAH PARA
PATOTOHANAN O MAGPATOTOO SA ILAW
INULIT LANG ANG NASA ITAAS
********************************
8 Hindi siya[[[SI JUAN/ELIJAH]]] ang [[[ILAW!!!!]], kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang [[ILAW]].

********************************
DAHIL DAW DIYAN SA GINAWA NI JUAN/ELIJAH
(ISAIAH 40:3 JUAN 1:22-23)
NAGKAROON NG TUNAY NA ILAW
NA LUMILIWANAG SA “BAWAT” TAO (SA LAHAT)
NA PUMARITO…PUMUNTA..DUMATING
SA SANLIBUTAN
********************************
9 Nagkaroon ng tunay na [[ILAW!!!]], sa makatuwid baga’y ang [[[ILAW]]] na [[[lumiliwanag sa bawa’t tao]]], na pumaparito

sa sanglibutan.

********************************
NG ANG “ILAW/SIYA” DAW AY NASA
SANLIBUTAN NA SIYA RIN ANG GUMAWA
NA HINDI NAMAN KINILALA NOONG MGA
NASA SANLIBUTAN MGA TAONG NANINIRAHAN DITO
********************************
10 [[[Siya’y]]] nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan [[niya/NI ILAW]], at hindi siya nakilala ng

sanglibutan.

********************************
DUMATING DAW SIYANG MAG-ISA AT
WALANG NAGSUSUGO KAYA DUMATING
NG SARILING KANYA AT SIYA NAMAN
AY HINDI TINANGGAP NG MGA HANGAL!!!
MGA MANGMANG NA ISRAELITA!!!
NA SARILING KANIYA!!! KING OF ISRAEL
********************************
11 Siya’y naparito sa sariling kaniya, at siya’y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.

********************************
KAPAG DAW ANG LAHAT AY TUMANGGAP
NA SA KANIYA AY BINIBIGYAN NIYA NG RIGHTS/KARAPATANG
“[[[MAGING ANAK NG DIYOS]]]”
YUON LANG NAGSISISAMPALATAYA
SA PANGALAN NIYA YEHOSHUA/YESHUA/YEHUSHUA/Hesus
********************************
12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa

makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

********************************
TAYO NGAYONG MGA NAGSITANGGAP
KAY LET THERE BE LIGHT/VERBO
NA DUMATING SA SARILI NIYA
AT WALANG NAGSUSUGO JOHN 1:11
AY HINDI NA SA DUGO,LAMAN O
KALOOBAN NG TAO LANG INUULIT KO
HINDI KALOOBAN NG TAO LANG
KUNDI NG DIYOS!!!!!!!!!!!!1
********************************
13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.

*************
NGAYON HINDI BA’T SINASABI KO
NA SA INYO NA WALANG IBANG NAGING TAO?
KUNDI ANG DIYOS NA ILAW
NA PINATOTOHANAN NI JUAN/ELIJAH
NA DUMATING NG MAG-ISA
AT WALANG NAGSUSUGO
AY ANG PANGINOONG YESHUA
GAYA LANG..GAYA GAYA NA PARANG
AMA..ANG TOTOO SIYA
YANG AMA NA NASA JOHN 10:30
**************************
14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian
gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

KAYA PATRIPASSIANISM
ANG IPINAKO SA KRUS AY HINDI ANAK
DAHIL HINDI NAIALAY ANG BUGTONG NA SI ISAAC
ANG IPINALIT AY RAM/SHEEP AT
ANG PINATAY NILA MISMO AY ANG
NAG-IISANG DIYOS NA PINAGMUMULANG NG BUHAY
NA NAG-ALAY NG KATAWAN NIYA PARA SA IKAPAGPAPATAWAD
NG ATING MGA KASALANAN (ISAIAH 53:1-12)
NA GUMAWA NG LAHAT AT HUMULA
SA KANYANG PAGDATING
AT TAYO NA SUMASAMPALATAYA
SA KANYA AY BINIGYANG KARAPATANG
MAGING ANAK NG DIYOS HINDI ANAK NG DEMONYO
AT HINDI ANAK NG TAO KUNDI ANAK NG DIYOS
AMEN!!!

Advertisements

TALAKAYAN NG PATRIPASSIANISM (OTHERS) VS SDA SA PAGKAIN NG BABOY!

Papatunayan ng mga SDA na ang ‪#‎nagsisikain‬ ng ‪#‎baboy‬, ng mga‪#‎kasuklamsuklam‬, at ng daga ay ‪#‎mapapatay‬, hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan. mamamatay nga eh ‪#‎hehehe‬.

PAPATUNAYAN NG ‪#‎LAHAT‬ NG RELIHIYON NA MGA ‪#‎PORK_EATERS‬NA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY ‪#‎HINDI_MAMAMATAY‬ (parang salita ng ahas ah) KUNDI LIGTAS SILA SA PAGHATOL.

PASOK NA KAYONG LAHAT AT IPAGTANGGOL ANG ARAL NYO.

4 people like this.
Comments
Leo Sumayao

Leo Sumayao MATEO 7:18-20 Pakilatag po para maliwanagan ka. grin emoticonSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Bakit nga ba nilikha ng diyos ang baboy? Pan display?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tulad ng tanong lahat ba ng mga nilikha nya pagkain lahat?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao Yung mga pwdng kainin lamang po at isa na jan ang BABOY smile emoticonSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu So para saan ang baboy? At bakit pinagbabawal itong kainin even clinically proven na safe itong kainin.

Wala lang? Trip lang ng god na mag set ng rules? Mga ganon?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Mr. Nestor Barcos grin emoticon
(1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
(27-Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sainyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(28-Ngunit kung may magsabi sainyo, “Ito’y inihain sa mga diyus-diyusan,” huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sainyo upang di mabalisa ang budhi-
(29-ang ibig kong sabihin ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo.
See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Sa ating mga tao, may mga authorities tayo na nag se set ng rules din. Pero may rason. To preserve life.

Like the ff.See MoreSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Kapatid na Leo Sumayao sa palagay mo ba nung sinasabi no pablo yan sa lugar kung saan sinabi nya may baboy na nakadisplay o paninda sa mga kainan doon,..panglawa ang context ukol sa mga pagkain na hinihandog sa mga diosdiosan,hindi ang context ukol sa pagkain ng marurumi at malinisSee Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao (Marcos 7:18-20)

(1Corinto 8:9″Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng#kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya.

Felipos 3:9 “at lubos na makiisa sa kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng #kàutusan kundi sa pananalig kay Cristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa#pananàmpalataya.

Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

(Roma 14:17 “Sapagkat ang pagpasok ng tao sa Kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa #pàgkain o inumin kundi sa matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo.

Unawain mo po sanang mabuti kaibigang Nestor Barcos smile emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Sang ayon ka ba na may oagkain na.marumi at oagkain na malinis?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao (26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”

Ito po ang pakatandaan mo Mr. Nestor Barcos grin emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tama talaga ung pagkasabi no pablo. Roma 14:17 ang tanong ko sayo na gusto Kong patunayan mo na ang baboy at tinuturing na pagkain ayon sa bible,,dahil patunayan ko sayo na ang baboy kailan man hindi pagkain ayon sa biblia.kapatid na Leo SumayaoSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Yes, may pagkain na marumi at malinis. Yung iba pwede mag cause ng sakit at ung iba e hindi.

Ang tanong ko. Bakit bawal kumain ng baboy kahit na clinically proven na safe ito?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tama sa panhinoon lahat kaya siya lamang ang may karapatan na magsabi kung akin ang pwde lang nation kaiininSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Bakit pinagbawal ng god na kainin ang baboy kahit na clinically proven na safe ito?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tulad ang tanung mo sa tanong na bakit marumi ang baboy o ano ang nakakarumi ng baboy?See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Masyado po bang malalim ang tanong ko para kelangan ko pang i elaborate?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ito lang ka Leo Sumayao tulad ng bungang kahoy na pinagbawal ng Dios na ipakain ni adan at Eva walng reason kung bakit hindi ipakain ng Dios ang bunga na yon.ang baboy sinabi lang nya wag kainin dahil itoy marumi at karumaldumalSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio maniwala na kasi sa Dios na nagsabi na marumi ang baboy wag kaiinin.See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao COLOSAS 2:20 “Namatay na kayong kasama ni Cristo at wala na sa kapangyarihan ng ng mga espiritung naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng,
(21-“Huwag hahawak nito,” “HUWAG TITIKIM NIYAN,” “Huwag hihipo niyon”?See More
See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Nestor Barcos Yung prutas pinagbawal for the reason na magdudulot ito ng kaalamang tulad ng sa diyos. Kaalaman na maka alam ng tama at mali.

Yung baboy e marumi? So based on scientific findings proven na safe namang kainin. How’s that?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

Mr. Nestor Barcos kaya wag na po kayong PASAKOP sa anumang TUNTUNIN tungkol sa #PAGKÀIN. smile emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos D kita mapilit ka Leo Sumayao kung d ka naniniqala sa sabu ng Dios na itoy marumi,,ito mabasa letra pro letra NASA sayo kung kuntrahin mo yan,,sa hulinh panahon ang mangyayari sa patuloy na kumakain ng baboy,,isaias 66:16-17 pakibasa nalang at bahala ka kung ano pagkaunaqa mo Jan,,salamat sa panahonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAGALING PA BA ANG SIYINSYA KISA SA DIOS? NANINIWALA TAYO SA SIYENSYA KISA SA DIOS? SABI NG DIOS AY MARUMI. SO MARUMI YON PANIWALAAN NYO NAMAN.See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ang likas ng baboy marumi ,,kaya nga may kasabihan binababoy niya ako o binababoy Niya pagkatao ko,,isang salita na kung saan nagpakilala sa kung ano ang katutuhaananSee Translation

Slow Down

Slow Down Yang nasa leviticus ay palatuntunan.

Pinawi na yan sa hebrwo 9:10See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ito lang kapatid na Leo Sumayao kung halimbawa hindi tayo hahatulan doon sa kung ano ang ating kinakain cguro paruho tayong maligtas,,pero kung sakali kasama sa hatol ang kung paano natin simusunod ang kanyang mga bilin at kung ano pinagbawal baka hindi ka kasama doon..yan page isipan moSee Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
Napakalinaw po kaibigang Nestor Barcos smile emoticon

See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Kung lahat malinis na bakit sinabi in Pablo sa 2 cor. 6:17 wag maghipo ng marumiSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Pati nanay ko sinabi rin yan sakin ng bata ako for one good reason………….. Baka magkasakit ako.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Sabi ninyo ang kumain ng baboy mamamatay. Tama kase under pa sila ng kautusan.
Pero pagdating ni cristo binago na ang kautusan.
Galacia 3: 12At ang #kautusan_ay_hindi_sa_pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay #mabubuhay sa mga yaon.

Sa panahon natin ay pananampalataya na.

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KUNG LAHAT AY MALINIS NA EH ANO ANG SABI SA APOC.18:2?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAHULIHULIHAN NA YAN NG BIBLIA.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Nestor Barcos

Nestor Barcos 1 cor. 10:31 sa at in pangoagkain o pag inom maaring naluqalhati nation ang Dios at pwd rin na hindiSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Hahahaha ano pa bang sagot ang maaasahan ko sa mga taong naniniwala sa nag sasalitang ahas.See Translation

Slow Down

Slow Down 1 tim 4:1Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisiSee MoreSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Ano bang mangyayri pag kumakain ka ng baboy? Kasalanan na worth na para itapon ka ng PINAKA MAIBIGIN SA LAHAT AT MOST MERCIFUL AND MOST FORGIVING na god sa Impyerno para magdusa eternally?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
JaYb EdRial PegarOn
JaYb EdRial PegarOn yunq iba kasi na pork eater paq sinabi nq doctor na bawal kainin sumusunod kaaqad..
pro sa bible sabi waq kainin lahat nq karumaldumal
hinahanapan kaaqad nq rason para makain.. See More
See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Mr. Nestor Barcos smile emoticon
(COLOSAS 2:14-Pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. (15-Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga piSee More
See Translation

Slow Down

Slow Down Roma 14:: 17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang#pagkain at #paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG HINIHINGI NAMING SAGOT NA PATUNAY KUNG LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY DI PA NASASAGOT. SAGOTIN NA KASI PARA DI NA HUMABA PA.See Translation

Slow Down

Slow Down Ang mas nakaka hawa o madumi pala ay ang lumalabas sa bibig ng tao /)

Mateo 15:. 11Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Nestor Barcos

Nestor Barcos Gumagamit kayo ng talata na out of context hindi yan tumotukoy sa kinakain kung sa uri ng pagkain dahil ang context tungkol sa oavkain na d maghugas ng kamaySee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Slow Down
Roma 14:: 17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang #pagkain at#paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.
Like · Reply · More · 6 minutes ago
Rey Porcadilla Ignacio
ANG HINIHINGI NAMING SAGOT NA PATUNAY KUNG LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY DI PA NASASAGOT. SAGOTIN NA KASI PARA DI NA HUMABA PA.
Like · Reply · More · 5 minutes ago

See Translation

Slow Down

Slow Down Ligtas o hindi?

Sagot mga SDA!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI LIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY. PERIOD#HEHEHESee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG HANAP KUNG SAGOT AY KUNG LIGTAS EH WALA NAMAN SINABI SA TALATA NYO NA LIGTAS #HEHEHESee Translation

Slow Down

Slow Down Kung sasabihin mong hindi ligtas.

So hindi maliligtas si pablo at si pedro.

Si pedro nagpunta sa bahay ng hentil at naki kain.

Ang mga hentil ay walang palatuntunan sa pagkain.

Maaring baboy,hipon,hito,seashells etc ang kinain nila.

Hatol na mga SDA!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAKIT KUMAIN BA SI PABLO AT PEDRO NG BABOY? KUNG KUMAIN SILA TAMA KA NGUNIT KUNG HINDI MALI KA.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN BA ANG TALATA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Leo Sumayao

Leo Sumayao Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

(Roma 14:17 “Sapagkat ang pagpasok ng tao sa Kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa #pàgkain o inumin kundi sa matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo.

Rey Porcadilla Ignacio grin emoticonSee Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MALI ANG SAGOT. DAHIL WALANG TALATA NA SINABI NG DIOS NA ANG BABOY AY PAGKAIN.See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
Mali po ba Rey Porcadilla Ignacio? grin emoticon

See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down orcadilla Ignacio
HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.
@@@@@@@@@@
Kawawa si pablo at pedro smile emoticon

Hahahaha

See Translation

Slow Down

Slow Down Tandaan ninyo. Hindi lang baboy ang ibinigay na karumal dumal sa israel.

Madami yan.See MoreSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE ANG GALING MO NAMAN Slow DownNABASA MO NA KUMAIN NG BABOY SI PEDRO AT PABLO. WOW GALING! SAAN BA MABASA YAN?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
SAAN BA ANG TALATA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY?
Like · More · Just now
@@@@@@@@@@@@

Hindi lang baboy ang nasa pangitain ni pedro smile emoticon

Pero lahat yun karumal dumal smile emoticon

Maaring may baboy, ibon, hito, seashells. smile emoticon

Hahaha lagot kayo kay pedro!

See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Rey Porcadilla Ignacio smile emoticon
(GALACIA 3:13-Tinubos tayo ni CRISTO sa SUMPA ng KAUTUSAN nang siya’y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasasaad sa KASULATAN, “SINUMPA ang bawat ibinitin sa punongkahoy.”
GALACIA 4:5 “upang PALAYAIN ang mga nasa ILALIM NG KAUTUSAN. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

See Translation

Slow Down

Slow Down Si pedro at si pablo di maliligtas! Kumain ng karumaldumal tulad ng baboy etc…

Nga nga!See Translation

Slow Down
Slow Down orcadilla Ignacio
HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.
@@@@@@@@@@@

Si pedro at si pablo mismo hinatulan nyo na smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio Slow Down SAAN NGA MABASA YAN NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY? KUNG MABASA YAN PANALO KA NA.See Translation

Slow Down

Slow Down Alalahanin nyo sana may #transition ng #luma at #bagong tipan!

May mga inalis na palatuntunan na kasamang napako sa krus.(panahon ng pagbabago)See MoreSee Translation

Slow Down

Slow Down Kung inalis na pala ang palatuntunan eto na kayo: smile emoticon

Mga SDA eto na kayo smile emoticon See MoreSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE BIGAY KAYO NG BIGAY NG TALATA EH WALA NAMAN DOON ANG HINIHINGI KO.See Translation

Geo Alvarez
Geo Alvarez Maliwanag na ngang sinabi ng
Dios sa mga kumakain ng laman ng baboy ay kasuklamsuklam
(Isa.66:15-17) hahatolan ng Dios ang mga gayong tao..See More
See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG TANONG OH. NAPAKADALI LAMANG#HEHEHE. LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
Slow Down SAAN NGA MABASA YAN NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY? KUNG MABASA YAN PANALO KA NA.
@@@@@@@@@@@@

smile emoticon baboy lang ba ang karumaldumal sa leviticus 11? smile emoticon

Baboy lang ba laman nung kumot sa pangitain ni pedro?

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAGOT NYO LANG DIYAN AY TALATA NA NAGSASABI NA LIGTAS ANG MGA KUMAKAIN NG BABOY.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK. SIGI. SAAN MABASA NA KUMAIN SI PABLO AT PEDRO NG MGA BAWAL NA HAYOP, IBON AT ISDA?See Translation

Geo Alvarez

Geo Alvarez Nagbibigay ng karamdaman kapag kakain tayo ng madumi na ipinagbabawal ng Dios mga iganSee Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAHIRAP BA MAGHANAP NG TALATANG SAGOT?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. SIGI. SAAN MABASA NA KUMAIN SI PABLO AT PEDRO NG MGA BAWALA NA HAYOP, IBON AT ISDA?
Like · Reply · More · 3 minutes ago
@@@@@@@@@@@@

Ang mga hentil ay walang palatuntunan tungkol sa pagkain.

Basahan moko ng talata na utos sa hentil ang leviticus 11

Go smile emoticon

See Translation

Slow Down

Slow Down Kaya nga may pangitain kay pedro smile emoticon

Ang purol pala ng mga utak nyoSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALA PA KAYONG NAPAPATUNAYAN NA LIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON.See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.
Like · Reply · More · Just now
@@@@@@@@@@@

May bilin kase sa kanila smile emoticon

Sana nabasa mo smile emoticon para di pumurol utak mo.

See Translation

Geo Alvarez

Geo Alvarez Hayaan natin ang Dios at ang kaniyang mga utos ang ating susundin mga igan..

Malinaw na sinabi ng Dios na masamang kainin ang baboy ayon sa Lev.11:7 at Deu.14See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Leo Sumayao
Leo Sumayao GALACIA 2:11 “Nang si Pedro’y nasa Antoquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa.
(12-Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y SUMASALO sa mga HENTIL. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na NAKISALO sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio.
(13-At gumaya rin sa kanya ang ibang mga Kapatid doon na mga Judio; pati na rin si Bernabe’y natangay sa kanilang pagkukunwari.
(14-Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng Mabuting Balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Judio, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?”
Rey Porcadilla Ignacio ito na po ang hinahanap mo na patunay na NAKISALO sa PAGKAIN si PABLO AT PEDRO sa mga HENTIL. smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI BA NA ANG PINAGSALOHAN NILA AY BABOY O MGA KARUMALDUMAL?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao (1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI BA NA ANG PINAGSALOHAN NILA AY KARUMALDUMAL?See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Geo Alvarez

Geo Alvarez Ito ang sinasabi ni Pedro oh igan Slow Down hindi mo ba nauunawan

Kailan man hindi ako kumakain ng karumaldumal!?

Naku po naman!See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TANONG AY KUMAIN BA SI PABLO AT PEDRO NA DUMAL?See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Slow Down

Slow Down Eto may bilin smile emoticon

1 cor 10:25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26Sapagka’t ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 27Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALANG BABOY NA SINABI.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Noong nagpunta ba si pedro sa bahay ng hentil nagtanong pa siya kung ano naka hain?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TANONG AY KUMAIN BA NG BABOY?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.See More
See Translation

Slow Down

Slow Down Baboy lang ba yung nasa kumot?

Baboy lang ba karumal dimal na nasa kumot?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. Sais

Ben T. Sais wala na yang baboy na yan…luma na yan nasa piggery na sila ngayon.

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TAMA NASA PIGGIRY NGA #HEHEHE PIRO LIGTAS BA ANG KAKAIN NITO PAGDATING NG PANGINOON?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI LANG BABOY #HEHEHE #LAHAT NGA EH KASAMA ANG BAKA AT KAMBING AT TUPA.See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Geo Alvarez

Geo Alvarez Mahina naman mga argumento mo igan Slow Down

Nagkataon lang na may gawain
pa ako kaya suwerte mo at makaka alpas ka sa akin

Pero sa sunday day-off magkita
ulit tayo ha

Hhhhmmm..See Translation

Slow Down

Slow Down Gsto mo ilatag ko hindi lang baboy karumal dumal na hayop na binigay sa palatuntunan?

Lev 11 smile emoticonSee Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Rey Porcadilla Ignacio
(1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI NA KARNING BABOY?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Ang nilinis ng Dios ay #huwag mong ipagpalagay na #marumi.

smile emoticonSee MoreSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais mahina ka na Geo Alvarez kupas na yang baboy ninyo matatakaw naman kayo sa mga walang kaliskis na mga hayop sa tubig alat at tabang.

Ben T. Sais

Ben T. Sais TALABA? bawal din yan

Slow Down

Slow Down Basa @ben t sais

Marcos 7:19Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkain

Lahat
Lahat

Lahat
Lahat

Ng pagkain!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LAHAT NA PAGKAIN. TAMA. ANG TANONG SINABI BA NG DIOS NA ANG BABOY AY PAGKAIN?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAKIT ARAL BA NG SDA ANG PUEDI KAIININ ANG TALABA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAGTANONG KAYO KUNG BOTCHA!!

1 cor 10:25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY NAKU LUMA NA YAN SA PAGTUTURO NIYA SA HENTIL YAN NG SALUBUNGIN SI CORNELIO ITINURING ANG MGA TAO NA KARUMAL-DUMAL MASAMA YAN.

Leo Sumayao

Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng #hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.

Kaibigan TAO ba ang sinasabi sa talata? grin emoticonSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais PUMUNTA KAYO SA HENTIL ULAM LECHON BASA..ANOMANG IHAIN KAININ NINYO..NGANGA!!

1 COR. 10:27Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang [[[[[[[[[anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo]]]]]]]]], at [[[[[[[[[[[[[[huwag kayong magsipagtanong]]]]]] ng anoman dahilan sa budhi.

Ben T. Sais

Ben T. Sais [[[[[[[[anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo]]]]]]]]], BASTA PAGKAIN HUWAG LANG TAE O HINDI PAGKAIN..

Slow Down

Slow Down Sabi daw ni pedro:

Kailan man(sa tanang buhay nya) hindi siya kumain ng karumal dumal.See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais PURO KAMOTE ITONG MGA KALABAN MO BRO Slow DownHAHAHA ALIPIN NG BABOY!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALANG SINABI NA ANG INIHAIN AY BABOY AT LIGTAS PAGDATING NG PANGINOON ANG KAKAIN NITO.See Translation

Slow Down

Slow Down Oo. Hinerohan yung sarili nila ng #nagbabagang_bakalSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAYO ANG ALIPIN NG BABOY HEHEHE KUMAKAIN KAYO EH HEHEHESee Translation

Slow Down

Slow Down Nasulat ba nagbaon si pedro ng tinapay:)

Lechon at hito ulam sa bahay nung hentil eh smile emoticonSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN MABASA YAN NA LITSON AT HITO ANG ULAM NG HENTIL NG KUMAIN SI PEDRO/See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAYO ANG HINEROHAN HEHEHE SABI NG DIOS AY WAG KUMAIN SABI NYO MAKAIN NA MAGALING PA BA TAYO SA DIOS?See Translation

Slow Down

Slow Down Di kami alipin ng pagkain.

Foods never stop me smile emoticon kahit ahas yan o yung salagubang.

Si juan bautista nga tipaklong pa eh nyahahahaSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY PIGGERY NA NGA NG TIME NI JESUS BASA.THE PRODIGAL SON STORY SAAN NAMASUKAN AT ANO ANG KINAKAIN NG BABOY NA KINAIN NIYA?

LUKE 15See More

PIGGERY IN TIME OF JESUS!! MAY PIGGERY NA NOONG TIME NI JESUS BASA!!!! baka hindi ka pa…
ARMANDECASTRO.WORDPRESS.COM
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TIPAKLONG AY IPINAHINTULOT YAN NG DIOS NA KAININ. PIRO ANG BABOY AY HINDI.See Translation

Slow Down

Slow Down Sakto #menudo ulam namin. Yum yum smile emoticon

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NGAYON TUNAY LAMANG NA PINATUTUHANAN NYO NA LINIS NA LAHAT NG MGA NILALANG. MALINIS BA ANG LAHAT NG URI NG UOD AT BULATI?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO GINAGAWA NG PIGGERY NG TIME NI JESUS Rey Porcadilla Ignacio NAG-AALAGA ANG MGA TAO NG BABOY NA ITATAPON LANG ANG BABOY?

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY MGA TAGAPAG-ALAGA NG BABOY NOON NA PARANG IPINAPASTOL

MARCOS 5:14 Tumakbo ang mga[[[[[[[[[ tagapag-alaga ng kawan ng baboy ]]]]]]]]]at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari.

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Ben T. Sais

Ben T. Sais NASUSULAT: Rey Porcadilla Ignacio BASA NGANGA!! smile emoticon

ROMANS 14:17 Sapagkat ang “PAGPASOK NG TAO“ sa “KAHARIAN NG DIYOS” ay HINDI!!!!! [[NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NAG AALAGA ANG MGA TAONG HENTIL NOON PANAHON NI JESUS NGUNIT ANG MGA MANANAMPALATAYA NI JESUS AY WALA TAYONG MABASA NA NAG ALAGA SILA NG BABOY AT WALANG MABASA NA KUMAIN SILA NG BABOY. MABASA BA SAAN?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SINABI BA SA TALATA MO ANG PAGKAING BABOY?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO LINIS NA LAHAT BASA Rey Porcadilla Ignacio NILINIS LAHAT NI JESUS ANG PAGKAIN

MARCOS 7:18-19 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais BUTATA!!!!!!!!!!!SDA!!!!!!!!!!!

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA BIBLIA?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SIGI KUNG MABASA NA ANG BABOY AY PAGKAIN PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PANALO NA KAMI PASOK SA LEVITICUS EH NGANGA!!!!!!!!!

LAHAT NGA NG PAGKAIN……EH ..KAYA NGA PUMASOK SA LEVITICUS ANG BABOY DAHIL ISANG URI YON NG PAGKAIN

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TALATA NA ANG BABOY AY PAGKAIN ANG HANAP KO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NASA LEVITICUS NGA MGA PAGKAING IBINAWAL AT HINDI NGANGA!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais PAPASOK BA SA LEVITICUS 11 YAN KUNG HINDI YAN PAGKAIN DIBA? Rey Porcadilla Ignacio

Ben T. Sais

Ben T. Sais MADAMI NA KAYONG SINISIRANG KASULATAN SA PAGKAIN HINDI LANG BABOY NAKASULAT NA BAWALhttps://armandecastro.wordpress.com/…/eating…/

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA LEV 11? SINABI BA NG DIOS NA PAGKAIN YON?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais OO DI MO BA BINASA?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE TAAGA? PAGKAIN?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAG SINABI NG DIOS NA PAGKAIN ANG BABOY PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO AH BASA LEVITICUS 11:2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa.

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit CGE BASAHIN NYO ANG ISAIS 66:15-17 ,PATAY KAYUNG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANAHONSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SA LAHAT NG MGA HAYOP NA NASA LUPA……..NASA KALAWAKAN BA BABOY Rey Porcadilla Ignacio NGANGA!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SA LEV.11:7,8 ANO ANG SINABI PAGKAIN BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY NAKU Trevoj Labmit KUPAS NA YAN PROPHECY NI ISAIAH YAN HINDI LITERAL NA BABOY YAN AT DAGA SA HALAMANAN BASAhttps://armandecastro.wordpress.com/…/clarification-in…/

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio OO PAGKAIN KAYA LANG AYAW NGANG IPAKAIN NGANGA!!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO Rey Porcadilla Ignacio KAIN KAYO NG KAIN BASA LEVITICUS 11:10 At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE SAAN ANG SINABI NA PAGKAIN? PANALO KA NA.See Translation

Nelson Reyes
Nelson Reyes Ben T.sais
Kung malinis na ang baboy bakit pagdating ng panginoon sa ikalawa papatayin pa din ang mga kumakain ng baboy..darating sila sa isang wakas.See More
See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit TALAGA LANG HAH SAAN MABABASA NA KUPAS NaKUPAS NA ANG ISAIA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais KUPAS NA BABOY NA TRANSLATION NINYONG LITERAL YON ANG IBIG KUNG SABIHIN GASGAS NA YAN STYLE LANG DIN NG ISLAM YAN.

Ben T. Sais

Ben T. Sais PROPHECY YAN NI ISAIAH SYMBOLICAL YAN..KASALANAN YAN IHO.

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI BA KAYO KUMAKAIN NG CRAB? HIPON? TAHONG? ETC..ETC.. Rey Porcadilla Ignacio?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SIGI IBIGAY ANG TALATA NA NAGSASABI PAGKAIN ANG BABOY. PANALO KA NA KUNG MABASA.See Translation

Slow Down

Slow Down Genesis 9 sakop jan yung baboy.See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Nelson Reyes

Nelson Reyes Kung kupas na ang isaias punitin mo na yan sa biblia.?.mukhang ang utak nya ang kupas na.See Translation

Slow Down

Slow Down Kung di pala pagkain ang baboy.

Wala siya sa kategory na hayop, halaman, isda, ibon.

Kung di pagkain ang baboy. Anong uri ng nilalang ang baboy?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais YAN NAPAPALA NG MGA NALOKO NG DOKTRINA NG PAGKAIN NA KATURUAN NG DEMONYO SA HULING ARAW.

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga [[[[[[[[huling araw]]]] ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Trevoj Labmit

Trevoj Labmit HAH TING NAN NALANG NATIN KONG SINO ANG KATURUAN NG DEMONYO ,See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINO NAMAN NAG SABI NA KATURUAN NG DEMONYO ?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio GEN.9:3 LAHAT NG GUMAGALAW PAGKAIN ANG UOD AT BULATI BA AY PAGKAIN NYO?See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit WAG MUNG SABIHIN NA PATI TRACK KAIININ MO DAHIL GUMAGALAW ?!!! HAHAHAHAH!!!!!See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Oo… Do you know na ang Earthworm e edible at pwedeng kainin kung tutuusin? Good source of protein at good cholesterol. Sa ibang lugar kinakain ang ibang uri ng uod.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais PWEDE MAY BULATI NA MALALAKI CULTURED NGANGA KUNG IPINAPAKAIN EH NGANGA!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINO BA ANG NAG BABAWAL NG ILANG PAGKAIN SA PAGDATING NG TINATAWAG NILANG MAHAL NA ARAW ? SILA YAN HINDI SDA ANG TINUTUKOY NYANSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais 1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga [[[[[[[[huling araw]]]] ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))).

Like · Reply · 1 · 1 hr
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
GEN.9:3 LAHAT NG GUMAGALAW PAGKAIN ANG UOD AT BULATI BA AY PAGKAIN NYO/
Like · Reply · More · 3 minutes ago
Biblia na nga sumagot sayo may alinlangan kpa.

Kung di kayo naniniwala sa biblia.

KULTO kayo smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA TALATA NA PAGKAIN ANG BULATI AT UOD?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO SA DEMONYO NA NGANGA!!!

2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kainSee More

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINASABI NA” ILANG URI ”,NG PAGKAIN SINO BA ANG NAG BABAWAL SA MAHAL NA ARAW ? HINDI SDA YANSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MAY IBINIGAY BANG KAPARUSAHAN SI MOISES? O MADUMI LANG UNTIL EVEN OR SUNSET? NGANGA!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANG PAGPASOK BA SA KAHARIAN NG LANGIT EH NABABATAY SA INUMIN AT PAGKAIN?

ROMA 14:17 Sapagkat ang PAGPASOK ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
SAAN SINABI NA TALATA NA PAGKAIN ANG BULATI AT UOD?
Like · Reply · More · 3 minutes ago
@@@@@@@@@@

Ang uod gumagalaw at umuusad.

Ano sabi sa genesis 9?

Mang mang ka pla eh.

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO BA ANG SABI NG GEN.9 #GAYA NG PANANIM. PANANIM PALA NAMAN HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais KULTO!!!!!!!! BISTADO!!!!!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI PO KAMI ANG NAGBAWAL NA HUWAG KAININ ANG MGA DUMAL KUNDI ANG DIOS. SO HINDI ARAL NG DIMONYO ANG ARAL NAMIN KUNDI ARAL YAN NG DIOS. AT DI RIN BAWAL SA AMIN ANG MAG ASAWA. SO MALI ANG PARATANG NYO. #HEHEHE. DI BAWAL SA AMIN ANG KARNE NG BAKA, KAMBING AT TUPA. SO MALI KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ALAM NINYO KUNG BAKIT BABOY TINUTUKAN NG SDA? KASI WALA HINDI NINYO NAKITA ANG MGA HULA AT KATUPARAN SA BIBLIA

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hula-at…/

Slow Down

Slow Down Ako kumakain ng uod.

TAMILOK! KIWIT! AHAS!See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SO PAKTAY KA PAGDATING NG PANGINOON KUNG DI KA MAGBAGO. ANG SABI AY ANG KUMAKAIN NG MGA KASUKLAM SUKLAM AY MAMAMATAY.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI NINYO NAKILALA ITONG NANGARAL NA MAY-ARI NG BUONG KASULATAN. “AKIN” LANG NAKASULAT.

Ben T. Sais's photo.
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
ANO BA ANG SABI NG GEN.9 #GAYA NG PANANIM. PANANIM PALA NAMAN HEHEHE
Like · More · Just now
@@@@@@@@@@@

Wala bang nabanggit sa gen 9 na hayop?

See Translation

Slow Down

Slow Down Hehehe. May halaman na hindi gumagapang pero kinakain smile emoticon

May halaman din na gumagapang pero di pedeng kanin ng tao.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HAYOP NA MALINIS MAKAIN HEHEHE PIRO ANG MARUMI AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS. LEV.11:47.See Translation

Slow Down

Slow Down So sige eto.

Yung makahiya ay gumagapang na halaman. Ginugulay nyo ba ito?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio IGINAGAMOT PA NGA ANG MAKAHIYA EH HEHEHE.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais HANGGANG NGAYON DAW HINDI PA KAYO NAKAKAUNAWARey Porcadilla Ignacio BASA. ..LAGYAN KO BRACKET HA?

MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]]]

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Na Nang

Na Nang sa pgkaka intindi m0,lang yan… at sa pg iintindi ng iba….See Translation

Na Nang

Na Nang ang babaw ng pang uunawa m0…bro, pg sinabi,malinis, pgkain na kaagad,ang iniisip…See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
HAYOP NA MALINIS MAKAIN HEHEHE PIRO ANG MARUMI AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS. LEV.11:47.
Like · Reply · More · 4 minutes ago
@@@@@@@@@@

Hahaha di maka usad sa leviticus. Kawawang aral ng mga anti cristo.

See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY PIGGERY NATURAL IBINIBENTA SA TIME NI JESUS YON NGANGA!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais EH KAYA NGA KANINA PA EH DI TAPOS NA KUNG NABASA MO NAKA-BRACKET Rey Porcadilla Ignacio

MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyoSee More

Slow Down

Slow Down Sige kung hindi pa pala inaalis ang palatuntunan tungkol sa pagkain.

Eto tanong smile emoticon See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais
Ben T. Sais THE END!!!!!!!!!!!
[[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]]]

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SA MGA HENTIL YON PIRO SA MGA MANANAMPALATAYA KAY JESUS AY DI SILA NAG AALAGA NG BABOY AT LALONG WALANG MABASA NA KUMAIN SILA NG BABOY.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais IKAW KASI Rey Porcadilla Ignacio KAPAG KAKAIN KA NG BABOY ITATAE MO smile emoticon

“Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.”

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA BIBLIA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down May mga saserdote ba kayo na nagsasagawa ng paglilinis? May tabernakulo kayo at kaban sa loob ng templo?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NAPAGHAHALATA NA INILALAYO MO ANG USAPAN BAKIT NAUBUSAN NA BA NG TALATA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Sagot mga SdA!See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais SO MGA SALITA NA LUMALABAS SA BIBIG ANG NAGPAPARUMI NA SA TAO………HINDI MGA INEEBAK NGANGA!!!!

“Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.”

Ben T. Sais

Ben T. Sais BUGBOG MGA PAGKAIN LANG ALIPIN PA KAYO MGA KAWAWA NAMAN KAYO PAGDATING SA USAPANG PANG DIYOS.

Slow Down

Slow Down Ben T. Sais

sundan natin aral nila. hindi pa pala naaalis yang palatuntunan. sundan natin kung sinusunod nila. pati ikapu at handog sa kasalanan. pista ng tolda.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY MAKULIT IPIPIGGERY BA YAN KUNG HINDI NGA PAGKAIN? NGANGA!!!!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MALILIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY POULTRY…..SO MAY PIGGERY NGANGA!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais NOON BAWAL KASI NASA ILANG SILA KAHIT MGA TAE NILA MAKAKAIN NIYAN.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio AYON SA DIOS AT SA KANIYANG SALITA. PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SO NGAYON BUNGANG KAHOY NA AT DARAK O MAIS ETC..ETC.. MGA KINAKAIN NG BABOY INAALAGAAN NA NG TIME NI JESUS DIN BASA

LUKE 15
15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya’y [[[[pinagtrabaho nito sa isang babuyan]]]]. 16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga [[[bungangkahoy ]]]]na kinakain ng mga baboy.
so MALINIS NA BABOY BUNGANG KAHOY NA KINAKAIN.

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio AYON SA DIOS AT SA KANIYANG SALITA. PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT?

BEN REPLY:

NASAGOT NA YAN Rey Porcadilla Ignacio KUNG MARUNONG KA LANG UMUNAWA TOPIC NG LEVITICUS 11 AY PAGKAIN…….NGANGA!!!!!!!! SO NABANGGIT ANG BABOY EH DI PAGKAIN…

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN AT HINDI PAGKAIN LEV.11:47See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BABOY AY BELONG SA HINDI PAGKAINSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio INAALAGAAN NGA NG MGA DI MANANAMPALATAYA KAY JESUS YAN. OK. BIGYAN MO AKO NG TALATA NA NAG ALAGA ANG MGA ALAGAD NI JESUS NG BABOY AT KUMAIN SILA NG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Slow Down

Slow Down Sagot mga SDA may mga saserdote ba kayo? Nagsusunog parin ba kayo ng mga hain sa kasalanan?See Translation

Slow Down

Slow Down Kase kasama yan sa palatuntunan.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MGA HENTIL KUMAKAIN NG BABOY NGANGA!!!!! AT MADAMING HENTIL ANG MALILIGTAS.

ROMA 11See More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TALAGA MALILIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY? SAAN MABASA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Hebreo 6:
<< Hebreo 6 >>
Hebrews 6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios,
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MALILIGTAS ANG MGA PORK EATERS NA HENTIL Rey Porcadilla Ignacio BASA

ROMA 11;25….. Tatagal lamang iyon [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[hanggang sa mabuo na ang takdang bilang]]]]]]]]] [[[[[[[[[[ng lahat ng mga HENTIL!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]]]]] na lalapit sa Diyos.

Na Nang

Na Nang maraming karumihan, ng isipan,paningin,gawi,puso, pananalita at mga pagkain… at that topic..ang ipinangaral ng DIOS na mas marumi ang isipan at intensy0n kysa kina ka.in… {may sinabi ba SA TOPIC na yan, na wala nang bawal kainin?…}See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LAHAT NG HENTIL NA LALAPIT SA DIOS. SO NANINIWALA NA SILA SA DIOS NA NAG UTOS NA WAG KAININ ANG BABOY.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANG MGA HENTIL AY PORK EATERS NGANGA!!!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LUMAPIT NA EH O NANINIWALA NA.See Translation

Slow Down

Slow Down May saserdote ba kayo mga SDA?

Dapat nagsusunog pa kayo ng mga hain at handog tungkol sa kasalanan. smile emoticonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OUT OF TOPIC KA IGAN

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK SINABI BA NA ANG HENTIL NA KUMAKAIN NG BABOY AY LIGTAS? WALA NAMAN AH, SABI MO LANG YAN #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais TIME PA NI MOISES INIHULA NA PAGDATING NG MGA PORK EATERS Rey Porcadilla Ignacio BASA ..

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT ISAIAH:See More

Slow Down

Slow Down Ayoko na. Ayaw sumagot ng matino tong mga SDA. Puro lev 11 at mamamatay kumakain ng baboy smile emoticon

KultoSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Hehe. Hindi nyo ba alam na bukod sa hindi pagkain ng baboy e meron pang ibang pinapagawa sa Leviticus?

Yun nga lang baka magmukhang Christian version ng ISIS.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio OK SINABI BA NA ANG HENTIL NA KUMAKAIN NG BABOY AY LIGTAS? WALA NAMAN AH, SABI MO LANG YAN#HEHEHE

BEN REPLY:

TANONG NG WALANG ISIP ITO!!!!!!!!!!!! SINABI NA NGANG PORK EATERS MGA HENTIL KULIT…

Slow Down

Slow Down Out of topic?

Eh kasama ng palatuntunan sa pagkain yang hain at handog!

Mang mang ka basa! Hebrwo 9:10See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais KULTO!!!!!!! KATURUAN NG DEMONYO SA HULING ARAW PA MGA BAWAL BAWAL NA YAN……….NGANGA!!!!!!!!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Slow Down

Slow Down Kulto yang SDA. Bawal lamang katiSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI NYO MAPAPATUNAYAN NA ARAL NG DIMONYO ANG ARAL NAMIN DAHIL ARAL YAN NG DIOS.See Translation

Slow Down

Slow Down Ano ba lamang kati?

Karne: baka baboy?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DI BAWAL SA AMIN ANG KARNE NA IPINAHINTULOT NG DIOS NA KAININ GAYA NG BAKA, KAMBING, TUPA AT MANOK. SO DI KAMI ANG MAY ARAL NG DIMONYO AT DI RIN BAWAL SA AMIN ANG MAG ASAWA.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PASOK KAYO SA PAGKAIN IHO NAGBABAWAL PA KAYO SA DEMONYO YAN ………..BASAHIN MO ULIT BACKREAD KA.

Slow Down

Slow Down SDA. May stoning to death din ba kayo?

Yung mangangalunya?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DOON NYO IPUKOL YAN SA MGA NAGBABAWAL NG KARNE AT NAGBABAWAL MAG ASAWA.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais LOGIC LANG EH……………KUNG IBINAWAL SA LEV 11…SANA HINDI NA NAGWIKA NG DEMONYO SA HULING ARAW ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN DIBA? Rey Porcadilla Ignacio NGANGA!!!!!!!!!!

Slow Down

Slow Down Utos kase yan kay moises smile emoticon

Pumapatay din ba kayo? Dapat pinapraktis nyo din yan. Kasama yan sa utos na binigay kay moises smile emoticonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais DI BA Rey Porcadilla Ignacio KALIWANAG DIBA? SA HULING ARAW..NGAYON NA YAN..

KUNG IBINAWAL SA LEV 11…SANA HINDI NA NAGWIKA NG DEMONYO SA HULING ARAW ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN DIBA?

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!
1 Timoteo 4: 1-16
Mga Huwad na Guro
1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

https://armandecastro.wordpress.com/…/bawal-mag-asawa…/

Slow Down

Slow Down Aral ng DEMONYO na yan. Napag iwanan ng panahon pati utak naiwan.See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAG NASAGOT NYO YAN AY PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NAIWAN NA MGA UTAK KASI HINDI KILALA YUONG NAGKATAWANG TAO NA DIYOS NG LUMANG TIPAN NA PINATAY EH

ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!!!!!!!

MATEO 12:8 Sapagkat ang ARAW NG PAMAMAHINGA ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ANAK NG TAO.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio AYON GUSTO NAMAN NA ILIHIS ANG USAPAN DAHIL DI MASAGOT ANG TANONG.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Slow Down

Slow Down Sinusunod nyo pala lahat ng utos kay moises.

Eto pa. Yung asawa ng kapatid mong namatay dapat kukunin mo yung asawa nya na naiwan at magiging asawa mo. See MoreSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio BASA DI MO KILALA MAY-ARI NG SABBATH EH..AT YUONG DUMATING NA NAGLINIS NG PAGKAIN EH ..

ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!!!!!!!See More

Slow Down

Slow Down Nagbibigay din dapat kayo ng ikapu sa lipi ni LeviSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SIGE Rey Porcadilla Ignacio ANO IBABAWAL NA PAGKAIN DITO SA TALATA SIGE NGA SAGOT!!!!!!!!! SA PALAGAY MO SA PANAHON NGAYON ANO ANO MGA IBABAWAL NA YAN?

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

Ben T. Sais

Ben T. Sais MALIWANAG………BABOY, DUGO ETC..ETC…NGANGA!!!!!!!!

Slow Down

Slow Down Ano. May pinatay naba kayo sa pamamagitan ng pagbato ng kasapi nyo na nangalunya?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais BAKA PATI DINUGUAN AYAW NINYO? LINIS NA DIN YAN AT PINAGTALUNAN NA NILA PEDRO YAN NGANGA!!!!!!!!

Na Nang

Na Nang ANG WALANG ALAM, MAGTAN0NG LANG…

WAG MAG GAWA GAWA, AT MAG MARUN0NG…See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Felix Tangan

Felix Tangan Bro Rey Porcadilla Ignacio ayusin mo sagot mo halatang wala kang alam.sa.pinaniniwalaan mo. Wag ganyan bro.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAWAL BA SA AMIN ANG KARNE NG BAKA, KAMBING, TUPA? BAWAL DIN BA SA AMIN ANG MAG ASAWA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PILI PILI LANG SILA BRO Slow Down HANGGA’T MAY MABI-BRAINWASH.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DAMI KO NG TANONG NA DI NYO KAILAN MAN MASASAGOT.See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?
Like · Reply · More · 4 minutes agoSee More
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio BAWAL SA INYO KARNE NG BABOY NGANGA!!!!!!! DINUGUAN NGANGA!!!!! YAN YON SINASABI SA TALATA………NA IPINAGBABAWAL SA HULING ARAW…BASA.

TUTOK SA HULING ARAW!!!!!!!!!!! NGAYON NA YAN…SA PANAHON NATIN.See More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.See Translation

Na Nang

Na Nang hahaha… paan0 yan? kahit masama., maliligtas? hndi yan tungk0l sa pgkain,eh… kaligtasan na yan ng lahat…See Translation

Slow Down

Slow Down Mga SDA basa!

Hebreo 6:1Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios,See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.

BEN REPLY:

STYLE ISLAM..NGANGA!!!

PROPHECY NI ISAIAH YON SYMBOLICAL YON BASA..

IPINALIWANAG KO NA YANG ISAIAH 66 NA YAN DITO

https://armandecastro.wordpress.com/…/clarification-in…/

Slow Down

Slow Down Tigilan na daw yan!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG KARNE NG BABOY AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS SO ARAL NG DIOS ANG SINASABI NAMIN HINDI YAN ARAL NG DIMONYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SA ISAIAH 66 Rey Porcadilla Ignacio SAGOT ANG MGA PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK TIGIL NA KAYO AT DI NAMAN KAYO MAKASAGOT EH. #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PURO KAYO EPAL NA NAGLITERAL NG ISAIAH 66 NGANGA!!!!!

SAGOT Rey Porcadilla Ignacio SA ISAIAH 66 SAGOT ANG MGA PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO HINDI LITERAL ANG HULA NI ISAIAS SA 66?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI PALA DRATING ANG PANGINOON?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ALAM MO PALANG HINDI LETERAL NA BABOY AT DAGA ITO EH SA HALAMANAN EH NGANGA!!!!!!!!!!!

17 Ang sabi ni Yahweh, “Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprusisyon patungo sa mga sagradong hardin, at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DI PALA PAPATAYIN ANG MGA KUMAKAIN NG BABOY DAHIL DI NAMAN LITERAL EH?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO ITONG IKINAKALAT MONG TSISMIS NA ITO?

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.

Ben T. Sais

Ben T. Sais KALINAW NG NAKASULAT BASA..

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 54 mins
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI NABABATAY SA INUMIN AT PAGKAIN ANG PAGPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT NGANGA!!!!!!!!!

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 54 mins
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MABUBUHAY BA ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON?See Translation

Slow Down

Slow Down Sige ikaw ba di mamamatay?

Kase kami mamamatay.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MABUBUHAY BA ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON?

BEN REPLY:

SINAGOT NA KITA BASA..NABABATAY BA SA PAGKAIN AT INUMIN?

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN ANG SALITANG BABOY/See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Si pedro at pablo nga daw eh di ligtas.

Kumain ng karumaldumal.
NyahahahaSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NGANGA!!!!!!!!

Ben T. Sais
Ben T. Sais NASUSULAT:
ROMANS 14:17 Sapagkat ang “PAGPASOK NG TAO“ sa “KAHARIAN NG DIYOS” ay HINDI!!!!! [[NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.
https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-nagpaparumi…/

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA DIOS?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO Rey Porcadilla Ignacio DI BA NASAGOT TANONG MO? NGANGA!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BALIBALIKTARIN MO MAN ANG BIBLIA WALANG SINABI NA PAGKAIN ANG BABOY AYON SA DIOS.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais UNAWAIN NINYO ITO HA?

Mga Taga-Roma 14:13-17

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.

14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito.

15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo.

16 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan:

17 Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.

Ben T. Sais

Ben T. Sais 15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo.

Ben T. Sais

Ben T. Sais LAGAY PA KAYO NG LAGAY NG BABOY EH..NA IKINADADAPA NILA EH..

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.

Ben T. Sais

Ben T. Sais NILINIS NA NGA LAHAT

14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN ANG SALITANG BABOY DIYAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PAGKAIN NGANGA!!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAKULIT KA LANG KAYA NGA SABI KO NASA LEVITICUS 11 ANG BABOY DAHIL TOPIC NOON MGA PAGKAING PWEDENG KAININ O HINDI………SO PAGKAIN PA DIN ANG BABOY.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HIDI NGA PAGKAIN ANG BABOY.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA NILINIS NA ANG LAHAT? SA PANAGINIP LANG YON MANAGINIP KA AT KUMAIN NG HAYOP NA NASA KUMOT HA. WAG YONG NASA PIGGERY #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Ben T. Sais SEE BRACKETED WORDS
MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi saSee More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALA ANG BABOY. TINAPAY MIRON HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA NILINIS NA ANG LAHAT? SA PANAGINIP LANG YON MANAGINIP KA AT KUMAIN NG HAYOP NA NASA KUMOT HA. WAG YONG NASA PIGGERY #HEHEHE

BEN REPLY:

YANG ACTS 10 MGA TAO YAN NGANGA!!!!!!!! DAHIL MAGTUTURO NG HENTIL SI PETER AT SASALUBUNGIN NI CORNELIO ..

28 At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Dios, na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:

Ben T. Sais replied · 3 Replies · 43 mins
Ben T. Sais

Ben T. Sais ISA PA HINDI PANAGINIP YON KUNDI PANGITAIN……. NGANGA!!

ANG PANGITAIN GISING KA…
ANG PANAGINIP TULOG KA…

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TAMA KA ULI. BUTI ALAM MO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais TALAGANG ALAM KO ALANGAN NAMANG SUMAGOT AKO DITO NG HINDI KO NALALAMAN NA KATULAD MONG SINUNGALING.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ALAM MO BA TALAGA? SAAN MABASA NA PAGKAIN ANG BABOY GINGA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais SEE BRACKETED WORDS SA PANGITAIN NI PEDRO Rey Porcadilla Ignacio

YANG ACTS 10 MGA TAO YAN NGANGA!!!!!!!! DAHIL MAGTUTURO NG HENTIL SI PETER AT SASALUBUNGIN NI CORNELIO ..

28 At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Dios, [[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]

YAN ANG GINAGAWA NINYO NGAYON MGA HUWAD NA MANGANGARAL YAANG MAY BRACKET!!!

Felix Tangan

Felix Tangan Nyahaha wag ng magpumilit bro. ReySee Translation

Unlike · Reply · 1 ·