YEHUSHUA/JESUS WHICH SAY TO JOHN TO WRITE THE BOOK OF THE REVELATION!!

TANDAAN NINYO SI YEHUSHUA/JESUS NA NAGPAPASULAT SA AKLAT NG REVELATION!!

MULA SA DIYOS MY 7 ESPIRITU (1 LANG SA ZAC 4:10)

REVELATION 1:4 Buhat kay Juan —
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
MULA sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN, at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG(7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:11
11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7
IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5),
at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

[[[IGLESIA NG SMIRNA – NAMATAY AT NABUHAY ]]]

REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA
(SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]

[[[IGLESIA NG SARDIS – May-ari ng 7 Espiritu]]]

REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.

TANDAAN NINYO SMIRNA AT SARDIS AT LAODICIA SI SIYA NAWA THE NAME AMEN!

REVEELATION 3:14
14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay SINASABI ng
[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:
SINASABI NG “SIYA NAWA”

nasa REEVELATION 22:20-21 YAN LAST VERSES NG BIBLIA SI JESUS MISMO HININITAY NG LAHAT NG DARATING

THE COMPLETE LIST OF GENEALOGY OF THE FIRST BORN SON FROM ADAN TO JESUS IF ADAM and EVE IS 9o FEET ACCORDING TO ISLAM WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?THESE ARE THE COMPLETE LIST OF GENEALOGY OF FIRST BORN SON FROM ADAM TO JESUS

IF ADAN IS 90 FEET WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?

GENESIS 5:1-32 ADAM TO NOAH TO SHEM MGA ANAK NA PANGANAY HAKHAKHAK

Genesis 5 King James Version (KJV)

5 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth:

4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:

8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:

11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel:

13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:

14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:

17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:

20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech.

26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:

27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:

29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed.

30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:

31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.

32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

SHEM TO ABRAHAM

Genesis 10:1-32 King James Version (KJV)
1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.

2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.

4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.

9 He was a mighty hunter before the Lord: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the Lord.

10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.

13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth,

16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,

17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.

19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.

20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.

21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.

22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and [[[ARPAHAXAD]]]{, and Lud, and Aram.

23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.

24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.

25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.

26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,

28 And Obal, and Abimael, and Sheba,

29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.

30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.

31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.

32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

GENESIS 11:10-32 ARPHAXAD TO ABRAHAM

10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:

11 And Shem lived after he begat [[ARPHAXAD]] five hundred years, and begat sons and daughters.

12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:

13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.

14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:

15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.

16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:

17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.

18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:

19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.

20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:

21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.

22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:

23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.

24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:

25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.

26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.

28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.

29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.

30 But Sarai was barren; she had no child.

31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.

32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

ABRAHAM TO JESUS
THEN MATHHEW 1:1-25 is 14 x 3 GENERATIONS ABRAHAM TO JESUS

PAUL A PHARISEE BEFORE NOW HE IS PATRIPASSIANISM BELIEF READ ALSO OH GENERATION OF VIPERS KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!!

PATRIPASSIANISM NA ANG BELIEF NG MGA ALAGAD NI CRISTO NA WALA AMA NYO NA APOSTOL SA NT SA AKLAT NG ACTS KAYA INUSIG NI PABLO ANG IGLESIA NG DIYOS KASAMA MGA 12 ALAGAD DAHIL SA BAGONG PANGALAN NA YAN COMMON SENSE KUNG DIYOS NI MOSES IPINAKILALA NI PEDRO AT PABLO WALA NA SANANG KAGULUHAN SA PATUNGKOL SA DIYOS SA AKLAT NG GAWA.

GALACIA 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang NAKARAANG PANAHON sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios. (IGLESIA NI \YEHUSHUA/JESUS)

ACTS 9:5-6 SAULO SAULO BAKIT MO AKO INUUSIG SINO PO KAYO PANGINOON!!!!!!????? AKO SI JESUS ANG IYONG INUUSIG
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!! MAGSIPAGSISI NA KAYO SA INYONG MGA KASALANAN KUNG ANG PAKILALA NI PABLO AY DIYOS NI MOSES WALA NA SANANG GULO SA ACTS DAHIL YON ANG DATING DIYOS NI PABLO BASAHI NINYO ANG SILAKBO NG GALIT NI PABLO AT PAANO SIYA NAGBAGO NG PANINIWALA PATUNGKOL SA DIYOS MGA MANGMANG NG KASULATAN.

ACTS 9:1-6
1 Datapuwa’t si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote, 

2 At humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya’y makasumpong ng sinoman sa mga nasa Daan, maging mga lalake o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem. 

3 At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari na siya’y malapit sa Damasco: at pagdaka’y nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit: 

4 At siya’y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniya’y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig? 

5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako’y si Jesus na iyong pinaguusig:
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG MAGSIPAGBAGO NA KAYO NG ISIP MGA BINULAG NA KAYO NG INYONG AMANG SI SATANAS JOHN 8:44
HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO KAY YEHUSHUA MISMO

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y 
hindi kathang TAO.
12 Hindi ko ito tinanggap
mula sa TAO, 
at hindi rin itinuro sa
akin ng sinumang TAO.

Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG HINDI NYO KILALA SI PABLO NA ISRAELITA NA LIPI NI BENJAMIN SA ROMA 11:1 NA MAHIGPIT NA PINATUTUPAD ANG DIYOS NILA NI MOISES ANO NANGYARI BAKIT SIYA NAGPALIT NG DIYOS AT PANINIWALA?

ACTS 8:1-5 AFTER MAPATAY SI ESTEBAN

1 At si Saulo ay sumangayon sa kaniyang pagkamatay. At nang araw na yao’y nangyari ang isang malaking paguusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem; at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. 

2 At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya’y tinangisan ng di kawasa. 
GAANO KASAMA SI PABLO/SAULO SA PAGPAPATUPAD NG DIYOS NI MOSES?

3 Datapuwa’t pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalake’t mga babae, at sila’y ipinapasok sa bilangguan. 

4 Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 
5 At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG SI PABLO AY NAG-ARAL KAY GAMALIEL NA NAGTUTURO NG KATURUAN NI MOSES BAKIT NABAGO ANG DIYOS NIYA BILANG ISRAELITA ROMA 11:1? SI GAMALIEL AY ISANG FARISEO.

Mga Gawa 22:3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

3 Ako’y Judio, na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapuwa’t pinapagaral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa’y masikap tungkol sa Dios, na gaya ninyong lahat ngayon:

BAKIT SI CRISTO NA IPINANGANGARAL NIYA?

Mga Gawa 5:34 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

34 Datapuwa’t nagtindig sa Sanedrin ang isang FARISEO, na nagngangalang GANALIEL, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan, at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao.
PARISEO=ISANG PANGKAT NG MGA JUDIO NG PANAHON NI JESUS, SILA’Y MAHIGPIT SA PAGSUNOD SA KAUTUSAN NI MOSES AT SA MGA ALITUNTUNING IDINAGDAG DITO. 

Source: MBB page 326

SADUSEO=MALIIT NA SAMAHAN NG MGA JUDIO NA KARAMIHAN AY SASERDOTE ANG UNANG LIMANG AKLAT LAMANG NG MATANDANG TIPAN ANG KANILANG PINANINIWALAAN.

Source: MBB page 327


FARISEO SI PABLO/PAUL A PHARISEE

ACTS 23:6 LAHI NG ULUPONG BASA

Datapuwa’t nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba’y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, ako’y Fariseo, anak ng mga Fariseo: ako’y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Filipos 3:5

Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

MATTHEW 12:33-35 

33 O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.
34 Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.

35 Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.


FACEBOOK GROUP CHAT

REST IN PEACE (R.I.P) GALACIA 2:20 & LIFT UP YOUR HANDS TO GOD LYRICS

THE REAL MEANING OF “REST IN PEACE” GALACIA 2:10Requiescat in pace “Rest in peace”

EXODUS 33:14 At kaniyang sinabi, Ako’y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ROMA 7:9
At nang isang panahon ako’y nabubuhay na walang kautusan: datapuwa’t nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako’y namatay;

GALACIA 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

2 CORINTO 5:15
At siya’y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay.

ROMA 14:9
Sapagka’t dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya’y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay.

ROMA 6:6
Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sakrus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan;

GALACIA 2:10
Ako’y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon salaman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito’y saAnak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.

GALACIA 3:1
Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na saharapan ng inyong mga mata’y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag?

GALACIA 6:14
Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao’y ang sanglibutan ay napakosa krus sa ganang akin, at ako’y sa sanglibutan.

ROMA 8:34
Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.

REVELATION 1:18
18 At ang Nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.

REVELATION 2:8

8 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:

LIFT UP YOUR HANDS TO GOD!

Life is not at all that bad my friend, mmm….

If you believe in yourself

If you believe there’s someone

Who walks through life with you

You’ll never be alone

Just learn to reach out

And open your heart

Lift up your hands to God

And He’ll show you the way


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


When you feel the world is tumbling down on you

And you have no one that you can hold on to

Just face the rising sun and you’ll see hope

And there’s no need to run

Lift up your hands to God

And He’ll make you feel alright


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


Come to Me and I will give you rest


https://youtu.be/OT0DD7XsDzA

ROMAN CATHOLIC ARE ALSO BASED IN MOON GOD

READ HERE THE EXACT DATE OF DAY OF PASCH

MEDITATIONS OF THE HOLY WEEK VIDEO KAYO NA ANG HUMUSGA SA RELATIVE NG ISLAM MOON GOD ROMAN CATHOLIC WHO BUILD OUR WORLD IN CHAOS KAYA MAGSIPAGBAGO NA KAYO PARE PAREHO KAYONG NASA KULTO
ANO SABI NI MOST REVEREND SOCRATES VILLEGAS basa …
(5:45min)BROTHER AND SISTER HAVE YOU EVER ASKED? WHY EASTER SUNDAY KEEP ON CHANGING BECAUSE IT IS NOT BASE IN OUR REGULAR CALENDAR BUT BASE IN LUNAR CALENDAR THE LUNAR CALENDAR IS BASE ON THE BEHAVIOR OF THE MOON (TIME 6:09min) NOW IS EASTER SUNDAY DETERMINED TO FORMULIZED THIS IT IS THE FIRST SUNDAY AFTER THE FIRST FULL MOON AFTER THE VERNAL (SPRING) EQUINOX SO PAGKATAPOS PO NG MARCH 21 YOU HAVE THE FULL MOON AN EASTER SUNDAY IT IS VERY STRANGE THAT EASTER SUNDAY IS DETERMINED BY THE MOON (6:33) BECAUSE SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS LUNATIC SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS MOONSTRACK SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON BEHAVE STRANGELY (6:45) AND IF YOU LOOK AT IT BROTHER AND SISTERS IT FEELS LIKE ITS LOOK LIKE JESUS DISOBEY HIS MOTHER AND SLEPT UNDER THE MOON LIIGHT AND WHEN HE WOKE UP HE SAW US AND MOONSTRUCK HE FELL IN LOVE WITH US AND DID SO MANY [[[CRAZY]]] THINGS TO SHOW US HOW MUCH HE LOVE US, ON EASTER SUNDAY BROTHER IN SISTERS I’LL TELL YOU JESUS IS MOONSTRUCK WITH YOU AND JESUS WILL NOT GET TIRED IN DOING [CRAZY] THINGS FOR YOU WHY? BECAUSE YOU ARE LOVE …

THE DAY OF PASCH is in 14th day of ABIB/NISAN IN HEBREW CALENDAR + RESSURRECTION

IF PETER HAVE BEEN IN ROME WHT THERE IS NO WORD PETER IN THE BOOK OF ROME?

THE BIOLOGICAL BEOTHERS OF JESUS 

THE WOMAN GIVING BIRTH FIGURATIVE JERUSLAEM IN REVELATION IS NOT MARY

CODE NAME BABYLON WORSE PROPHECIES

THE BRIDE WOMAN OF LAMB IN THE BOOK OF REVELATION IS GOD YEHUSHUA CHOSEN PEOPLE

CONSPIRACY OF DIANA AND THE STON FALLING FROM THE SKY

THE INVERTED CROSS

ANG ADAN NG ISLAM TINUKSO SI EBA HAKHAKHAKHAK BY HIDA TAHIR

ADAN IN ISLAM

By HIDA TAHIR
NILAGYAN NI SALAM MALAS NG NOTE NA KAPITAL,LETTERS AT BRACKET ANG MGA MALI
Ang Kwento Tungkol Kay Propeta Adan (Adam)
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagwika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, [[[[Ako ay maglalagay ng Khalifah ]]]]](sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo, at (habang) kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa Inyong Banal (na Pangalan)?” Siya (Allah) ay nag wika: “Nababatid Ko ang hindi ninyo nalalaman:”.
ITINURI?

At [[[[itinuri]]]]]] Niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang [[[[mga ito]]]]] sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.”

Sila (mga anghel) ay nagsabi: [[[[“Luwalhatiin Kayo! ]]]]] Kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro Ninyo sa amin: sa katotohanan Kayo lamang ang may Ganap na Kaalaman at Karunungan.”

Siya (Allah) ay nagwika: [[[[“O Adan! Sabahin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan.” ]]]]] At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na batid Ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli?”

At Kami ay nagwika: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain kayo rito ng mga masaganang bagay (saan man at kailanman) ninyo naisin, datapuwat huwag ninyo[[[[lapitan ang punong ito]]]], baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.

Nguni’t (hindi naglaon) ay nagawa ni Satanas na sila ay makalabas (sa katayuan ng katahimikan) na kanilang kinalalagyan. At [[[[[Kami (Allah) ]]]]]ay nagwika: “Magsibaba kayong lahat (sa lupa), na kayo ay magkaaway (may pagkagalit sa bawat isa). At ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan.”
ILAN BA SI ADAN BAKIT NAGING KAMI?

[[[[[At si Adan ay tumanggap ng mga Salita (Kapahayagan) mula sa kanyang Panginoon at Siya (ang kanyang Panginoon) ay nagpatawad sa kanya (tumanggap [[[[kami]]]] sa kanya ng pagsisi). ]]]] Katotohanang Siya ay lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.
KADAMI NI ALLAH “KAMI” HAKHAKHAK 

[[[[Kami (Allah]]]]) ay nagwika: [[[[[“Magsibaba kayong lahat mula rito (Paraiso)]]]]], at kailanma’t may dumatal sa inyo na patnubay mula sa Akin; at sinumang sumunod sa Aking patnubay, ay walang dapat pangambahan, at hindi magkakaroon ng kalumbayan.” (Qur’an 2:30-39).
BAKIT KADAMI NI ADAN AMANG ADAN PAGKATAPOS MAY AMANG ADAN PA?

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika; At Katiyakang [[[[Aming ]]]] nilikha [[[[[kayo (ang inyong amang si Adan), at pagkatapos ay amang si Adan)]]]], at pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal na hubog ng tao), at pagkatapos ay aming winika sa mga anghel, [[[[“Magpatirapa kayo kay Adan”,]]]]]] at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang Jinn na nasa lipon ng mga anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpatirapa.

Si (Allah) ay nagwika: “Ano ang humadlang sa iyo (O Iblis) upang ikaw ay magpatirapa, nang ikaw ay aking pinag-utusan?”
SI SATANAS NILIKHA SA APOY SI ADAN SA PUTIK

Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya (Adan), ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan). Ay Inyong nilikha mula sa malagkit na putik”.
Si (Allah) ay nagwika: “Bumaba ka (O Iblis) mula rito (sa Paraiso), hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito; lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”

Si (Iblis) ay nagsabi: “Ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay ibabangon (alalong baga, [[[[ang araw ng Muling pagkabuhay)”]]]]

Si (Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.

Si (Iblis) ay nagsabi: “Sapagkat ako ay Inyong iniligaw, katotohanang ako ay haharang sa kanila ([mga tao], tungo) sa Inyong Matuwid na Landas. At ako ay tutungo sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi (upang sila ay hadlangan sa Inyong Landas). At hindi Ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat (alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa Inyo).”

Si (Allah) ay nagwika (kay Iblis): “Lumayas ka rito (sa Paraiso) na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sinuman sa kanila (sangkatauhan) ang sumunod sa iyo, kung gayon, katotohanang Aking pupunuin ang Impeyerno (sa pamamagitan) ninyong lahat.”

At, O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso, at kumain kayo rito kung (anao) ang kapwa ninyo maibigan, at huwag ninyong lapitan ang punong ito, upang hindi kayo (kapwa) mapabilang sa Zalimun (mga tao na walang katarunngan at mapaggawa ng kamalian).”

At si Satanas ay bumulong sa kanilang dalawa (na sila ay kumain ng bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila) upang (kung sila ay magkasala ay) malantad sa kanila kung ano ang kanila ay nakalingid na maslelang bahagi (ng kanilang katawan noon); siya ay nagsabi: Ang inyong panginoon ay hindi nagbawal sa inyo ng punong kahoy na ito maliban (sakadahilanang) baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang kamatayan.”.

At siya (Satanas) ay nanumpa (sa Ngalan ni Allah) sa kanilang dalawa (na nagsabi): “Katotohanang ako ay [[[[matatapat]]]] na tagapayo sa inyong dalawa.”

Kayat Kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang. At nang kanilang matikman ang (bunga) ng punong kahoy, yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan (maselang bahagi ng katawan) ay nagging lantad sa kanila), at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halaman sa kanilang kahihiyan). At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila (na nagsabi):[[[[ “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangusap sa inyo na: “Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway?”.]]]]

Sila ay nagsabi: “Aming Panginnoon! Aming ipinariwara [[[an gaming sarili]]]]. Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo iagagawad sa ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” (Si Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay [[[[kaway]]]] sa isat-isa (alalong baga,kaaway nina Adan at Eba si Satanas). Ang kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa natatakdang panahon.”

Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay at doon kayo ay mamamatay, at mula roon ay muling ilalabas (alalong baga, ang muling pagkabuhay). (Qur’an 7:11-25)

NAULIT SA ITAAS

Isipin nating kung paano si Allah (Suhanawataallah) magpasya ng gawin niya si Adan: Sinabi Niya at Ipinag-utos niya sa mga anghel na mag patirapa sa kanya (Adan). Hindi manlamang tinanong (sa mga anghel) ang kanilang mga pananaw (opinyon) o kaya ang kanilang payo, pagkat Siya ang Pinakamatas sa lahat Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, Ako ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo?” (Qur’an 2:30).
May [[[mga tradisyon ]] matatagal na ang mga anghel bago paman nilikha si Adan (pbuh). Ayon kay Ibn Qatadah, sinabi niya na ang mga anghel ay binagyan ng impormasyon tungkol sa paglikha kay Adan (pbuh) at mga lahi ng Jinn ng namuhay bago paman kay Adan (pbuh). Si Abdullah Ibn Umar ( isa sa mga Shahaba ni Propeta Muhammad) ay nagsabi na ang mga Jinn ay nanirahan na sa lupa ng[[[[[ 2000 taon bago paman kay Adan (pbuh) at dumanak na ng dugo dito sa lupa. ]]]]] Dahil doon si Allah (Suhanawataallah) ay nag padala ng mga Kawal ng Anghel upang mag tataboy sakanila sa ilalim ng dagat.

 

MAY ADVISER PA SUMUSULAT NG HADITH HAKAHAKHAKHAK

Si [[Ibn Abi Hatim ay nag salaysay sa patnubay ni Ali Jafar Al Baqer]]] na ang mga anghel ay napag-alaman na ang mga tao maninirahan na maghahasik ng kabuktutan at dadanak ng dugo dito sa ibabaw ng lupa.

Kung totoo man o hindi ang tradisyon ito ay mangyayari, ang mga anghel ay napag-alaman nila na si Allah (Suhanawataallah) ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan,kapalit.kahalili) sa kalupaan. [[[Si Allah (Suhanawataallah) ay nagpahayag na kanyang lilikhain ang tao na galling sa putik, at ito kanyang ihuhulma at hihipan ang kanyang ispiritu at ang mga anghel ay mag papatirapa sa Kanya ( Adan).]]
LUPANG IBA IIBA KULAY

Si Abi Musa al Sha’arai ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah (Suhanawataallah) ay nilikha si Adan sa pamamagitan ng sandakot na alikabok na kanyang inipon mag mula sa bawat sulok ng kalupaan. Kaya ang lahi si Adan (pbuh) ay nilikha sa pamamagitan ng komposisyon bawat kalupaan. Dahil doon kaya ang sankatauhan ay may ibat-ibat kulay puti, pula,itim at madidilaw, meron sa atin mababait at masasama, kaginhawaan at dalamhati, at kung ano ano pang dumarating sa atin.” ( Sahih al Bukhari).
LUPA NAGSASALITA KAY ANGHEL JIBRIL HAKHAKHAKHAK

Si Ibn Masud at ang ibang mga shahaba ng Propeta (pbuh) ay nagsabi na si Allah (Suhanawataallah) ay sinugo si Gabriel (Jibreel) sa lupa upang pag-utusan kumuha ng ibat-ibang klase ng putik sa lupa. Ang[[[[[ Kalupaan ay nagsabi ]]]] (kay angel Gabriel): Ako ay humihingi ng kanlungan mula Kay Allah (Suhanawataallah) sa [[[[pagbawas mo sa aking kabuuan]]]] at [[[[pag bawas mo sa akin anyo]]]”. At si Anghel Gabriel (Jibreel) ay nag balik ng [[[[walang dala ]]] at nagsabi kay Allah (Suhanawataallah) : “[[O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]

Kaya si Anghel Mikael (Micheal) sa parehong utos na ipinatupad Niya kay anghel Gabriel (Jibreel) ay tumalima at nagbalik at sakanyang pagbabalik ay nagwika: [[[[“O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]]

Kaya sinugo ni Allah (subhanawataallah) ang Anghel ng Kamatayan, at ang kalupaan ay muling humingi ng kanlungan mula kay Allah at ang anghel (anghel ng Kamatayan) ay nagsabi: Ako din ay humihingi ng [[[kalungan]]] mula Kay Allah (Subhanawataalah) sa akin pagbabalik ng [[[[walang dala]]]] putik mula sayo (kalupaan). Kaya siya ay kumuha ng putik mula sa mukha ng kalupaan at pinaghalo niya ito. Siya ay hindi kumuha ng isang klase lamang sa iisang lugar kundi minabuti niyang kumuha ng ibat-ibang kulay puti,pula at itim na putik sa bawat lugar ng kalupaan.
Ang anghel ng Kamatayan ay pumanaog sa langit dala ang mga ito, Si Allah (Subhanawataallah) ay nilubog ang putik sa tubig haggang maging malagkit ito. (Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel “Katotohanang Ako ay nilikha ng tao mula sa malagkit na putik”. Nang aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya “bilang paggalang at pagsunod sa Aking kautusan”(Qur’an 38:71-72).
40 TAONG PUTIK BAGO NAGING TAO DINADAANAN NI SATANAS AT SINASAMPAL NA TUNOG PALAYOK(BANGA) HAKHAKAHKHAK

Kaya si Allah (Suhanawataallah) ay hinubog si Adan bilang tao, ngunit siya (Adan) ay [[[nagging]]] hugis putik ng apatnapung (40) taon bago paman [[[nagging]]] tao. Ang lahat ng Anghel ay dinadaan-daanan siya (Adan). Sila (mga anghel) ay may takot sa kanilang nakita, at si Iblis ang isa sa mga ito na may malaking takot. Siya (Iblis) ay lagging dinadaan-daanan niya (ang hugis putik ni Adan) na [[[[[sinasampal at ang tunog nito ay animoy palayok]]]. “At nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa malambot na putik na tulad (ng gamit) na palayok” (Qur’an 55:15).
KALILIKHA PA LANG KAY ADAN MAY KASALANAN NA PINATAWAD NA HAKHAKHAKHAK MALAPIT PA LANG ESPIRITU SA ULO NABAHIN NA ATA NG ANG ESPRITU UMABOT NAMAN SA MATA NAPATITIG SA MGA PRUTAS NG ANG ESPIRITU UMABOT SA TIYAN NAKARAMDAM NG PAGKAGUTOM KUMUKUHA NA NG PRUTAS BAGO DUMATING ESPIRITU SA BINTI KAYA ANG TAO NILIKHA NA NAGMAMADALI!! HAKHAKHAKHAK

At nang malapit na ang takdang oras upang ibigay ang ispiritu ni Adam (pbuh), (Ipagbadya) Siya (Allah) ay nag-utos: “ Kapag Aking hinipan at bigyan Ispiritu si Adan Kayo (Mga anghel) ay maypatirapa sa Kanya (Adan).”Si Allah (subhanawataallah) ay hinipan at binigyan ispiritu ni Adan (pbuh), At nang ang [[[[hinga ay malapit na sa Kanyang ulo si Adan (pbuh) ay nabahing]]] . At ang lahat ng mga anghel ay nagsabi “Sabihin mo (Adan) ang lahat ng papuri ay para lang kay Allah” (Alhamdullilah!). At ito ay inulit ni Adan: “Alhamdulillah!” At si Allah ay nagsabi sa Kanya: [[[[“Ang Iyong Panginoon ay nagpapatawad sa iyo”.]]]] At .nang ang ispiritu ay umabot sa kanyang mga mata, Si Adan ay napatitig sa mga prutas na makikita sa paraiso, At nang itoy (ispiritu) umabot na sa kanyang tiyan si Adan ay nakaramdam ng pagkagutom. Siya (Adan) ay dali-daling na nakumuha ng mga prutas na makakain bago paman dumating ang ispiritu niya haggang Sakanyang mga binti. Kaya si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: “Äng tao ay nilikha na nagmamadali” (Qurán 21:37). 
 Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama. Maliban kay Iblis (Si Satanas)- siya ay tumangi na magpatirapa (Qurán 15:30:31).

 

DITO UNANG DAAN NG ESPIRITU MATA TAPOS SA ILONG SA ITAAS SA ULO MALAPIT PA LANG SAKA BUMAHIN CONTRADICTION AT MAY KASALANAN NA KAAGAD HAKHAKAHAKAHK

Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah ay nilikha si Adam mula sa alikabok at hinalo Niya ito hanggang sa ito ay maging malagkit na putik, at pagkatapos ito ay hinubog ni Allah (Subhanawataallah). At pagkatapos noon ay iniwan ito upang tumigas naparang palayok. Si Iblis ay lagging dinadaan-daanan Siya (Adan) na animoy nangungusap na sinasabing“Ikaw ay nilikha na may malaking layunin” At pagkatapos noon si Allah (Subhanawataallah) ay hiningahan ito (Adan) upang ibigay ang [[[Kanyang ispiritu]]]. Ang [[[[[[]unang daan ng ispiritu ay mula sa kanya mga mata at kasunod ay sa ilong. ]]] [[[Siya (Adan) ay napabahing At si Allah ay nagsabi: Ang iyong diyos ay nagpapatawad sa iyo, O Adan! ]]]] (Siya ay inutusan) Magpunta ka sa mga Anghel at itanong mo kung ano ang sasabihin nila sa iyo! Kayat si Adan (pbuh) ay tumalima at binati niya ito “At ang mga anghel ay nagsabi: Kapayapaan sayo mula sa awa at pagpapala ni Allah” (Assallahmualaykum) Si Allah ay nagsabi: “Ito ang iyong pagbati at maging sa iyong saling lahi.” (Sahih al Bukhari.)
WALANG ASAWA SI ADAN NAGPALABAS MULA SA HIMAYMAY NI ADAN NG KANYANG MGA ANAK AT KAANAK 

Si Allah (Sububhanawataallah) ay pinahayag: “At (gunitain) nang ang iyong Panginoon ay [[[[nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak –anakan, ]]] at giniwa sila na sumaksi sa kanilang sarili, (na [si Allah] ay nagsabi sa kanila): “Hindi baga Ako ang inyong Panginoon?” Sila ay nagsabi : “Oo! Kami ay sumasaksi” (marahil) baka kayo ay magsabi sa [[[Araw ng muling Pagkabuhay: ]] “Katotohanang kami ay hindi nakakaalam nito”. “ O baka inyong sabihin: “Yaong lamang aming mga ninuno )noong panahong sinauna) ang tumatangkilik sa iba pa bilang mga katambal (sa pagsamba) kay Allah, at kami (lamang) ay kanilang mga saling –lahi pagkaraan nila; Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng Al-Batil (alalong baga, ang pagsamba sa diyus-diyosan), paggawa ng krimen at kasalanan, panininikluhod sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah)?”.

Sa ganiton Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) sa masusing paraan upang saila ay magbalik (sa Katotohanan). (Qur’an 7:172-174).
SEE KAY ADAN PA LANG NABANGGIT NA SILA NOAH, ABRAHAM AT MOSES AT HESUS NA ANAK NI MARIA HAKHAKHAKHAK

Ang Lahi ni Adan ay nagsabi: “O Panginoon, kami ay sumusumpa na walang ibang Diyos kundi Ikaw na aming Panginoon; Walang ibang diyos kundi ikaw Allah. Si Allah (Subhanawataallah) ay tinaas ang kanilang Amang si Adan, at siya (Adan) ay tumingin sakanila (kanyang mga lahi) at Kanyang (Adan) nakita kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap, at kung sino ang maymagandang anyo at kung sino ang hindi. Si Adan ay nagsabi: “ O Allah! Ako ay humiling mula sa iyo na maging pantaypantay sana ang iyong mga alipin. Ngunit si Allah (Subhanawataalah) ay tumugon: “Gusto ko ako ay [[lagging]] pinapasalamatan” At nakita ni Adan (pbuh) na animoy lampara ang Propeta sa [[ gita ]] ng kanyang lahi.

Ang Dakilang Allah ay nagpahayag: “(At alalahanin) nang Aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo (O Muhammad), at mula kay Noah, Abraham, Moises at Hesus na anak ni Maria; hiningi Namin sa kanila ang isang sagradong Kasunduan.” (Qur’an 33:7).
SI MUHAMMAD NA ITO HINDI NA SI ADAN BAKA MALITO PA KAYAO HAKHAKHAK

Sa ibang Aya si Allah (Subhanawataallah) ay nag pahayag: “Kaya’t ituon mo ( O Muhammad) ang iyong mukha (alalong baga,ang iyong sarili) tungo sa Pananampalataya (na dalisay,ang Islam) na nahihilig sa katotohanan.(Kumapit at manatili ka) sa Fithrah (ang likas na damdamin na paniniwala at pagsamba sa tanging Isa at Panginoon) ni Allah, na sa gayunding (konsepto) nito (Fitrah) ay Kanyang nilikha ang (lahat) ang mga tao .Walang anumang pagbabago ang marapat (na mangyari) sa Khalq-illah (alalong baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang Fitrah sa loob ng pananampalataya, Islam). Ito ang Tuwid na Pananampalataya, datampuwa’t ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman.” (Qur’an 30:30).
MAY IBA PANG VERSION O BERSYON SI ALLAH HAKHAKHAK BASA KAYA PALA MAY AMOY ISLAM HAKHAKHAK PATI AMOY BINANGGIT NA NYAHAHAHAHA

Ayon sa [[[[[ibang bersiyon ng storya ]]]]] ay sinalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ay kumuha ng sandakot na alikabok sa ibat-ibang parte ng mundo sa kalupaan at ito Kanyang hinalo na ibat ibang kulay, puti, itim, dilaw at pula. Ito ang naging dahilan kaya ang tao ang saling lahi ay ipinanganak na ibat-ibang kulay. At ngang si Allah (Subhanawataallah) ay hinalo ang alikabok sa tubig, ito’y naging animoy palayok na kawangis. [[[[Ito’y pinahilab at nag karoon ng amoy]]]. Si Iblis ay padaan-daan sa Kanya (Adan), nag-iisip kung ano ang gagawin sa anyong hugis putik. Mula sa putik ay nilikha ni Allah (Subhanawataallah) si Adan (pbuh). Siya (Allah) ay hinubog si Adan (Pbuh) sa pamamagitan ng kanya mga kamay at hinipan at ang kanyang (Adan) ispiritu at ito ay umanib sa Kanyang katawan. Ang Katawan ni Adan (pbuh) ay nangatog ng ang buhay ay itanim sa Kanya. Katotohanang kung Siya ay magnais (na gumawa) ng isang bagay, ang Kanyang pag-uutos lamang ay: “ Mangyari nga” At ito ay magaganap. ! (Qur’an 36:82).
HESUS AT ADAN NA ITO KAHALINTULAD HAKHAKHAKHAK SI JESUS NAGING PUTIK NG 40 DAYS AT SINAMPALSAMPAL NI SATANAS SA ITAAAS HAKHAKHAK

Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: Katotohanan, ang [[[kahalintulad ni Hesus]] sa palikha sa kanya ni Allah (Subhanawataallah) ay kay Adan (pbuh). Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at (Kanyang) winika sa kanya: “Mangyari nga!” At siya ay nilikha. (Qur’an 3:59).
NG DUMILAT SA ITAAAS (QURAN 21:37) ANG NAKITA PRUTAS HAKHAKHAK AT NGAMADALING KUMAIN NGAYON NG IDILAT ANG NAKITA NAGPAPATIRAPANG ANGHEL

Si Adan (pbuh) ng [[[[imulat ang Kanyang mga mata at nakita niya ang mga Anghel na nagpapatirapa ]]] sa Kanya maliban sa isa na dikalayuan ang distansya mula sa Kanya ay hindi Niya kilala ang pangalan nito. Si Iblis ay nakatayo kahanay ng mga Anghel na inutusan magpatirapa sa Kanya (Adan). Ngunit Siya (Iblis) ay [[[hindi kabilang sa mga lahi ng mga Anghel]]]. Siya ay isang Jinn , at magkagayon nadapat na siya (Iblis) ay pinaka mababa maliban sa mga Anghel. [[[[[Ang pinakamalinaw [[s autos ]] na magpatirapa sila kay Adan (pbuh) upang magbigay galang at hindi upang sambahin ng mga Anghel si Adan (pbuh). Ang pagpapatirapa na pagsamba ay ginagawa lamang kay Allah (Subhanawataallah).]]]]
KANINA LUPANG IBA IBA KULAY NGAYON LUPANG MAITIM NA LANG HAKHAKHAKHAK

Ang Pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay isinalaysay ang istorya ni Iblis ng ito’y tumangging mag patirapa mula kay Adan (pbuh): At (alalahanin) nang ang inyong Panginoon ay nangusap sa mga [[Anhel]]] : “ Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa putik , mula sa [[[maitim]]] at madulas na lupa. “Kaya’t kapag ito ay Aking natapos nang ganap, at (matapos na) Aking maihinga sa kanya (Adan) ang kaluluwa an Aking nilikha at magpatirapa sa kanya (bilang paggalang at hindi pagsamba).” “Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama”. “Maliban kay Iblis (Si Satanas),-siya ay tumanggi an magpatirapa. “Siya (Allah) ay nagwika: “O Iblis! Ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpapatirapa?”. “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Hindi ako dapat magpatirapa sa putik, mula sa hinubog an [[[maitim]]] at madulas an lupa.” “Siya (Allah) ay nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay Rajim ( isang isinumpa o itinaboy)”. “At katotohanang ang sumpa ay sasaiyo hanggang sa Araw ng paghuhukom ( alalong baga, ang Araw ng pagkabuhay).” (Qur’an 15:28-35).
MAY VERSION NA NAMAN SI ALLAH, KAYO TAPOS ADAN LANG HAKHAKHAKHAK

Sa [[[ibang aya]]] ang pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay nagsalaysay: At katiyakang Aming nilikha [[[kayo (ang inyong amang si Adan)]] at pagkatapos ay Aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal an hubog ng tao), at pagkatapos ay Aming winika sa mga[[ Anhel]] “Magpatirapa kayo kay Adan”,at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang jinn na nasa lipon ng mga Anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpapatirapa. “(Si Allah) ay nagwika : “ Ano ang humahadlang sa iyo ( O Iblis) upang ikaw ay hindi magpatirapa, nang ikaw ay Aking pinagutusan?” Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na masmabuti kaysa sa kanya (Adan), [[[[ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan) ay Inyong lamang nilikha mula sa malagkit [[an]] putik.” ]]](Si Allah) ay nagwika: “ Bumaba kayo ka ( O Iblis ) mula rito (sa paraiso), hindi marapat sa iyo an ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”(Si Iblis) ay nagsabi: “Ako ay Inyong bigyan ng palugit haggang sa Araw na sila ay ibabangon ( alalong baga, ang Araw ng muling Pagkabuhay.)” (Si Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.(Qur’an 7:11-15).
ETO NA MGA QURAYSH JINN NA MAY CONCLUSION HAKHAKHAKHAK

Si [[[Ibn Jarir ]]]ay nag ulat na ayon kay Muhammad [[[Ibn Sirin]] ay nagsabi ayon sa kanyang [[[konklusyon ]]] nasa makatuwid ay[[[[ si Iblis ang dahilan ng Pagsamba sa Araw at Buwan ayon sa kanyang pamamagitan.]]]]]Ito ang dahilan kaya si Iblis ay ikinukumpara niya Ang Kanyang sarila kay Adan (pbuh). Siya (Iblis) ay naniniwala na siya ay mas higit na dapat parangalan kaysa kay Adan (pbuh). Kaya siya ay hindi lumahok sa pagpapatirapa (kay Adan) kahit kay Allah (Subhanawataallah) na nag utos sa Kanya, at gayundin an iniutus sa mga anghel. At sa ating gawing paghahambing si Iblis ay masasabing isang hambog. Sa katotohanang ang putik ay mas mainam kaysa sa Apoy sa kadahilang ang mga katangian nito (putik) ay katahimikan, mahabagin, pagtitiyaga at pagyabong; gayong ang totoo’y ang apoy naman ay di magandang makitungo, walang kahulugan,at pangsunog. Si Iblis ay sinubukang bigyan ng katuwiran ang Kanyang pagtangi: “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Nakikita ba Ninyo si (Adan) an Inyong pinarangalan nang higit sa akin? Kung ako ay (Inyong) bibigyan ng palugit hanggang sa Araw ng Muling pagkabuhay , katotohanang aking sasakmalin (ililigaw) ang kanyang mga anak (mga lahi), maliban sa ilan sa kanila!” (Qur’an 17:62).
Si Adan (pbuh) ay sumusunod lamang sama nagyayari sa kanyang paligid at may damdamin ng pagmamahal, takot, pagkamangha. Sa lalim ng pagmamahal ni Allah (Subhanawataallah), ang siyang lumikha at kaluwalhatian sa Kanya at sa mga anghel na kanyang nilikha nanagpapatirapa sa Kanya (Allah). Ang pagkasindak ng dakilang lumikha (Allah) ang nagbigay poot upang alisin si Iblis sa pamamagitan ng kanyang awa. Si Adan (pbuh) ay nagulat sa [[Kayang]] nilikha (si Iblis) sa pagkapoot sa Kanya ni Iblis (Satanas) an hindi man lamang niya alam ang ngalan nito nang una, at sa Kanyang isip (Iblis) ay mas mainam siya kaysa kay Adan (pbuh) na walang batayan kung siya (Adan) ay karapat-dapat. Kakaiba si Iblis sa mga nilikha, at kamangha-mangha ang kanyang dahilan sa pagsuway sa utos na magpatirapa siya(kay Adan).

Siya (Iblis) ay nag-isip na mas mainam ang apoy kaysa putik, kung saan niya nakuha ang ganitong kaisipan? Na ang gayon kalaman ay natatangi lamang sa dakilang lumikha kung alin sa dalawa ang mas mainam sa putik at ang apoy.

Sagayong pag-uusap (sapagitan ni Allah at Iblis) na laman ni Adan (pbuh) na si Iblis na kanyang nilikha ( ni Allah) ang tunay na pagkatao ni Iblis na tuso at walang utang na loob. At noo’y napagalaman niya na si Iblis ang walang hanggang kaaway. Si Adan ay malaki ang pagkagulat sa kapangahasan ni Iblis at sa pagunawa ni Allah (Subhanawataallah). Kagad-agad pagkatapos ng paglikha kay Adan ay nabatid niya ang malaking kalayaan na iginawad ni Allah (Subhanawataallah) sa kanyang mga nilalang.

Alam ni Allah (Subhanawataallah) na si Iblis ay hindi susunod sa Kanya ng kanyang ipag-utos ang pagpapatira pa kay Adan (pbuh). Kung tutuusin si Allah (Subhanawataallah) ay kayang patayin siya (Iblis) agad o kaya’y gawing isang dakot na alikabok o patayin sa pag-utas ng kanyang bibig. Ngunit, Si Allah (Subhanawataallah) ay nagbigay kaayusan sa Kanyang mga nilikha ng lubos na kalayaan na kahit na ito ay umabot pa sa pagtanggi sa Kanyang dakilang ipinag-uutos. Siya ay nag bigay ng kalayang tumanggi, pagsuway, at kahit maging sa kanyang kasunduan.

Ang Kanyang Kaharian ay hindi magmamaliw kung ang mga hindi mananampalataya ay hindi sumampalataya sa kanya at kahit pa umabot sa lahat ng tao ay hindi sumampalataya sa Kanya. Liban dito, ang mga hindi sumampalataya ay siyang talunan, at ang mga manamampalataya ang siyang magwawagi ngunit si Allah (Subhanawataallah) ang siyang lubos an nakakalalam.
DITO NAGING PINUNO NG MGA ANGHEL SA LANGIT SA ITAAS HINDI KALAHI NG MGA ANGHEL HAKHAKHAKHAK

May mga salinsabi tungkol kay Iblis sa kapanahunan ni Propeta Muhammad (pbuh). Sina Ibn Masud, Ibn Abbas at ang grupo ng mga Sahaba ni Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: na si Iblis ay [[[[[dating pinuno ng mga lupon ng mga anghel sa kalangitan.]]] 
ANG LUPET NI SATANAS HAKHAKHAK 4 ANG PAKPAK NG ANGHEL NA HINDI NAMAN KALAHI NG ANGHEL NYAHAHAHAHA

Si Ibn Abbas ay nagsabi sa kanyang salaysay: Nasi Iblis ang dating pangalan niya ay [[Azazil ]] at sa iba namang salaysay ay kanyang sinabi an [[[Al Harith]]]. Ibn Abbas nagsabi din na si Iblis ay isa sa mga Jinn na taga pamahala ng Paraiso noong una, Siya (Iblis) ay kagalang-galang at pinakamaalam at matapat sa lahat. Sa ibang salinsabi ay sinabi na siya ang pinakabantog namay [[[apat an pakpak (anghel)]]] , bago paman ito ginawaran ng kasumpasumpang si [[[Satanas.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ang pinakadakila ay isinalaysay si Iblis, ang pagiging pagsuway nito sa ibang Aya: “(Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel : “Katotohanang Ako ay nagwika sa mga anghel: “Katotohanang Ako ay lilikha ng tao mula sa malagkit na putik.” “Nang Aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya (bilang paggalang at pagsunod at pagsunod sa Aking kautusan). Maliban kay Iblis (Satanas); siya ay nagging palalo at napabilang sa mga hindi sumasampalataya.

(Si Allah) ay nagwika: “(Na) katotohananng Aking pupunuin ang Impyerno na kasama ka (Iblis) at sila sa susunod sa iyo mula sa kanilang lipon, nang sama-sama.” (Qur’an 38:71, 85)
At pagkatapos niyang mapagaralan ang lahat .Si Adan (pbuh) ay may isa pang natutunan, tungkol sa Karunungan. Si Adan (pbuh) ay napagalaman niya nasi Iblis ay ang Simbilo ng kasamaan at sa buong kalawakan at ang mga anghel ay simbolo ng kabutihan. Nganit hindi niya lubusan pa nalalaman ang tungkol sa kanyang sarili. Kaya Si Allah (Subhanawataallah) ay hinayaan siyang (Adan) na mapagtanto ang kanyang sarili at ang dahilan ng kanyang pagkakalikha, at ang naiikubling kaluwalhatian nito.

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag sabi: At itinuro Niya kay Adan ang mga pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsabi ng katotohanan.” (Qurán 2:31).
Ang Kataastasang si Allah (Subhanawataallah) ay pinayagan si Adan (pbuh) na malaman ang lahat ng bagay sa kanyang paligid at ang kabuuan ngalan nito tulad ng; ito ang ibon, [[[ito ang mga bituin, ito ang mga puno at iba pa]]]]. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanim ng kay Adan (pbuh) ng walang pagkabusugan sa lahat ng bagay, at pagmamahal sa kaalaman, at upang ipamana ang kaalamanan sa kanyang salin lahi. Ito ang dahilan ng kanyang pagkakalikha at ang naikukubling kaluwalhatian nito.

Pagkatapos nalaman ni Adan (pbuh) ang lahat ng mga pangalan ng bagay, kasabay ang uri at ang gamit nito, Si Allah (Subhanawataallah) ay inilantad sa mga Anghel at sinabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohan.”(Qurán 2:31). 
Sila (mga anghel) ay nagsabi: “Luwalhatiin Kayo sa itinuro Ninyo sa amin; sa katotohanan Kayo lamang ang ganap na may Kalaman at Karunungan”. (Qurán2:32).
Si Allah (Subhanawataallah) pagkatapos ay sumangguni sa Adam: “O Adan! sabihin mo sa kanila ng kanilang mga pangalan,” At ng masabi na niya ang kanilang mga pangalan, Si Allah ay nag wika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na nababatid Ko ang mga lihim ng langit at sa lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli? ” (Qur’an 2:33). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay gusto na ang mga anghel na malaman nila na Alam niya ang kanilang labis na pagtataka kapag Siya ay sinabi sa kanila ang tungkol sa paglikha Niya kay Adan (pbuh) at na Siya rin ang lubos na nakakaalam ng kanilang pagkalito kung saan hindi sila ang nagsiwalat nito, pati na rin kung ano ang kay Iblis ang lingid sa kanyang pagsuway at kawalan ng utang na loob. Ang mga anghel ng maisasakatuparan ni Adan (pbuh) ang nilalang na alam kung ano ang hindi nila alam at na ang kanyang kapasidad na matuto ay kanyang pinaka marangal na kalidad. Ang Kanyang kaalaman kasama ang kaalaman tungkol sa Dakilang Lumikha na tinatawag nating pananampalataya o Islam, pati na rin ang kaalaman kung panaano tumira at maging makapangyarihan sa lupa. Lahat ng mga uri ng pangmundo kaalaman kung saan ay kasama dito.

NATULOG LANG NG MAGISING MAY BABAE NA SA IBABA MAY HINUGOT NA SA TADYANG HAKHAKHAKHAK

Si Adan (pbuh) ay alam ang mga pangalan ng lahat. Minsan siya nakikipag-usap sa mga anghel, ngunit sila ay abalang-abala sa pagsamba Kay Allah (Sunhanawataallah). Samakatuwid si Adan (pbuh),ay nakadama ng pag-iisa. [[[[[Isang araw siya nakatulog at sa Kanyang pagkagising natagpuan Niya malapit sa kanyang ulohan, ang isang babae nakatitig sa kanyang mukha na may magandang mga magiliw na mata . ]]]]]
[[[Ang mga anghel ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang pangalan at Siya ay tumugon: “. Siya ay si Eba (Hawa)” (Ibig sabihin buhay na bagay ). Sila (mga anghel) ay nagtanongth: “Bakit mo Siya tawag na Eba?” At si Adan (pbuh) ay sinabi: “Dahil siya ay nilikha sa akin at ako ay isang bagay na buhay.”]]]
AYON NAKAKOPYA NA SA BIBLIA GALING DIN PALA SA TADYANG HAKHAKHAK

Si Ibn Abbas at isang pangkat ng mga kasamahan ng Propeta (PBUH) ay nagsalaysay na kapag si Iblis ay ipinadala sa Paraiso at si Adan (pbuh) ay pinatutuloy niya si (Iblis) dito. Si Adan (pbuh) ay nag-iisa sa Paraiso at wala siyang kasama, na mula kahit na kanino niya makakuha ang kapanatagan. Siya ay nakatulog ng ilang oras at sa Kanyang pagising, [[[[Nakita niya ang isang babae na nilikha ni Allah (Subhanawataallah) mula sa kanyang tadyang. ]]]]]]Kaya siya (Eba) ay Kanyang tinanong, “Sino Ka ? at Siya (Eba) ay tumugon,” Isang babae “. Siya (Adan ) ay nagtanong:” Bakit ka nilikha? ” Siya (Eba) ay nagsabi:” Kaya ako ay nilkha upang maaari mong mahanap ang kapayapaan sa akin”. Ang mga anghel,ay sinusubukan na alamin ang lawak ng Kanyang (Adan) kaalaman tungkol dito,Kaya Siya (Adan) ay tinanong: “Ano ang kanyang pangalan O Adan (pbuh)?” Siya ay tumugon, “Eba” Tinanong nila (mga anghel): “Bakit kaya iyon ang kanyang pinangalanan?” Siya (Adan) ay tumugon, “Dahil siya ay nilikha mula sa isang bagay na buhay.” 
TANONG KAYO NG TANONG SA CHRISTIAN PAANO DUMAMI TAO EH NANGOPYA LANG PALA DIN KAYO HAKHAKHAKHAK

Si Muhammad Ibn Ishaaq at Ibn Abbas kaugnay sa kwento ay nagsabi nasi Eba ay nilikha mula sa pinakamaikling [[[kaliwa tadyang]]] ni Adan (pbuh) habang siya ay natutulog at pagkatapos ng ito ay binalutan ng laman. Na siyang dahilan kung bakit si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: O sangkatauhan! Pangambahan (ninyo) ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan), at mula sa Kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), [[[[[[at mula sa kanila dalawa ay nilikha Niya ang maraming mga lalaki at babae. (Qur’an 4:1) ]]]]]
Si Allah (Subhanawataallah)ay sinabi din: Siya (Allah) ang lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at Kanyang nilikha mula sa kanya kanyang asawa (Eba), upang siya (ang lalaki) ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa niya (ang babae). (Qur’an 7:189). 
Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na ang Propeta Muhammad (PBUH) ay nagsabi:. ” O Muslims! ang payo ko sa inyo na maging magiliw sa mga kababaihan, dahil sa sila ay nilikha mula sa isang tadyang, at ang pinaka-baluktot na bahagi ng buto ng tadyang ay ang itaas na bahagi nito. Kung sinubukan mong ituwid ito, ito ay mababali at kung iwan mo ito, mananatili itong baluktot, kaya’t hinihimok ko sa inyo na pangangalagaan ang mga kababaihan. ” (Sahih Bukhari). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay nag utos kay Adan (pbuh) upang mamuhay sa Paraiso: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain rito ng masaganang bagay ( saan man at kailanman ) ninyo naisin, datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ang ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. (Qur’an 2:35) 
Ang lokasyon ng Paraiso ay hindi natin batid. Ang Qur’an ay hindi ibinunyag ito, at ang mga nagsasalaysay ay may limang magkakaibang opinyon. Ang ilang ay nagsinabi na ang paraiso ay ating kanlungan at ang lugar na ito ay langit. Ang Iba naman ay di umayon sa mungkahi na dahil kung ito ay ang paraiso ang ating kanlungan si Iblis ay ipinagbawal na pumasok at pagsuway ay ipinagbabawal din dito. Ang Iba pa rin ay sinabi na ito ay isa pang paraiso na nilikha sa pamamagitan ni Allah para kay Adan at Eba. Ang ika-apat na grupo naman ay sinabi ito ay isang paraiso sa lupa na matatagpuan sa isang mataas na lugar. Ang isa pang pangkat ng mga nagsasalaysay ay tinanggap na lamang kung ano ang nasa Qur’an na walang pagtatanong kung saan ang paraiso na ito ay matatagpuan. Ang lahat ay sumasang-ayon sa huling opinyon bilang aral na dapat malaman natin mula sa lokasyon nito ay hindi mahalaga kumpara sa aralin ng pahina at ang mga kaganapan na kinuha sa lugar na ito.
Si Adan at Eba ay pinatuloy sa Paraiso at doon sila nanirahan na siyang pinangarap ng lahat ng tao. Si Allah (Subhanawataallah) ay pinahihintulutan lapitan at tamasahin ang lahat ng bagay maliban sa isang puno,

 na maaaring ang Puno na ito ay magdudulot ng sakit o ng Puno ng Kaalaman. Si Allah (Subhanawataallah) ay ipinagbawal ang mga ito sila sa kanilang tinutuluyang Paraiso. ” datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.” (Qur’an 2:35) 
Si Adan at Eba ay nauunawaan na sila ay ipinagbabawalan na matikman ang bunga ng punong kahoy. Gayunpaman si Adan (pbuh) ay isang tao lamang at upang ito ay madaling makalimutan. Ang kanyang (Adan) tibok ng puso ay pabago-bago at ito ang kanyang ay kahinaan. Si Iblis ay tinipon ang lahat ng mga inggit sa loob ng kanyang dibdib at upang samantalahin ang kahinan ng pagkatao ni Adan (pbuh). Sinimulan niya (Iblis) na bumulongan si (Adan) araw- araw,upang himukin Siya (Adan): ” Gusto ninyo ba na gabayan ko kayo upang makahanap ng Puno na maghahatid sa inyo ng kawalang-kamatayan at ang walang hanggan Kaharian?” Sinabi niya sa kanila: “Ang iyong Panginoon ay hindi nagbawal sa inyo (na kumain ng bunga) ng punoy kahoy na ito, maliban (sa kadahilanang) baka kayo maging mga anghel o kayo ay maging ng walang kamatayan.” Siya (Satanas) ay nanumpa kanilang dalawa (na nagsabi): “. Katotohanang ako ay matapat na tagapagpayo sa inyo dalawa” (Qur’an 7:20-21).
Adam nagtanong ang kanyang sarili?: “Ano ang mangyayari kung kumain ako mula sa Punong kahoy an ito? Maaaring tunay ang ito ay puno ng kawalang-kamatayan.” Ang Kanyang (Adan) pangarap ay upang manirahan nang walang hanggan sa purong kawalang-kasalanan ng Paraiso. ” 
 BAKLA SI ADAN HAHAHA SIYA TUMUKSO KAY EVA SI ADAN PUMITAS MG BUNGA NYAHAHAHA BAKIT PUNONG PUTOL PAGKASULAT HAKHAKHAKHAK

[[Taon]] ang lumipas, at ng sila Adan (pbuh) at Eba (pbuh) ay abalang-abala sa mga saloobin ng [[punong]]. Pagkatapos ng isang araw sila ay nagpasya na kumain ng prutas nito. Sila ay nakalimot na si Allah (Subhanawataaallah) ay nagbigay babala na wag lalapitan ang puno na ito at si Iblis ay ang kanilang tunay na kaaway. [[[[[[Si Adan (pbuh) ay inunat ang Kanyang kamay,upang pumili ng isa sa mga bunga nito at inalok ito kay Eba (pbuh). Sila ay parehong kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi sa atin: “Kaya’t Kanyang iniligaw sila na may panlilinlang.” (Qur’an 7:22) Si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: “Sa ganito sinuway ni Adan (pbuh) ang Kanayang Panginoon, kayat siya ay napaligaw.” (Qur’an 20:121). 
NAGKAKABISTUHAN NA ISINAMA NA BIBLIA NA LUMANG TIPAN HAKHAKHAK

Ayon sa [[[[lumang Tipan]]]], Si Eba ay inakit ng demonyo upang kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno. Siya ay kumain dahil sa mga salita ng demonyo at ipinakain din niya ito kay Adan (pbuh). Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nabuksan sa katotohanan na sila ay hubad, at sila ay kinuha ang dahon ng puno ng igos upang masakop ang kanilang mga sarili. Si [[[Wahb Ibn Munabah]] ay sinabi na ang kanilang damit (bago ang kanilang mga kasalanan) ay ginawang banaag sa pribadong bahagi ng pareho ang mga ito. 
NABABANGGIT NA BIBLIA HAKHAKHAK

Ang Kuwentong ito sa [[[[Lumang Tipan ]]] ay isang huwad at panlilinlang. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsiwalat: O Angkan ni Adan! Huwag hayaan si Satanas ay luminlang sa inyo, tulad ng pagkapalayas niya sa inyong mga magulang (Adan at Eba) mula sa Paraiso , na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanilang maseselang bahagi ng katawan. Katotohanang siya (Satanas) at ang kanyang mga sundalo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita , Katotohanang Aming ginawa ang mga dyablo (satanas) bilang auliya (tagapangalaga at tagapagtangkilik) ng mga walang pananampalataya.”(Qur’an 7:27) .
ANG MARAHIL AY HINDI SIGURADO/MAY BE O BAKA

Si Adan (pbuh) ay [[[marahil]]] ay hindi pa natatapos sa pagkain ng siya ay nakadama kanyang paninikip ng puso , at siya ay biglang napuno ng sakit, kalungkutan at kahihiyan. Ang Kanyang kapaligiran ay nagbago at ang panloob na musika sa kanyang dibdib ay huminto. Natuklasan Niya at ang kanyang asawa na sila ay nakahubad, kaya sila parehong nagsimula namagputol ng dahon ng puno na kung saan upang matakpan ang kanilang mga sarili. 
Si Allah (Subhanawataallah) ay sinalita niya: “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangungusap sa inyo an: Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway ?” Sila ay nagsabi: “Aming Panginoon! Aming pinariwara ang aming sarili, Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” Si Allah ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay kaaway sa isa’t isa (alalong baga, kaaway ni Adan (pbuh) at Eba (pbuh) si Satanas) Ang Kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa nakatakdang panahon.” Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay ,at doon kayo ay mamamatay, at mula roon kayo ay muling ilalabas (alalong baga, ang pagkabuhay)” (Qur’an 7:22-25). 
KORONA AT DIADEM

Muli ay [[[[may mga lumang kwento]]]] pa tungkol sa mga kaganapang ito.Si [[[Al Hafez Ibn Asaker ay nagsalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ]] ay nagutos sa dalawang mga anghel upang alisin Adan (pbuh) mula sa Kanyang banal na kalapitan (alalong baga, sa pagitan ni Allah at Adan). Kaya si Anghel Gabriel (Jibreel) ay [[[tinanggalan niya ng korona si (Adan) sa kanyang ulo, ]]]]]at si Mikael naman ay kinuha ang [[[[[[diadem]]]] mula sa kanyang noo. Si Adan (pbuh) ay naisip na ang kanyang kaparusahan ay madaliin at kayat siya ay napatirapang napaiyak; “kapatawaran! kapatawaran! (ito ang kanyang sambit)” [[[[[[Kayat si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanong: ” Bakit ka tumatakbong papalayo mula sa Akin?” Si Adan (pbuh) ay sumagot, “Hindi, aking Panginoon, ngunit ako ay nahihiya sa iyo.” ]]]]
MGA NAGSULAT NG HADITH MAY CONTRADICTION NA HAKHAKHAK

ILANG TAON BA TALAGA SA PARAISO KUYA? GRABE 70 TAON NA UMIIYAK SA PARAISO NAGKAANAK PA AT NAMATAYAN NG ANAK HAKHAKHAKHAK

Si [[[Abdul Rahman Ibn Amru AL Awza ]]ay sinabi na Adan (pbuh) ay ginugol ang 100 taon sa Paraiso. Sa [[[[[ibang pagsasalaysay ]]]] naman kanilang sinabi na siya (Adan) ay ginugol ang 60 taon. [[Si Ibn Asaker ]]]ay iniulat na si Adan [[[[(pbuh) ay tumangis (umiyak) ng 60 taon ]]] para sa kanyang pagkawala ng Paraiso at 70 taon para sa kanyang pagkakamali, [[[[at siya ay tumangis (umiyak) pa ng 70 taon ]]] ng ang [[[[kanyang anak na lalaki ay namatay. ]]]]
————————————————– ——————————————————————————————–
– [ ] Sila ay umalis mula sa Paraiso at bumaba sa lupa. Si Adan (pbuh) ay malungkot at Eba (pbuh) ay umiiyak (nang sila ay pinaalis sa paraiso) . Si Allah (Subhanawataallah) ay [[[[tinanggap ang kanilang pagsisisi]]] sapagkat ito ay taos-puso sa kanilang dibdib at Siya ay nagsabi sa kanila na ang lupa ay magiging kanilang lupain at pinanggalingan kung saan sila nakatira at mamatay at sa anong kadahilan sila ay dadating sa kanila ang Araw ng paghuhukom. — with Salam Malas.

KAPALPAKAN NI ABE SAN SA 3 YEARS OLD REBECCA DAW NASUPALPAL!!

Salam Malas LAGOT KANA Abe San ayan na SUMUPALPAL SA IYO HAKHAKHAK MAY MGA PICTURE PA YAN NYAHAHAHA GO BRO Joe Lim Tan nyahahaha

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????????😂😂😂😂

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim maawa kau kay tanda Abe San di ata matanggap DALAGA SI REBECCA, si aisha kasi bubwit pa ng nilamutak ni muhammad

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Dami kung tawa kay Abe San mga 20 nyahahahaha walanghiya talagang pang international ang katangahan lakas ng loob sa international debate eh nagsasabog lang pala nyahahahahaha

Inton R. SorianoJunjun Manalo AlcaldeManage

Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 2h · Edited

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????😂

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San nyahaha!!!! HALATA lang na takot kayo i cross examine dahil puro lang presumption yun sa inyo.

Ganun lang naman ka simple

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Grabeeeeehhh!!!!Manage
Image may contain: 1 person, closeup

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Huwwaaaawww!!!Manage
Image may contain: text

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San nasa tamang pag iisip pa ba kayo nyan?????

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim guys be kind to animals na lng tau, iiyak na uang si Abe San sa kahihiuan ng islam

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Abe San pagbibigyan kita hakhakhakhak okay GENESIS 17:17 basa si SARAI AY 90 years old THEN ANO RELASYON KAY REBECCA HAKHAKHAKHAK

Genesis 17:17

17 Nang magkagayo’y nagpatirapa si Abraham, at nagtawa, at nasabi sa kaniyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isang daang taon na? at manganak pa kaya si Sara na may siyam na pung taon na?

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San oh anu na haha…. mas magalingpa kayo sa mga Rabbi na yan??? comon mga bopols hikhikhik😂😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San aangal pa mga Kristyanong bugok eh yun mga Jews nga inamin nila na 3 years pa si Rebeccah nang ikinasal siya 😂😂😂😂Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim Abe San naniniwala kaba basta sabi ng rabbi?

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Kumuha na naman si Abe San sa jewish source hakhakhak NAPAHIYA NA SA GIANT YAN EH ITINAKWIL SOURCE NIYA NYAHAHAHAHA 😂😂😂

Inton R. SorianoManage

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 · Reply · 2h · Edited

Abe San okay good…. tandaan mo sagot mo na yan ha Ben T. Lador…

tama yan 90years old jan si Sarah… jan sa Gen 17:17

Next…sa

Genesis 21:5 ilang taon na jan si Abram nang isilang si Isaac?

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Abe San 100 then

Genesis 21:5

5 At si Abraham ay may isang daang taon, nang sa kaniya’y ipanganak si Isaac na kaniyang anak.

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San alian mo hakhakhak ano relasyon kay rebecca nyahahahah ng itinatanong mo hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San haha… nice! may isip din pala Ben T. Lador na to…. tandaan mo mga edad na yan ha!!!

next….. dont worry easy question lahat… sa

Genesis 23:1-2 ilang taon jan Si Sarah nang siyay namatay?

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San Joe Lim Tan wag ka muna sumabat sandamakmak ka ng kabobohan!!!!

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San 127 basa

Gen 23:1 At ang buhay ni Sara ay tumagal ng isang daan at dalawang pu’t pitong taon: ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara.

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San Nice Ben T. Lador kita mo easy lang nman lahat…

next is See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Okay Genesis 25:20 si ISAAC AY 40 years old then

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Si rebecca ay pasan ang isang banga ng tubig ng sya ay makita…

Walang 3 taong gulang na batang kayang pumasan ng ganyang kabigat na tubig. .

Wag nyo ng linisin ang pangalan ni muhamad via rebecca…

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Wow impress ako nasagot ni Ben T. Lador ng tama un 4 question….

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Magkaiba ang naipanganak sa kapapanganak….

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Pinipilit nilang linisin ang pangalan ni muhamad dahil nakipagtalik ito sa batang 9 na taong gulang..

Mauunawaan ko pa ang kasal nya noong 6 pa si aisha.. Pero ang pagtatalik ay hindi.. Dahil hindi naman ito gaano ka importante.. Walang mawawala kay muhamad pag di maka churva sa batang si aisha..

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San na kay ISAAC NA TAYO KUFAL 40 years old so next

Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa

Genesis 25:20

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San kita nyo takot na takot kayo malaman nang lahat ang katotohanan noh??? kaya ayaw nyo na patunayan ko mismo sa inyo na 3 years old lang si Rebecca nang ikasal siya… hayaan nyu muna kami ni Ben T. Lador

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San ANO NA 40 years old si isaac ng mag-asawa so NASAAN EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Salam Malas

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5 See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Galing sa google.. Matagal ng binasura yan dito..Abe San newbie ka nga..

1

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Eh bakit ba sarah ka ng sarah eh asawa ni abraham yan hakhakhak 90 nga so

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa si isaac

Genesis 25:20See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San
Abe San Okay…. so ilang taon si Isaac nang namatay si Sarah???

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San 91 si sarah ng maipanganak si isaac after 9 months sabihin na 1 year plus 127 so mga nasa 37 na si ISAAC NG MAMATAY SI SARAH THEN

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas
Salam Malas So Abe San next na apurahin mo dami mong eklat eh namatay si sarah mga 37 years old si isaac then

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Let us interpret the verse..

Genesis 24: 15. Before he had finished praying, Rebekah came out with her #jar_on_her_shoulder. She was the daughter of Bethuel son of Milkah, who was the wife of Abraham’s brother Nahor. 16. The #woman was very beautiful, a virgin; no man had ever slept with her. She went down to the spring, filled her jar and came up again.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 1. Ang nakalagay ay Women not child…

2. Bitbit ang jar ng tubig sa kanyang balikay…See More

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 3rd.. No man had ever slept with her…

Walang batang gagawa ng ganun…

At kung bata yun hindi na kailangang sabihin yan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San wow!!!! galing ni Ben T. Lador!!!

tama 37 !See More

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan pinanganak si rebecca

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan ang salitang kapapanganak lang..

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Verse 20 clearly stated the word some time later…

Which is the time after abraham offer his son…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San walang sinabi jan na matagal na panahon…. kaya ang presumption jan ay tuloy tuloy ang kwento jan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Nope…
Malinaw ang pagkakasabi ng verse 20 na some time later… Pag binalik mo ang verse 1 hanggang 19 it was the time abraham offer his son…
Then verse 20 says some time later abraham was told…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San (Gen 22:15)
The angel of the LORD called to Abraham from heaven a second time
(Gen 22:16)
and said, “I swear by myself, declares the LORD, that because you have done this and have not withheld your son, your only son,

(Gen 22:17)
I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies,

(Gen 22:18)
and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me.”

(Gen 22:19)
Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.

(Gen 22:20)
Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

(Gen 22:21)
Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

(Gen 22:22)
Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

(Gen 22:23)
Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

(Gen 22:24)
His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner See verse 15-19it was the time when abraham offer his son..

Verse 20 says some time later…

Isaac was very young that time..

Verse

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San kung papansinin mo hanggang Chapter 23 ay magkakadugtong yan mga sequence of events…. Kaya walang dahilan na yang sa verse 20 took many many years…

Notice Gene 23

Gen 23:1 Sarah lived to be a hundred and twenty-seven years old.
Gen 23:2 She died at Kiriath Arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her.
Gen 23:3 Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said,
Gen 23:4 “I am a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Kaya nga.. Bata pa si isaac noong time tungkol sa verse 20…

Geeets o mahina pumick up

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang walong ito ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San The question is on

since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Nope…

Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San hakhakhakhak PWEDE BANG ISAISAHIN MO BALITA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Saan dyan..

Genesis 22:

20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHAHAHA Abe San WALA KANG READING COMPRE TAKAGA ISA KANG DAKILANG TANGA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Genesis chapter 22 is continuing hanggang chapter 23 yan… kaya di mo masabi na parang may break jan sa Gen 22:20…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain Iisa lng yan sila kuya abe… inton a.k.a bentililing = arman g. Decastro

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas ANG IKINUKWENTO DIYAN MGA ANAK NA NI NAHOR TULOY TULOY NYAHAHAHAHAHA KUFAL PANSININ MO NYAHAHAHAHA TAPOS ISINILANG PA LANG SI BETHUEL NA AMA NI REBECCA SO KATAGAL NA NYAHAHAHAHA SA 22 BWAHAHAHAHAHAHAHA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas MATAGAL NA KWENTO NA YAN NYAHAHAHAHAHA KUFAL

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas Sa 22 isinilang pa lang AMA NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAKHAK KUFAL KA TALAGA @abe lupet mo pang INTERNATIONAL HAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h · Edited

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!😂😂😂😂

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San so yan lang panlaban nyo yun spamming?

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Nasa 23 WALO SILANG LAHAT HAKHAKHAKHAK TANGA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San now…. alam mo na ngayun ang dahilan Ben T. Lador kung bakit 3 years old lang si Rebecca???? dahil yan mismo sa record ng Biblia nyoManage
Image may contain: text
2

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San di mo pa din nakuha KASISILANG PA LANG BA NI BITUEL NA AMA NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Nabasa mo ba Abe San yuong 8 hakhakhak ano yang BALITA WALO SABAY SABAY IPINANGANAK HAKHAKHAKAHAK KUFAL

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Meaning matagal na hindi pagkikita matagal na balita na yan hakhakhakhak TATAY NI REBECCA SA VERSE 22 na si BETUEL KASING EDAD NIYA NYAHAHAHAHAHAHA

Joe Lim Tan Inton R. Soriano Junjun Manalo Alcalde Mario NavalesBen T. Lador Michelle D. Mendez hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas PAREHONG KASISILANG NYAHAHAHAHA KUFAL KA TALAGA Abe San hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain 1. Sarah was 90 when Abraham was 100 (Genesis 17:17).
2. Abraham was 100 when Isaac was born (Genesis 21:5).
3. Sarah died at aged 127 (Genesis 23:1-2).See More

2

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Isa ka pa Alinor Sangcopan Cosain bashin mo 8 anak ni NACOR AT MILCA YANG BALITA NA YAN HAKHAKHAK MGA BOBO ano yan 8 isang balita at KAPANGANAKAN HAKHAKHAKHAK MGA KUFAL NA ISLAM

Inton R. Soriano Joe Lim Tan

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain TANGA HNDI KO TINUTUKOY KUNG ILAN ANAK….

TATAHOL KNA NMAN NG TATAHOL E IKAW TONG KULANG/MAHINA SA READING COMPREHENSION 🙂See More

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHA MGA TANGA NAKARINIG NG BALITA KAY BITUEL NA AMA NI REBECCA TAPOS KASING EDAD NI BITUEL ANAK NIYA HAKHAKHAK MGA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Basang mabuti ANO BA IBINABALITA HAKHAKHAKHAK

BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Wala na… Sira na ulo ni Abe San

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Hindi na makaintindi…

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas ANG IBINALITA 8 anak ni MILCA AT NAHOR HAKHAKHAK LUMABAS NG 37 daw si isaac nyahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd ang napansin ko sa talata ay dinagdagan mo ng ganto [[[[[ ]]]]]]

1

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas
Salam Malas PINALALABAS NI Abe Sandamukal na tanga na Sabay sabay na IPINANGANAK YUONG WALO(8) na TATAY PA,LANG NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAK 37 na si ISAAC NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd anung version ng bible yan genesis 22 : 23 na may ganito [[[[ ]]]]]

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd walang ganyan dinagdag mo yan.. lol hahhahaha

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd NILAGYAN KO LANG NG BRACKET YAN NG MAKITA NINYO KABOBOHAN NYO HAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd so dinagdagan mo??? bawal yan magdagdag..

talo ka na

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd mananagot ka sa Diyos nyo na nasa lupa lol hahhaha

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd diyos nyo binuntis si maria after buntisin sinuso si maria..

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas 37 na daw si isaac sabi ni Abe San hakhakhakhak nakarinig ng balita ISINILANG SI BITUEL TATAY NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA ANAK NA DAW NA 3 year old kasing edad ng balita ng tatay nyahahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Anong sense ng latag mo bentong? nagkwento ka lang ng angkan!! walang detalye ng edad dyan?? bwehehehe!!

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas KUFAL BACKREAD KA SA CLAIM NI @abe sandamukal na katangahan hakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Naim Mustapha Datubandar

Naim Mustapha Datubandar Hndi detalyado dinagdagan nya LNG ng ganito [[ ****]]

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd wag kang magagalit Salam Malas.. nagagalit ka na… lol hahaha

Manage

 · Reply · 1h

Shams Ibrahim

Shams Ibrahim Umuusok na nman tainga ni benturjak 😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Naglatag lang ng 8 anak ni nahur at nagkaapo kay betuel eh kuha mo na agad ang edad??

1

Manage

 · Reply · 59m

Salam Malas

Salam Malas Nyahahahaha Abe San ayan GALIT NA SA IYO SI Mario C Magallanes Jr. Nyahahahahaha

Inton R. Soriano Joe Lim Tan dsmi kung tawa mga 100 hahahaha

Manage

 · Reply · 58m

Salam Malas
Salam Malas Sige Mario C Magallanes Jr. Sa 8 anak na yan NANDIYAN BA EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 57m

Josh Wayd

Josh Wayd breaking news: descendant daw ni joseph si jesus.. sabi ni Salam Malas

1

Manage

 · Reply · 57m

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd di pa kita tinututukan hakhakhak ilabas mo ss nyan kung eron akong sinabi

Manage

 · Reply · 56m · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd tutukan mo yung Diyos mo na nagdadasal sa sarili nya lol hahahaha

Manage

 · Reply · 55m

Salam Malas
Salam Malas May ginaganap nga lang o ayan sinasabi lang kufalManage
No automatic alt text available.

 · Reply · 53m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Ikaw yun bentong! buti pa latag ni bro cosain maliwanag at may computation ng kapanganakan, edad at kamatayan!!

eh sayo bentong mga pangalan lang ng anak ni Nahur??? bwahahahaha!! paano mo natotal ang edad ng subject??? buang!!

1

Manage

 · Reply · 55m

Josh Wayd
Josh Wayd nagdadasal si jesus . wala palang diyos sa langit.. red horse pa ben t Ben T. Lador hahhaha

Manage

 · Reply · 54m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Mahirap kausap ang abnormal!!

1

Manage

 · Reply · 53m

Salam Malas
Salam Malas Abe San abnormal ka daw sabi ni Mario C Magallanes Jr. Nyahahahaha 8 anak daw ni milca at nahor walang edad hakhakhak bakit mo nga namang sinasabi na 3 years old si rebecca hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 52m

Salam Malas
Salam Malas Abe San may suggestion ako hakhakhakhak MAGPALIT KA NA DIN NG ACCOUNT MO NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 51m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain HINDI KO ALAM KUNG SAAN HUMUHUGOT NG KAPAL NA MUKHA ITONG SI BABOY RAMO ARMAN G. DECASTRO ^_^

CHECK MO KUYA Abe San ^_^Manage

Image may contain: 3 people, text
1

 · Reply · 49m

Abe San
Abe San Tama Alinor Sangcopan Cosain haha… 40-37= 3

Manage

 · Reply · 1m

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr. Heto ka ohhh, spotted na buang!! “AMA, ANAK” BWAHAHAHA PERO WALANG TATAY???Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 44m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sabog Utak ni Mario C Magallanes Jr.

1

Manage

 · Reply · 43m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Si Alinor Sangcopan Cosain, Mario C Magallanes Jr. mga aso ni Abeteling

1

Manage

 · Reply · 42m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain Mario C Magallanes Jr. MMYA MYA BKA ITO NA NMAN PAG TULUNG TULUNGA NILANG I BLOCK ^_^

1

Manage

 · Reply · 42m

Josh Wayd

Josh Wayd isa pa sa pinaka nakaktawa dyan..

since sya din yung holy spirit.. sya din bumuntis kay maria. sya din sumuso kay maria lol hahahaha

Manage

 · Reply · 42m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Tumakbo na si Abe San o lumipat ng bago nyang Account?? Wahahha

1

Manage

 · Reply · 41m

Salam Malas
Salam Malas Di pala alam ni Alinor Sangcopan Cosain ang usapan hakhakhakhakManage
Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 39m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Yung aso ni Abe San na si Mario C Magallanes Jr. ang sumupalpal sa kanya..

1

Manage

 · Reply · 38m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Aso ni Abe San yan si Ali Alinor Sangcopan Cosaingamit yan par ilihis usapan at para tumakas sa khihiyn si Abe San

1

Manage

 · Reply · 37m

Salam Malas
Salam Malas NATATAWA NGA AKO KANINA PATANONG TANONG PA NG EDAD HAKHAKHAK NAG START PA KAY ABRAHAM AT SARAH NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 36m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Kahit magtulong pa yang tatlong yan baka hindi nila kaya magpainum ng kamelyo na galing sa paglalakbay

Tapos 3 years old na babae kakaynin???Manage

No automatic alt text available.
1

 · Reply · 35m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sablay na talaga ang pagiisip… Sabagay Idol kasi si muhammad.. Pati si Isaac idadamay pan

1

Manage

 · Reply · 35m

Salam Malas
Salam Malas Alam nila kapapanhanak lang ni rebecca sa balita hakhakhak hindi nila alam eh 8 anak na ni nacor at milca ibinabalita hahahaha nagtataka nga ako bakit doon daw sa time na yon ipinanganak si rebecca hahahahaha so kasing edad ng tatay niya hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 31m · Edited

Salam Malas

Salam Malas Si Abe San ilang taon niyang ipinagyayabang sa islam yan at iniingat ingatan na parang bikining itim hakhakhak ngayong nabutata NAGTAGO NA NAMUMUTLA NA SA KAHIHIYAN HAKHAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 28m · Edited

Shams Ibrahim
Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 10m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 3m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 1m

Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 23m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 15m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 13m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Try.mo naman Abe San sa ibang topic baka sakaling maka score ka naman…

Manage

 · Reply · 10m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Ano masasabi mo.Abe sa pagbutata sa iyo ni Salam Malas tungkol sa 8 anak

Manage

 · Reply · 2m